Instytucje

Chór męski "Jedność"

Data rozpoczęcia działalności
1923
Data zakończenia działalności
-
Adres
-
Opis

wg Spisu chórów b. Księstwa Poznańskiego w: Festiwal chórów polskich, ZPZŚi I, Poznań 1957 chór założono 16. I 1923.

W 1946 roku na I Zjeździe Pomorskich Zespołów Śpiewaczych chórem dyrygował E. Ignatowski.

Zobacz: 

Zenon Warczyński, I Zjazd Pomorskich Zespołów Śpiewaczych. Bydgoszcz 8-10 VI 1946, w: Wydarzenia muzyczne na Pomorzu i Kujawach, pod red. A. Kłaput-Wiśniewskiej, B. Mielcarek-Krzyżanowskiej, ss. 379-386.

Atrybuty
Zespoły:Amatorskie:Chóry