Instytucje

Chór męski Państwowego Katolickiego Męskiego Seminarium Nauczycielskiego

Data rozpoczęcia działalności
1920
Data zakończenia działalności
1936
Adres
Seminaryjna 3
Opis

Chór Męski  w Państwowym Katolickim Męskim Seminarium  Nauczycielskim w Bydgoszczy  przy ul. Seminaryjnej 3 w 1920 r. założono ,,Koło Śpiewu”, które służyć miało pomocą przyszłym nauczycielom w zdobywaniu umiejętności i rozpowszechnianiu śpiewu.

W zespołach chóralnych uczono nie tylko śpiewu, ale także ogólnej kultury życia, kultury słowa i szeroko pojmowanego patriotyzmu oraz niewymuszonego współzawodnictwa, opartego na solidnej pracy zespołowej. Bydgoskie chóry szkolne zaliczano do dobrych i bardzo dobrych. Jednym z najlepszych, a może najlepszym w Bydgoszczy, był chór męski

w Państwowym Katolickim Męskim Seminarium Nauczycielskim. ,,Koło Śpiewu” – tak nazwano chór założony w 1920 r. przez muzyka, kompozytora, nauczyciela muzyki i śpiewu – Zygmunta Gabriela Urbanyi’ego. W zespole śpiewało 54-58 seminarzystów klas II, III i IV, obdarzonych kulturalnymi i dźwięcznymi głosami. Skala głosów, którą zespół dysponował, była bardzo duża więc nic dziwnego, że z takim materiałem głosowym można było dochodzić do pewnej poważnej, a nawet artystycznej wyżyny. Tego typu notatki i recenzje ukazywały się w bydgoskich pismach: „Dzienniku Bydgoskim” i „Kurierze Bydgoskim”. Chór ten występował indywidualnie i zespołowo z innymi chórami  bydgoskimi, a rokrocznie w czasie Święta Pieśni Okręgu Wielkopolskiego 750-850 uczniów z dziewięciu seminariów występowało pod dyrekcją Zygmunta G. Urbany’ego. W 1927 r. chór seminarium bydgoskiego przejął Feliks Małecki – nauczyciel muzyki tegoż zakładu. Pod jego dyrekcją zespół nic nie stracił ze swoich walorów, a przecież wymienność chórzystów należała do stałych cech chórów szkolnych. Solidność przygotowania muzycznego w seminariach dawała gwarancję umuzykalniania społeczeństwa. Zespół ten przestał istnieć z chwila likwidacji seminarium nauczycielskiego w 1936 r. Na kursie III i IV istniały też chóry klasowe. W latach 1926-1928 dobrym, 25-osobowym chórem dyrygował uczeń Aleksander Hermes, a w późniejszych Lucjan Matuszek i inni. W Koedukacyjnej Szkole Ćwiczeń przy Męskim Seminarium Nauczycielskim od 1924 r. istniał chór mieszany, prowadzony przez uczniów  czwartych klas seminaryjnych pod nadzorem nauczycieli: najpierw Zygmunta Gabriela Urbanyi’ego, a następnie  Feliksa Małeckiego. Chór śpiewał do połowy 1939 r. pod dyrekcją nauczyciela Mariana Białeckiego. Występował na uroczystościach szkolnych, śpiewał w różnych szkołach i na konkursach międzyszkolnych do wybuchu II wojny światowej w 1939 r. 

Bydgoski Leksykon Muzyczny – Praca Zbiorowa Bydgoszcz 2004 s.92 /R.K./

Atrybuty
Zespoły:Amatorskie:Chóry
Zespoły:Chóry
Powiązane osoby
  • Zygmunt Urbanyi założyciel i dyrygent w latach 1920-1927 Szczegóły
  • Feliks Małecki dyrygent w latach 1027-1936 Szczegóły