Instytucje

Chór parafii Matki Bożej Królowej Polski

Data rozpoczęcia działalności
-
Data zakończenia działalności
-
Adres
-
Opis
Chór Parafii Matki Bożej Królowej Polski por. E. Szczurko, Pomorski Związek Śpiewaczy - amatorski ruch chóralny w Toruniu w latach 1912 -2000, w: ZN 14 AM Bydgoszcz 2000.
Atrybuty
Zespoły:Amatorskie:Chóry