Instytucje

Chór św. Cecylia

Data rozpoczęcia działalności
1869
Data zakończenia działalności
-
Adres
parafia pod wezwaniem świętego Mikołaja przy Bazylice Konkatedralnej Trójcy Świętej w Chełmży
Opis
Chór parafialny „Święta Cecylia’’ w Chełmży.
       Jest to najstarszy chór  w Polsce nieprzerwanie działający. Założony w 1869 roku obchodził w ubiegłym roku 135 urodziny.
       Chór „Św. Cecylia” powołano z potrzeb patriotycznych i umiłowania śpiewu na tle ożywającego ruchu śpiewaczego w Europie nazwanego cecyliańskim.
W Polsce pierwszym założycielem Towarzystwa św. Cecylii ( w 1853 r.) był znany kompozytor i organista w kościele św. Jana w Wilnie  Stanisław Moniuszko.
Kronika chóru, aktualnie prowadzona przez Mariana Dorawę, skrupulatnie odnotowuje wydarzenia.
         W pierwszym dziesięcioleciu chór okrzepł, powiększył stan osobowy
i wzbogacił repertuar. Zawdzięcza to pierwszemu dyrygentowi i założycielowi chóru Kazimierzowi Reiskiemu i wikariuszowi ks. Franciszkowi Ossowskiemu.
       
          Przez niemal pół wieku chórem opiekował się organista i rektor Szkoły Wydziałowej Paweł Żelazny. W tym czasie „Święta Cecylia” witała śpiewem wkraczające do miasta Wojsko Polskie. W 1925 r. chór został członkiem Pomorskiego Związku Śpiewaczego. Od 1929 r. chór występuje pod batutą profesora muzyki kościelnej Stefana Dorawy - organisty i założyciela (wraz
z ks. Walerianem Kinką) orkiestry symfonicznej. W repertuarze chóru i orkiestry znalazły się m.in. dzieła Chopina, Kurpińskiego, Paderewskiego, Mozarta, Haydna, van Beethovena.
18 marca chór powitał śpiewem przybyłego do Chełmży gen. Józefa Hallera.
24 października 1937 r. wystawił trzyaktową operę Karola Kurpińskiego „Krakowiacy i górale”.
II wojna światowa ograniczyła stan personalny, ale nie wstrzymała występów. Próby odbywały się w mieszkaniu Stefana Dorawy. W niedziele chórzyści uczestniczyli w łacińskich mszach. W trudnych latach 50. stałe występy
w kościele, udział w procesjach Bożego Ciała i występy świeckie odbywały się pod patronatem Związku Zawodowego Kolejarzy.  Po śmierci S.Dorawy w 1958 r.prowadzeniem  chóru zajęli się jego synowie Alfons i  Józef (ten ostatni w roli  akompaniatora).
W kolejnych latach chór występuje z okazji pielgrzymek papieża, przeglądów
i spotkań  chórów krajowych i międzynarodowych. Jednak główną powinnością chóru jest służba kościołowi i uświetnianie miejscowych uroczystości.
            W 1996 r. chór został uhonorowany najwyższym papieskim odznaczeniem „Pro Ecclesia et Pontifice”.
            Dyrygentem chóru jest pan Alfons Dorawa, prezesem – pan Nikodem Sołtys.
            Chór działa  przy .

Opracowała: Teresa Drążkowska
Materiały źródłowe:
artykuły z Gazety Chełmżyńskiej
Pana Ryszarda Muzioła.
Zdjęcia ze zbiorów pana Mariana Dorawy.

 

Atrybuty
Zespoły:Amatorskie:Chóry
Powiązane osoby
  • Alfons Dorawa od 1959 roku dyrygent chóru Szczegóły