Instytucje

Chór "Vincentinum"

Data rozpoczęcia działalności
1928
Data zakończenia działalności
-
Adres
Parafia św. Wincentego a Paulo al.Ossolińskich 2
Opis
Chór parafii p.w. św. Wincentego á Paulo Vincentinum. Założony został z inicjatywy ks. Kazimierza Kwiatkowskiego na przełomie 1928/1929 roku. Wojna przerwała działalność chóru. Zespół reaktywowano w maju 1945 roku, a funkcję dyrygenta przyjął jego pierwszy dyrygent Teofil Noskiewicz. Kolejno z chórem pracowali później: Paweł Podejko (1945-1948), Feliks Małecki (1948-1950), Antoni Rymarczyk (1950-1960), i od 1965 roku Henryk Nawotka, który pełni tę funkcję już przez 35 lat, zaledwie z krótką, dwuletnią przerwą (wówczas chór prowadził w zastępstwie Wł. Świderski). Z chórem współpracowali jako akomapaniatorzy: Tadeusz Kłaput, a następnie od 1970 roku Maria Jankowska-Szczęsnowicz. W latach siedemdziesiątych chór liczył około 100 osób. Po 1990 roku zastał zasilony członkami rozwiązanego chóru Arion działającego przy Filharmonii Pomorskiej. Do najważniejszych osiągnięć chóru należą koncerty z solistami bydgoskiej opery, z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Pomorskiej, wykonywanie repertuaru kantatowo-oratoryjnego, dzieł Bacha, Händla, Mozarta, Haydna, dokonanie nagrania dla Polskiego Radia i Telewizji, wydanie płyt CD i kaset magnetofonowych. W październiku 1967 roku chór śpiewał podczas Tygodnia Modlitwy Soborowej w obecności prymasa Polski ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego i metropolity krakowskiego ks. kardynała Karola Wojtyły. Wystąpił również podczas jubileuszu 50-lecia kapłaństwa Prymasa Tysiąclecia na Jasnej Górze. Wiele koncertował w różnych kościołach Archidiecezji Gnieźnieńskiej i w całej Polsce.

Zobacz również:

 

Aleksandra Kłaput-Wiśniewska, Muzyka w kościele ks. ks. Misjonarzy w Bydgoszczy w latach 1924–1949, [w:] Musica ecclesiastica, pod red. A. Kłaput-Wiśniewskiej, ks. A. Filabera, Bydgoszcz 2009.

Atrybuty
Zespoły:Amatorskie:Chóry
Powiązane osoby
  • Henryk Nawotka dyrgent chóru od 1965 Szczegóły
  • Tadeusz Kłaput akompaniator chóru w latach 1965-1970 Szczegóły
  • Paweł Podejko dyrygent chóru w latach 1945-1948 Szczegóły
  • Feliks Małecki dyrygent chóru `Vincentinum` 1948-1950 Szczegóły
  • Antoni Rymarczyk w latach 1950-1960 dyrygent chóru Vincentinum Szczegóły
  • Maria Jankowska-Szczęsnowicz akompaniator chóru od 1970 Szczegóły