Instytucje

Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny "Kaszëbe"

Data rozpoczęcia działalności
1990
Data zakończenia działalności
-
Adres
-
Opis

Na kanwie idei Dni Folkloru Kaszubskiego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji kultury kaszubskiej, powstał zamysł utworzenia zespołu przy Szkole Podstawowej nr 7 w Chojnicach. Maria Renata Wróblewska, nauczycielka muzyki, stworzyła chór i grupę taneczną. Przyjęto nazwę „Zespół Artystyczny Szkoły Podstawowej nr 7 w Chojnicach”. Wysoki poziom artystyczny zapewnił pozytywną weryfikację przez Ministerstwo Kultury i Sztuki oraz certyfikat występów za granicą. W roku 1981 została zmieniona nazwa zespołu na „Kaszuby”. W wyniku secesji w roku 1990 ze składu zespołu wyłoniła się grupa Włodzimierza Łangowskiego, która pozostała przy nazwie „Kaszuby”. Zespół Marii Renaty Wróblewskiej przyjął nazwę „Kaszëbe Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny”.

Zespół wykorzystywał folklor kaszubski prezentując tańce, śpiewy, widowiska, obrzędowość i obyczajowość kaszubską. Imponujące są dokonania formacji Marii Wróblewskiej – wielka ilość nagród i wyróżnień, występów, wielkie trasy koncertowe po większość krajów europejskich, uczestnictwo w znaczących festiwalach folklorystycznych w Europie, zaproszenie do prezentacji zespołu w Filharmonii Narodowej w Warszawie, występ dla papieża Jana Pawła II w Watykanie. Do repertuaru zespołu włączono kolędy i pastorałki kaszubskie oraz wiele tańców polskich. Od roku 1992 „Kaszëbe” są członkiem Stowarzyszenia Zespołówi Artystów Ludowych.

Zob. Stefan Ścisłowicz, Wydarzenia muzyczne w Chojnicach w latach 1945-2005, w: Wydarzenia muzyczne na Pomorzu i Kujawach, pod red. A. Kłaput-Wiśniewskiej, B. Mielcarek-Krzyżanowskiej, Bydgoszcz 2006, ss. 133-139.

Atrybuty
Zespoły:Amatorskie:Folklorystyczne