Instytucje

Erholungsverein

Data rozpoczęcia działalności
1816
Data zakończenia działalności
-
Adres
-
Opis

Erholungsverein, organizacja polsko-niekiecka paramasońska, założona w 1816 roku, a posiadająca cele kształceniowe i rozrywkowe

por. F. Mincer Historiografia śpiewactwa polskiego w byłym zaborze pruskim, w: ZN 14, AM Bydgoszcz 2000.

Atrybuty
Instytucje:Związek