Instytucje

Gesang-Verein "Sine Cura"

Data rozpoczęcia działalności
1886
Data zakończenia działalności
-
Adres
-
Opis

Towarzystwo Śpiewu "SINE CURA" (Gesang-Verein "Sine Cura") działało w Bydgoszczy od 1886 roku prawdopodobnie zparzestało działalności w początku lat 20 XX.w Był to chór męski powołany w celu kultywowania śpiewu czterogłosowego.

Dok. archiwalne Statut Gesang-verein"Since Cura" zbiory prywatne Rajmunda Kuczmy kopia fragm. PBKM

Atrybuty
Instytucje:Towarzystwa śpiewacze