Instytucje

Gesangverein Posen-Pomerellen

Data rozpoczęcia działalności
-
Data zakończenia działalności
-
Adres
-
Opis
Zarząd Gesangverein Posen-Pomerellen (Towarzystwa Śpiewaczego Poznań-Pomorze) mieścił się w Bydgoszczy. Na 27 chórów niemieckich działających w Polsce, w Bydgoszczy - liczącej 9000 mieszkańców tworzącej mniejszość niemiecką - działały aż cztery chóry męskie: Germania, Gutenberg, Kornblume i Liedertafel . Dla porównania w Poznaniu i Toruniu działały po dwa niemieckie chóry. Na obrzeżach Bydgoszczy istniało nadto wiele towarzystw śpiewaczych jak np. Männergesangverein "Sängerrunde" w pobliskim Solcu Kujawskim.
Atrybuty
Instytucje:Towarzystwa śpiewacze