Instytucje

Janowiecka Orkiestra Dęta im. Stanisława Rozmarynowskiego

Data rozpoczęcia działalności
1948
Data zakończenia działalności
-
Adres
-
Opis
 Orkiestra Dęta im. Stanisława Rozmarynowskiego

Orkiestra Dęta w Janowcu Wlkp. powstała w 1948 roku z inicjatywy komitetu założycielskiego Orkiestry Dętej. Orkiestra działała przy Zakładach Mięsnych, a pierwszym jej dyrygentem został nauczyciel Adam Falarz. Instrumenty dla orkiestry zakupiono z dobrowolnych składek pracowników Zakładów Mięsnych. Od 1950 roku po odejściu Kapelmistrza Adama Falarza orkiestrę poprowadzili kolejno Stanisław Wesołowski, Stanisław Sokołowski a od 20 marca 1951 r. Stanisław Rozmarynowski. Pod kierownictwem nowego kapelmistrza orkiestra rozwijała się i przyjmowano kolejnych członków. Mimo przeciwności jakie spotykały członków orkiestry m.in. urząd bezpieczeństwa zabierał instrumenty, członkowie grali nadal - albo na instrumentach pożyczonych lub własnych i uświetniali wiele uroczystości miejskich i kościelnych. 
          W sierpniu 1990 roku zmarł długoletni Kapelmistrz Stanisław Rozmarynowski. 
          Janowiecką Orkiestrę Dętą reaktywowali Benedykt Kochański oraz Wacław Cholewiński. W marcu 1991 roku na zebraniu Orkiestry kapelmistrzem został Wacław Cholewiński i z jego inicjatywy orkiestra przyjęła nazwę: Janowiecka Orkiestra Dęta im. Stanisława Rozmarynowkiego. Orkiestra Dęta wraz z kapelmistrzem liczy 20 członków.
           Janowiecka Orkiestra Dęta jest członkiem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Bydgoszczy. 
por. Z. Warczyńsk,  Orkierstry dęte i zespoły instrumentalne zrzeszone w Oddziale PZChiO w Bydgoszczy, ZN 15 AM Bydgoszcz 2002 s. 123
Atrybuty
Zespoły:Amatorskie:Orkiestry
Powiązane osoby
  • Wacław Cholewiński kapelmistrz zespołu od 1991 roku Szczegóły