Instytucje

Koło Śpiewu "Harmonia"

Data rozpoczęcia działalności
1913
Data zakończenia działalności
-
Adres
-
Opis

Koło Śpiewu „Harmonia” powstało w 1913 roku. Przez okres II wojny światowej działalność koła została wstrzymana. 14 X 1945 odbyło się zebranie organizacyjne, na którym podjęto decyzję wznowienia działalności „Harmonii” i wybrano zarząd zespołu. Dyrygentem został Alfons Ruciński, a jego zastępcą Bogdan Boesche. Kierownictwo instrumentalnego zespołu muzycznego działającego obok chóru objął Edmund Boesche, a kółka scenicznego, prężnie działającego w okresie międzywojennym, Stanisław Dymel. Wymienione zespoły: chór, zespół muzyczny, zespół sceniczny i powstałe kilka lat później kółko taneczne przez cały okres prawie 75-letniej działalności ściśle ze sobą współpracowały, tworząc wspaniałe i urozmaicone koncerty.

Koncert z okazji 35-lecia istnienia Koła Śpiewaczego odbyło się 5 X 1948 roku i połączone było ze Świętem Pieśni w Strzelnie. W 1950 roku Koło wspólnie z orkiestrą Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Arnolda Rezlera zorganizowało koncert dla publiczności Strzelna w sali miejscowego kina. W tym samym roku w eliminacjach III Okręgu w Gnieźnie chór „Harmonia” zdobył I miejsce, puchar oraz awans do kategorii II.

Lata 1951-1956 były okresem osłabionej działalności „Harmonii”. Złożyły się na to różne przyczyny, m.in. długotrwała choroba dyrygenta – Alfonsa Rucińskiego, a także ogólna atmosfera zaniku amatorskiej działalności kulturalnej.

Po wznowieniu działalności w 1957 roku Koło znów zaczęło przejawiać wielostronną aktywność. W czasie nadzwyczajnego zebrania 6 IV 1957 roku podjęto decyzję o rozpoczęciu intensywnych przygotowań do kolejnego jubileuszu 45-lecia istnienia „Harmonii”, który przypadał na 1958 rok. Na koncert jubileuszowy połączony ze Świętem Pieśni przybyły chóry III Okręgu oraz przedstawiciele władz politycznych i administracyjnych z posłem na Sejm – mgr. Lucjanem Słowikiem.

W roku 1959 „Harmonia” wystąpiła na uroczystościach jubileuszowych innych chórów: chóru „Halka” w Mątwach oraz podczas koncertu chóru im. Dembińskiego w Pobiedziskach. Biorąc udział w eliminacjach powiatu mogileńskiego chór zajął I miejsce i otrzymał dyplom Ministerstwa Kultury i Sztuki. Uczestniczył też czynnie w wojewódzkich obchodach Święta Odrodzenia w Bydgoszczy. Nie sposób pominąć aktywnego poparcia jakiego zespół „Harmonia” udzielił miejscowym władzom w zorganizowaniu i przekazaniu do użytku Domu Kultury w Strzelnie w 1959 roku. W ten sposób chór pozyskał odpowiednie warunki lokalowe dla swoich prób i zebrań.

W następnym roku (1962) chór wziął udział w Festiwalu Chórów Polskich w Poznaniu połączonym z jubileuszem 70-lecia istnienia Wielkopolskiego Związku Śpiewaczego. W roku 1963 przypadł złoty jubileusz „Harmonii”. Obchodzono go pod hasłem Tobie Polsko śpiewamy. Okolicznościową akademię uświetnił koncert w wykonaniu chóru i zespołu muzycznego.

W roku 1964 nastąpiła zmiana przynależności terytorialnej i organizacyjnej chóru, który przyjęty został do Pomorskiego Związku Śpiewaczego z przynależnością do Okręgu IV w Żninie. W następnym roku chór odniósł sukcesy na festiwalach chórów w Żninie i w Toruniu. Kolejne występy na szerszym forum miały miejsce w 1966 roku. Z okazji zakończenia uroczystych obchodów 1000-lecia Państwa Polskiego chór z zespołem muzycznym uczestniczył w programie artystycznym akademii powiatowej w Mogilnie.

Lata 1967-1968 to okres dużej aktywności artystycznej chóru i zespołu muzycznego. Obok lokalnych występów chór wziął udział w Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Bydgoszczy. W 1967 roku chór otrzymał Złotą Odznakę Honorową I stopnia za wytrwałą i twórczą pracę w rozwijaniu życia kulturalnooświatowego, przyznaną przez Ministerstwo Kultury i Sztuki. Kolejny jubileusz 55-lecia istnienia „Harmonii” przypadający w 1968 roku został dostrzeżony i uhonorowany przez władze powiatowe.Kolejne lata przyniosły stopniowe osłabienie działalności artystycznej zespołu. Swój jubileusz 60-lecia w 1973 roku chór obchodził dużo skromniej niż poprzednie rocznice. Uroczystość ta ograniczyła się do nadzwyczajnego posiedzenia plenarnego. Ostatnie 10 lat działalności to coraz rzadsze występy, głównie w czasie uroczystości państwowych i pogrzebowych. Jednym z ostatnich akordów, którym zaprezentował się zespół „Harmonia”, był występ w czasie jubileuszu miasta, w czerwcu 1982 roku, kiedy to Strzelno obchodziło 750-lecie uzyskania praw miejskich.

Działalność tak niegdyś prężnego chóru zamyka jubileusz 75-lecia „Harmonii”. Upadek „Harmonii” stał się powodem upadku śpiewaczego życia w Strzelnie na 16 lat. W 2004 roku, z chęci sprawdzenia umiejętności dyrygenckich i organizatorskich, a także z racji muzycznych tradycji rodzinnych, autorka reaktywowała strzeleńską „Harmonię”. Chór działa już ponad dwa lata, uczestniczy w życiu kulturalnym miasta i tworzy tam „na nowo” tradycje śpiewacze. W tym okresie działalności zespół uświetnił wiele uroczystości patriotycznych, kościelnych i miejskich.

Zobacz:

Ewelina Boesche-Kopczyńska, Piotr Barczak, Życie muzyczne Strzelna (1945-2005), w: Wydarzenia muzyczne na Pomorzu i Kujawach, pod red. A. Kłaput-Wiśniewskiej, B. Mielcarek-Krzyżanowskiej, Bydgoszcz 2006, ss. 21-29.

Atrybuty
Zespoły:Chóry
Powiązane osoby
  • Ewelina Boesche-Kopczyńska dyrygent chóru od 2004 roku Szczegóły