Instytucje

Miejski Instytut Muzyczny

Data rozpoczęcia działalności
1925
Data zakończenia działalności
1927
Adres
Paderewskiego 32
Opis
Miejski Instytut Muzyczny powstał we wrześniu 1925 roku. Szkołę założył Zygmunt Lisicki pianista z Poznania. Pierwsze pomieszczenia szkoły wydzielono w Gimnazjum przy ul Kopernika 1. od roku 1926 szkoła miała własne pomieszczenie przy Paderewskiego 32 (obecnie 1). Kadra wywodziła się głównie ze środowiska poznańskiego (Z. Lisicki, Bogdan Zalewski Mira Polheimowa, Irena Siemiątkowska (po mężu Jahnkowa), - fortepian Zdzisław jahnke, Maria Szreiberówna, Antono Małek - skrzypce Zygmunt Butkiewicz - wiolonczela, śpiew - Aurelia Klejn-Mierzyńska, teoria Władysław Raczkowski. Szkoła prowadziła kurs niższy, średni i wyższy. w 1927 roku w porozumieniu z władzami miasta Instytut Muzyczny przekształcono w MIEJSKIE KONSERWATORIUM MUZYCZNE, którego współdyrektorem został Zdzisław Jahnke.
Atrybuty
Instytucje:Szkolnictwo
Powiązane media
Powiązane osoby
  • Zdzisław Jahnke współdyrektor Instytutu w ostatnim roku przed przekształceniem w Miejskie Konserwatorium Muzyczne Szczegóły
  • Zygmunt Lisicki w latach 1925-1927 dyrektor instytutu Szczegóły
  • Ludomira Pollheim nauczyciel fortepianu od 1925 roku Szczegóły