Instytucje

Okręgowy Zespół Metodyczno-Programowy (OZMP)

Data rozpoczęcia działalności
1956
Data zakończenia działalności
-
Adres
-
Opis

Okręgowy Zespół Metodyczno-Programowy (OZMP) – terenowe ogniwa COPSA. Powołano ją jako płaszczyznę działań do rozwiązywania problemów organizacyjnych, zawodowych oraz wychowawczych szkolnictwa artystycznego. W Bydgoszczy OZMP utworzono w roku 1956. Od strony organizacji wewnętrznej do 1972 roku posiadał trzy ogniwa: Zespół Przedmiotów Muzycznych, Zespół Przedmiotów Ogólnokształcących, Zespół Przedmiotów Plastycznych. W drugim okresie działalności OZMP zmieniła się jego struktura organizacyjna. Zlikwidowano Zespół Przedmiotów Ogólnokształcących i Zespół Przedmiotów Plastycznych. Jako główne ogniwo pozostał Zespół Przedmiotów Muzycznych.

Zobacz: 

Eleonora Sienkiewicz-Bloch, Okręgowy Zespół Metodyczno-Programowy Szkolnictwa Artystycznego w Bydgoszczy (1956-1985), [w:] Nauczanie muzyki na Pomorzu i Kujawach, pod red. A. Kłaput-Wiśniewskiej, Bydgoszcz 2007.

Atrybuty
-