Instytucje

Orkiestra Liceum Pedagogicznego

Data rozpoczęcia działalności
1957
Data zakończenia działalności
-
Adres
-
Opis

W 1957 roku nauczyciel muzyki – Alfred Koniarski utworzył zespół instrumentalny składający się z najzdolniejszej muzycznie młodzieży. Początkowo skład zespołu obejmował: I skrzypce (8 osób), II skrzypce (6 osób) i fortepian. W niedługim czasie szkoła, wspólnie z Komitetem Rodzicielskim, zakupiła wiolonczelę, kontrabas, trąbki, puzon, klarnet, akordeon, perkusję i inne potrzebne instrumenty. Pierwszy publiczny koncert odbył się na Akademii z okazji 1 Maja w 1957 roku, zdobywając uznanie miejscowej społeczności. W ślad za tym nastąpił udział w wojewódzkich eliminacjach szkolnych zespołów chóralnych i instrumentalnych w Ciechocinku, który zaowocował I lokatą. Od tego czasu w tego typu konkursach orkiestra zajmowała czołowe miejsca, a efektem tego były koncerty w różnych miastach województwa bydgoskiego. Repertuar był ambitny. Grano utwory Bacha, Mozarta, Kurpińskiego, Moniuszki, Sygietyńskiego, Różyckiego i popularne marsze.

Zobacz:

Maria Ollick, Muzyczny obraz Tucholi (1945-2005), w: Wydarzenia muzyczne na Pomorzu i Kujawach, pod red. A. Kłaput-Wiśniewskiej, B. Mielcarek-Krzyżanowskiej, Bydgoszcz 2006, ss. 141-156.

Atrybuty
-
Powiązane osoby