Instytucje

Orkiestra Muzyków Bydgoskich "Emband"

Data rozpoczęcia działalności
1995-6-1
Data zakończenia działalności
-
Adres
-
Opis

Orkiestra Muzyków Bydgoskich "Emband" - dyrygent Ewa Makula. Orkiestra Muzyków Bydgoskich – „EMBAND” powstała 1 czerwca 1995 roku.

zob. http://www.moll.mpn.pl/pzchio/orkie/emband/index.html

wg spisu opr. przez Z. Warczyńskiego, na podstawie dokumentacji PZChiO oraz materiałów wałsnych, zob. Zeszyt Naukowy 15,  Akademia Muzyczna Bydgoszcz 2002, s. 123.

Atrybuty
Zespoły:Amatorskie:Orkiestry
Zespoły:Amatorskie:Rozrywkowe
Powiązane osoby