Instytucje

Szkoła Muzyczna I stopnia

Data rozpoczęcia działalności
1988-9-1
Data zakończenia działalności
-
Adres
-
Opis

Dnia 1 IX 1988 miała miejsce inauguracja pierwszego roku szkolnego Szkoły Muzycznej I stopnia pod kierownictwem Henryka Kuklińskiego, absolwenta Akademii Muzycznej w Gdańsku. Znaczącym wydarzeniem dla nowej placówki była decyzja przekazania przez miasto pomieszczeń po Chojnickim Domu Kultury. Szkoła uzyskała dużą ilość sal do ćwiczeń oraz szczególnie ważną salę koncertową. Filharmonia Bydgoska przekazała wspaniały dar w postaci gabinetowego fortepianu firmy Bechstein.

Zobacz:

Zob. Stefan Ścisłowicz, Wydarzenia muzyczne w Chojnicach w latach 1945-2005, w: Wydarzenia muzyczne na Pomorzu i Kujawach, pod red. A. Kłaput-Wiśniewskiej, B. Mielcarek-Krzyżanowskiej, Bydgoszcz 2006, ss. 133-139.

http://www.szkolamuzyczna.chojnice24.pl/historia-naszej-szkoly/

Atrybuty
Instytucje:Szkolnictwo:Podstawowe