Instytucje

Towarzysto Śpiewu "św. Cecylia"

Data rozpoczęcia działalności
1901-10-2
Data zakończenia działalności
1941
Adres
-
Opis

Towarzystwo Śpiewu "św. Cecylia" założone 2 X 1901 zakończyło działalność prawdopodobnie w 1941 roku. Inf. na podst Spisu chórów b. Księstwa Poznańskiego,

W: Festiwal chórów polskich ZPZŚiI Poznań 1957.

Chór po wojnie odrodził się w 1947 roku. Formalnie został zgłoszony 17 III 1947 roku. Prezesem Koła był miejscowy organista Franciszek Dorawa, sekretarzem Gabriela Nowacka. Nieformalną opiekę sprawowali kolejni wikariusze. Chór miał charakter mieszany. Zrzeszał początkowo 25 członków, niebawem liczba ta wzrosła do 30-32. W 1947 i 1948 roku informowano, że chór występował w coniedzielnych nabożeństwach oraz w czasie świąt kościelnych i we wszystkich imprezach świeckich jakie organizowano w mieście.

Mimo zmiany (w styczniu 1949 roku) nazwy na Pomorski Związek Śpiewaczy, Koło Śpiewacze im. Św. Cecylii Koronowo nie uchroniło się przed likwidacją, czego domagał się Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Bydgoszczy od początków 1949 roku. Starosta stosowną decyzję podjął 9 IV 1949 roku. Chór odrodził się w latach 90. jako Chór Parafialny „Cecylia”. Pewien wkład w propagowanie muzyki wnosił Koronowski Klub Kajakowców istniejący od 31 VII 1945 do 21 X 1948 roku.

Zobacz:

Tomasz Kawski, Życie muzyczne Koronowa w latach 1945-2005, w: Wydarzenia muzyczne na Pomorzu i Kujawach, pod red. A. Kłaput-Wiśniewskiej, B. Mielcarek-Krzyżanowskiej, Bydgoszcz 2006, ss. 107-113.

Atrybuty
Zespoły:Amatorskie:Chóry