Instytucje

Towarzystwo Śpiewu "Odrodzenie"

Data rozpoczęcia działalności
1922-8-7
Data zakończenia działalności
-
Adres
kościół p.w. św. Wincentego á Paulo
Opis

Towarzystwo Śpiewu "Odrodzenie" powstało 7.VIII 1922 roku przy kościele p. w. św. Wincentego a Paulo. W porozumieniu z ks. prałatem Tadeuszem Skarbek-Malczewskim (współorganizatorem Towarzystwa), zebrano w sierpniu zebranie konstytucyjne, na którym postanowiono utworzyć chór mieszany w celu kultywowania pieśni religijnych i świeckich. W gronie współzałożycieli byli: Ignacy Grajnert - pierwszy prezes Towarzystwa i Władysław Poczekaj - pierwszy dyrygent. W marcu 1923 roku Towarzystwo zostało przyjęte do Związku Kół Śpiewackich Polskich. W tym samym roku odbyło się uroczyste poświęcenie sztandaru chóru. Zespół należał również do Związku Chórów Kościelnych. Początkowo liczył ok. 30-40 członków i wykonywał wyłącznie pieśni religijne, stopniowo rozszerzając repertuar o utwory świeckie. Uczestniczył również w życiu kulturalnym miasta. Prawdopodobnie w latach 1932-1934 dyrygentem zespołu był Czesław Michała Kabaciński. Zanim wybudowano obecną bazylikę (wówczas kościół pw. św. Wincentego à Paulo) misjonarze prowadzili działalność duszpasterską w kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej. Uroczystości religijne i niedzielne msze święte uświetniało wówczas działające przy niej towarzystwo śpiewu „Odrodzenie”, którym dyrygował Teofil Noskiewicz. W relacji dotyczącej występu chóru „Odrodzenie” podczas akademii z okazji Dnia Katolickiego w październiku 1928 roku, oprócz oceny koncertu, który dziennikarz zaliczył do bardzo udanych, umieszczono informację, że zespół śpiewał pod batutą ks. Kwiatkowskiego. W latach 30. zespół ten występował na koncercie Związku Chórów Kościelnych w Bydgoszczy (pod dyrekcją S. Masłowskiego) oraz podczas zjazdów XXI okręgu śpiewaczego, otrzymując jednak w konkursach dość mierne noty. Podczas jubileuszu dziesięcioleciu Sokoła IV w Bydgoszczy, chór prowadził Józef Gromek, pełniący funkcję dyrygenta tego zespołu do wybuchu II wojny światowej. Pod koniec lat 20. zawiązał się przy kościele pw. św. Wincentego à Paulo drugi chór o wyłącznie kościelnym charakterze. Jego podstawowym zadaniem było uświetnianie liturgii w budującym się kościele ks. ks. Misjonarzy. Zespół ten, od 1981 roku noszący nazwę „Vincentinum”, przetrwał do dziś i właśnie z nim wiążą się najważniejsze wydarzenia związane z życiem muzycznym parafii ks. ks. Misjonarzy.

Zobacz:

 

Aleksandra Kłaput-Wiśniewska, Muzyka w kościele ks. ks. Misjonarzy w Bydgoszczy w latach 1924–1949, [w:] Musica ecclesiastica, pod red. A. Kłaput-Wiśniewskiej, ks. A. Filabera, Bydgoszcz 2009.

Atrybuty
Zespoły:Amatorskie:Chóry
Powiązane osoby
  • Władysław Poczekaj pierwszy dyrygent "Odrodzenia" od 1922 Szczegóły
  • Czesław Kabaciński dyrygent chóru "Odrodzenie" w latach 1934-1936 Szczegóły