Instytucje

Zespół "Alibabki+1"

Data rozpoczęcia działalności
-
Data zakończenia działalności
-
Adres
-
Opis

Alababki+1 - zespół pięcioosobowy na czele którego stał założyciel i akompaniator, emerytowany nauczyciel Józef Skotarczak. Zespół wykonywał piosenki, przyśpiewki ludowe i własne kompozycje. Na przeglądach i konfrontacjach zespołów muzycznych klubów seniora zdobywał nagrody i wyróżnienia. Od 1985 roku zespół działa do dziś pod nowym kierownictwem Piotra Talkowskiego – instruktora TOK. Siedmio- lub ośmioosobowy żeński skład prezentuje typowy estradoworozrywkowy repertuar przy akompaniamencie akordeonu, pianina lub instrumentu elektronicznego. Bierze udział w różnych przeglądach amatorskiego ruchu muzycznego seniorów, np. „Ars” lub „Babie lato” zdobywając nagrody i wyróżnienia. Członkowie spotykają się regularnie na próbach raz w tygodniu, co sprawia, że zespół prezentuje stale gotowość do występów podczas uroczystości i imprez organizowanych w środowisku.

Zobacz:

Maria Ollick, Muzyczny obraz Tucholi (1945-2005), w: Wydarzenia muzyczne na Pomorzu i Kujawach, pod red. A. Kłaput-Wiśniewskiej, B. Mielcarek-Krzyżanowskiej, Bydgoszcz 2006, ss. 141-156.

Atrybuty
-