Instytucje

Zespół instrumentalny "Odeon"

Data rozpoczęcia działalności
-
Data zakończenia działalności
-
Adres
-
Opis

Powiatowy Dom Kultury w Chojnicach powołano uchwałą Powiatowej Rady Narodowej 27 X 1949 roku. Filarem i ozdobą działalności muzycznej Powiatowego Domu Kultury był 16-osobowy zespół instrumentalny „Odeon” z repertuarem salonowym, pod kierownictwem Stanisława Sieranta. Zespół uświetniał wiele imprez o charakterze państwowym oraz brał udział w koncertach organizowanych dla różnych środowisk zawodowych. Ewenementem w działalności zespołu była audycja wyreżyserowana dla Polskiego Radia w Warszawie przez Andrzeja Wajdę. Pod koniec 1955 roku „Odeon” zrezygnował ze współpracy z PDK, a około roku 1960 przestał istnieć.

Zob. Stefan Ścisłowicz, Wydarzenia muzyczne w Chojnicach w latach 1945-2005, w: Wydarzenia muzyczne na Pomorzu i Kujawach, pod red. A. Kłaput-Wiśniewskiej, B. Mielcarek-Krzyżanowskiej, Bydgoszcz 2006, ss. 133-139.

Atrybuty
Zespoły:Amatorskie:Orkiestry