Instytucje

Zespół Pieśni i Tańca "Kaszuby"

Data rozpoczęcia działalności
1977
Data zakończenia działalności
-
Adres
-
Opis

Na kanwie idei Dni Folkloru Kaszubskiego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji kultury kaszubskiej, powstał zamysł utworzenia zespołu przy Szkole Podstawowej nr 7 w Chojnicach. Maria Renata Wróblewska, nauczycielka muzyki, stworzyła chór i grupę taneczną. Przyjęto nazwę „Zespół Artystyczny Szkoły Podstawowej nr 7 w Chojnicach”. Wysoki poziom artystyczny zapewnił pozytywną weryfikację przez Ministerstwo Kultury i Sztuki oraz certyfikat występów za granicą. W roku 1981 została zmieniona nazwa zespołu na „Kaszuby”. W wyniku secesji w roku 1990 ze składu zespołu wyłoniła się grupa Włodzimierza Łangowskiego, która pozostała przy nazwie „Kaszuby”. Zespół Marii Renaty Wróblewskiej przyjął nazwę „Kaszëbe Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny”.  

„Kaszuby – Zespół Folklorystyczny” działa obecnie przy Zakładzie Poprawczym w Chojnicach, pod kierownictwem Włodzimierza Łangowskiego. Zespół występuje z własną kapelą i chórem. Zespół zdobył również wiele nagród i wyróżnień w konkursach i festiwalach krajowych oraz podczas występów zagranicznych. „Kaszuby” występowały podczas licznych wojaży koncertowych we Francji, Hiszpanii, Watykanie, Niemczech, Litwie i Ukrainie.

Zob. Stefan Ścisłowicz, Wydarzenia muzyczne w Chojnicach w latach 1945-2005, w: Wydarzenia muzyczne na Pomorzu i Kujawach, pod red. A. Kłaput-Wiśniewskiej, B. Mielcarek-Krzyżanowskiej, Bydgoszcz 2006, ss. 133-139.

http://www.kaszuby.chce.pl/2_o_zespole.html

Atrybuty
Zespoły:Amatorskie:Folklorystyczne