Osoby

Antoni Habel

Imię
Antoni
Nazwisko
Habel
Drugie imię
-
Nazwisko rodowe
-
Nazwisko panieńskie
-
Data urodzenia
1760
Miejsce urodzenia
nieznane
Data śmierci
1831-10-6
Miejsce śmierci
Gniezno
Biografia

Antoni Habel (1760-1831) Muzyk skrzypek, kompozytor członek Katedralnej Kapeli Gnieźnieńskiej. Syn Łukasza Habla i Reginy z domu Boguńskiej. Urodził się w 1760 roku, nie znane jest miejsce jego urodzin. Do Gniezna przybył prawdopodobnie w 1794 roku. Ożenił się z Marianną Lesińską z Gniezna. Zmarł na cholerę 6 października 1831 roku. W 1794 przyjęto go na pierwszego skrzypka kapeli gnieźnieńskiej, co świadczy o jego wysokich kwalifikacjach muzycznych. Pomimo trudności związanych z jej funkcjonowaniem działał w zespole także na początku XIX wieku.( W 1810 roku przemianowano ja na BURS MUSICORUM. Na jej czele stanął dyrektor Andrzej Gaworski wikariusz chóralny. W 1911 roku Habel opuścił kapelę . Podjął pracę registratora w sądzie ziemskim w Gnieźnie. W 1818 roku ponownie poprosił o przyjęcie w szeregi muzyków katedralnych. Był już jednak chory i aktywnie jako muzyk w kapeli juz nie działał. Pierwsze informacja o nim jako kompozytorze pochodzą z 1795 roku, kiedy to kasa kapitulna wypłaciła Hablowi 90 zł za 10 symfonii, jedno Veni Creator i 2 msze. W 1796 roku otrzymał także zapłatę za przepisane utwory sprowadzone z Czech W tym samym roku skomponował na zamówienie kapituły "Jutrznię na świątki" i "Te Deum laudamus". W katalogach sporządzonych w bibliotece katedralnej w 1834 oraz w 1835 roku widnieją odpowiednio 2 i 3 kompozycje Antoniego Habla pod numerem 25 "Jutrznia pro festo Penecostes" na 9 głosów pod numerem 80 "Msza" pod numerem 169 "Symfonia" na 8 głosów. Nie znany jest pozostały dorobek kompozytorski Habla. Wiadomo, że w ostatnich latach życia na skutek choroby i ciężkiej sytuacji materialnej przestał komponować, mimo to otrzymywał jako zasłużony muzyk gnieźnieńskiej kapeli połowę uposażenia muzyka - skrzypka tego zespołu. Zmarł 6 października 1831 roku.

Zob. W. Zientarski, Antoni Habel nieznany kompozytor i muzyk z końca XVIII i początku XIX wieku, w: Z dziejów muzyki polskiej T. V, BTN Bydgoszcz 1963.

Atrybuty
Osoby:Kompozytor
Osoby:Instrumentalista:Skrzypce
Powiązane instytucje
  • Kapela muzyczna - Gniezno od 1794- 1811 czynny skrzypek i kompozytor kapeli, formalnie jej członek także od 1818 do śmierci Szczegóły