Instytucje

Kapela muzyczna - Gniezno

Data rozpoczęcia działalności
-
Data zakończenia działalności
-
Adres
-
Opis

Kapela Gnieźnieńska powstała w XVII (???) wieku Była prężnym ośrodkiem muzycznym zarówno wykonawczym, jak i kompozytorskim. W 1760 roku kapelmistrzem i organistą capelli był Mateusz Zwierzchowski . 26 VIII 1760 roku. Podczas pożaru Katedry spłonęły wówczas muzykalia gnieźnieńskie obejmujące 1409 pozycji dzieł. W czasie odbudowy katedry z powodów finansowych rozwiązano capellę, pozostawiając na muzycznych stanowiskch organistę i dwóch kantorów. Ponownie nabór muzyków zorganizowano w 1786. Kapela liczyła wówczas 9 muzyków.
W jej skład wchodzili:
organista:Wojciech Morczyński,
kantorzy: Michał Dutkiewicz, J.F. Schollin,
skrzypkowie: Wojciech Chęciński i Józef Langa,
trębacze: Michał Zelwerowicz, Szękowski i nieznany z nazwiska Franciszek a także nieznany dyszkancista.
Do tej kapeli przyjęto w 1787 Wojciecha Dankowskiego, który działał w niej do 1790. Capella Musices przeżywała wówczas swój renesans po pożarze. Dankowski zatrudniony jako kompozytor kapeli dostarczał zespołowi repertuaru muzycznego, decydował o zakupach instrumentarium oraz najprawdopodobniej pełnił obowiązki kapelmistrza zespołu. Zachowało się ok. 52 kompozycji spisanych jego ręką z czego część stanowią odpisy utworów innych muzyków takich jak Wanhal, Pokorny, Wański. Później kompozytorem katedralnym był Franciszek Ścigalski. W 1794 na stanowisko pierwszego skrzypka Katedralnej Kapeli Gnieźnieńskiej przyjęty został Antoni Habel.
Wówczas należeli już do kapeli następujący muzycy:
organista: Haak Kantor, Michał Dutkiewicz
Kantor: Felicjan Głębocki,
śpiewak artysta: Michał Zelwerowicz
pierwszy skrzypek: Józef Lange
skrzypkowie: Jan Cichoński, Szymański Fletrowersista 
klarnecista: Szymon Gryzyngier,
Trębacz: Bartłomiej Werner
Violista: Kiciński
Śpiewaka Sopranista - Józef La Rosi.
W 1796 roku skład kapeli zmienił się - słabszych muzyków zastępowano innymi, zwracając uwagę na to aby byli wśród nich kompozytorzy.
W skład zespołu wchodzili w 1796:
Organista: Wojciech Kamiński
Kanotr: Michał Dutkiewicz, Felicjan Głembocki
Trębacz: Michał Zelwerowicz
Skrzypek: Antoni Habel, Jan Cichoński
Klarnecista: Szymon Gryzyngier
Klarnecista: Mirecki
Trębacz: Bartłomiej Werner
Dyszkancista: Józef la Rosi
Kalkancista - [- ]
Pod koniec XVIII wieku na skutek konfiskaty majątków kościelnych przez rząd pruski, z braku środków finansowych, kapela stanęła przed groźba likwidacji. W 1800 roku przyznano stałe choć bardzo skromne środki na utrzymanie kapeli katedralnej. Z okresu 1807-1810 brak informacji o działalności kapeli - katedra została zamieniona przez wojska napoleońskie na magazyn zbożowy a nabożeństwa odprawiano w kościele św. Jerzego. W 1810 nastąpiła reorganizacja kapeli. Nadano jej nazwę Bursa Musicorum. Na jej czele stanął mianowany prze kapitułę dyrektor Andrzej Gaworski, wikariusz chóralny katedry. W 1818 roku zmienił się skład kapeli która zatrudniała 5-6 skrzypków, redukując muzyków grających na instrumentach dętych. Istniała prawdopodobnie do 1850 roku (???????)

Atrybuty
Zespoły:Kapele staropolskie
Powiązane osoby
  • Antoni Habel od 1794- 1811 czynny skrzypek i kompozytor kapeli, formalnie jej członek także od 1818 do śmierci Szczegóły
  • Wawrzyniec Zybułtowicz organista katedralny od 1770 roku Szczegóły
  • Mateusz Zwierzchowski kapelmistrz i organista w 1760 roku Szczegóły
  • Wojciech Dankowski Szczegóły