Osoby

Barbara Matusiak

Imię
Barbara
Nazwisko
Matusiak
Drugie imię
-
Nazwisko rodowe
-
Nazwisko panieńskie
-
Data urodzenia
0
Miejsce urodzenia
Toruń
Data śmierci
0
Biografia

Barbara Matusiak urodzona w Toruniu, ukończyła fortepian w Niższej Szkole Muzycznej pod kierunkiem Wandy Wykrzykowskiej i w Państwowej Średniej Szkole Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w klasie fortepianu Janiny Wyrzykowskiej. Uczęszczała na fakultatywne zajęcia prowadzone przez dr Łucjana Kamieńskiego i mgr Andrzeja Lechnio. Ukończyła studia na Wydziale Kompozycji Teorii i Dyrygentury PWSM w Poznaniu. Po ukończeniu studiów podejęła pracę w toruńskiej szkole muzycznej jako nauczyciel przedmiotów teoretycznych. Od 1969 roku do 1990 pełniła funkcję kierownika sekcji przedmiotów ogólnomuzycznych. Pracowała w Okręgowym Zespole Metodyczno-Programowym. W roku 1972 została zastępcą dyrektora, współpracowała z dyr. Zdzisławem Starniewskim, a następnie z dyr. Bogdanem Bilskim. W 1975 r. otrzymała tytuł "profesor szkoły średniej". Ma na swym koncie wykłady dla różnych środowisk oraz prowadzenie koncertów. W roku 1979 powołana na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych w Toruiu, w roku 1982 złożyła rezygnację z tej funkcji. Doskonaląc swój warsztat pracy uzyskała w 1986 r. II stopień specjalizacji. Po przejściu na emeryturę pracuje w niepełnym wymiarze godzin w ZSM w Toruniu.

Przygotowała Barbara Matusiak por. 80 lat Szkól Muzycznych w Toruniu, 1921-2001, ZSM Toruń 2001

[Dane: 2001]

Atrybuty
Osoby:Teoretyk muzyki
Powiązane wydarzenia
  • 11. Ogólnopolska Sesja Naukowa - Nauczanie muzyki na Pomorzu i Kujawach Profesor Feliks Tomaszewski Szczegóły
Powiązane publikacje
  • Nauczyciele muzyki na Pomorzu i Kujawach Profesor Feliks Tomaszewski; s. 207-210 Szczegóły