Publikacje

Nauczyciele muzyki na Pomorzu i Kujawach

Podtytuł
-
Autor
-
Tłumacz
-
Wydawca
Wydawnictwo Uczelniane Akademii Muzycznej w Bydgoszczy
Tom/nakład
-
Opis

RADA REDAKCYJNA
Zbigniew Bargielski
Barbara Mielcarek-Krzyżanowska
Anna Nowak
Violetta Przech

Redakcja
Aleksandra Kłaput-Wiśniewska

Korekta
Ligia Podgórska

Projekt okładki
Małgorzata Zielińska

Publikacja dofinansowana przez
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

ISBN 978-83-61262-04-6WYDAWNICTWO UCZELNIANE AKADEMII MUZYCZNEJ IM. F. NOWOWIEJSKIEGO

poz. 41, wyd. I, nakład 150, format B5, ss. 335

Łamanie i skład: Małgorzata Zielińska
Druk: Wydawnictwo TEKST

Atrybuty
Publikacje:Książki
Publikacje:Prace zbiorowe
Powiązane media
 • Praca zbiorowa nr 27 - okładka - Nauczyciele muzyki na Pomorzu i Kujawach Szczegóły
Powiązane wydarzenia
 • 12. Międzynarodowa Sesja Naukowa - Nauczyciele muzyki na Pomorzu i Kujawach Szczegóły
Powiązane instytucje
 • Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego wydawca Szczegóły
Powiązane osoby
 • Jerzy Szwankowski Sylwetka Alfonsa Warczaka na tle życia codziennego i muzycznego Seminarium Nauczycielskiego w Tucholi; s. 9-22 Szczegóły
 • Barbara Janiszewska-Mincer Wspomnienia o moich nauczycielach muzyki z lat 1940-1947; s. 105-108 Szczegóły
 • Aleksandra Kłaput-Wiśniewska Henryk Furmanowicz (1903-1076). Nauczyciel muzyki, wychowawca młodzieży; s. 119-132 Szczegóły
 • Maria Ollick Łucjan i Edward Bukowscy. Tucholscy muzycy i nauczyciele; s. 145-156 Szczegóły
 • Marlena Pietrzykowska Bydgoska działalność pedagogiczna Konrada Palubickiego; s. 157-164 Szczegóły
 • Aleksandra Lisecka Bohdan Muchenberg jako historyk i teoretyk muzyki; s. 169-180 Szczegóły
 • Barbara Matusiak Profesor Feliks Tomaszewski; s. 207-210 Szczegóły
 • Alina Dobersztyn Mogileńscy nauczyciele. Krzewiciele kultury muzycznej; s. 227-234 Szczegóły
 • Zofia Zielińska Mogileńscy nauczyciele. Krzewiciele kultury muzycznej; s. 227-234 Szczegóły
 • Mariusz Kończal Mieczysław Rymarczyk. Wspomnienie o Profesorze; s. 235-250 Szczegóły
 • Małgorzata Królak-Radziejewska Wspomnienie o Profesorze Antonim Poszowskim; s. 267-272 Szczegóły
 • Barbara Mielcarek-Krzyżanowska Franciszek Templin; s. 309-322 Szczegóły
 • Zenona Rondomańska Teodor Kiewicz (1834- 1903). Nauczyciel, organista i kompozytor; s. 23-32 Szczegóły
 • Stefan Ścisłowicz Chojniccy nauczyciele muzyki - Carl Kaffler (1844- 1912) i Leon Wagner (1888–1939); s. 33-38 Szczegóły
 • Elżbieta Szczurko Henryk Sztompka - profesor Konserwatorium Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego w Toruniu (1936–1939); s. 73-86 Szczegóły
 • Marek Rzepa Profesor Edmund Józef Rezler - wirtuoz, kompozytor, redaktor; s. 109-118 Szczegóły
 • Marek Rzepa Edmund Lubiatowski i "Lubiatowszczanki" s. 133-144 Szczegóły
 • Irena Kinasz-Różycka Michał Kinasz - nauczyciel muzyki; s. 165-168 Szczegóły
 • Mirosława Cieśnik Witold Kocikowski i Alojzy Drzewiecki - muzycy i pedagodzy; s. 181-206 Szczegóły
 • Katarzyna Rajs Lucjan Galon i Irena Skabar-Galon -Mistrz i Uczeń; s. 211-220 Szczegóły
 • Janusz Stanecki Jerzy Zabłocki (1928-1991); s. 221-226 Szczegóły
 • Agnieszka Witki Wiesław Lisecki - wyjątkowy nauczyciel, wyjątkowy człowiek; s. 251-266 Szczegóły
 • Anna Szarapka Marian Gordiejuk - kompozytor i pedagog; s. 273-286 Szczegóły
 • Monika Wilkiewicz Jan Przybylski -chórmistrz i pedagog; s. 287-296 Szczegóły
 • Alicja Weber Jan Drzewiecki - nauczyciel improwizujący; s. 297-308 Szczegóły
 • Aleksandra Grucza-Rogalska Barbara Sierko-Bryła - pianistka, pedagog, akompaniator; s. 323-335 Szczegóły