Osoby

Bernadetta Matuszczak

Imię
Bernadetta
Nazwisko
Matuszczak
Drugie imię
-
Nazwisko rodowe
-
Nazwisko panieńskie
-
Data urodzenia
1931-3-10
Miejsce urodzenia
Toruń
Biografia

Kompozytor, pedagog.

Bernadetta Matuszczak urodziła się 10 marca 1931 w Toruniu. Pochodzi z rodziny o muzycznych zamiłowaniach. Po ukończeniu Średniej Szkoły Muzycznej w Toruniu rozpoczęła studia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu: teorii muzyki pod kierunkiem Zygmunta Sitowskiego, gry na fortepianie w klasie Ireny Kurpisz-Stefanowej i kompozycji u Tadeusza Szeligowskiego. Po uzyskaniu w 1958 dyplomu z odznaczeniem na Wydziale Teorii Muzyki przerwała naukę na pozostałych kierunkach i podjęła pracę na uczelni na stanowisku asystenta w katedrze Zygmunta Sitkowskiego. Od 1960 kontynuowała studia kompozytorskie w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie pod kierunkiem Tadeusza Szeligowskiego, a po jego śmierci - w klasie Kazimierza Sikorskiego. Dyplom z kompozycji otrzymała w 1964. Cztery lata później, w 1968, jako stypendystka Rządu Francuskiego wyjechała do Paryża, gdzie uzupełniała wykształcenie z zakresu kompozycji pod kierunkiem Nadii Boulanger.

Obecnie poświęca się wyłącznie komponowaniu. Pisze głównie utwory sceniczne i wokalno-instrumentalne. Jej kompozycje były wielokrotnie wykonywane w kraju i za granicą, np. Septem tubae na chór mieszany, organy i orkiestrę symfoniczną (1966) na festiwalu Międzynarodowego Towarzystwa Muzyki Współczesnej (ISCM) w Hamburgu, opera Julia i Romeo (1967) podczas Internationale Maifestspiele w Wiesbaden w 1972, a monodram operowy Pamiętnik wariata (1976) na Brighton Music Festiwal w 1984.

Jest autorką mszy łacińskiej Messa da camera, będącej przykładem missy brevis (bez Credo).

Bernadetta Matuszczak to laureatka wielu nagród za twórczość kompozytorską; m.in. w 1965 otrzymała nagrodę na Konkursie Młodych Związku Kompozytorów Polskich, w 1966 za Septem tubae uzyskała II nagrodę na Konkursie Kompozytorskim im. Grzegorza Fitelberga, a w 1967 jej Musica da camera per 3 flauti, 4 timpani e 5 tom-toms (1967) zdobyła nagrodę na Konkursie Jeunesses Musicales. Dwukrotnie została uhonorowana Prix Italia za opery-oratoria radiowe - w 1973 za Humanae voces (1970-71), w 1979 za Apokalypsis według św. Jana (1976-77).

Ważniejsze kompozycje:

 • Gitanjali na flet, sopran, dzwony i głos męski recytujący (1963)
 • Sans titre for piano (1963-68)
 • Dramat kameralny na baryton, baryton z taśmy, altowy głos recytujący, klarnet basowy, wiolonczelę, kontrabas i perkusję (1965)
 • Septem tubae na chór mieszany, organy i orkiestrę symfoniczną (1966)
 • Kwartet na 3 flety i klawesyn (1966)
 • Musica da camera per 3 flauti, 4 timpani e 5 tom-toms (1967)
 • Julia i Romeo, opera kameralna w 5 scenach według Williama Szekspira na solistów, pantomimę, głosy recytujące, chór i orkiestrę (1967)
 • Invocazione per dieci voci, flato, contrabbasso, teorbano e gong (1968)
 • Poésie de chambre pour récitation (baryton), soprano (garson), clarinette basse, vibraphone, 2 cymbales et tam-tam (1968)
 • Per strumenti na orkiestrę smyczkową, klarnet basowy, trąbkę i perkusję (1969)
 • Canzone na sopran, sopran z taśmy, rożek angielski i perkusję (1969-70)
 • Humanae voces, opera-oratorium na głosy recytujące, sopran dramatyczny, chór i orkiestrę (1970-71)
 • Rilke-Lieder na baryton i orkiestrę (1971)
 • Salmi na baryton, głos recytujący, harfę, kontrabas, perkusję i światło (1972)
 • Misterium Heloizy, opera w 7 scenach na solistów, chór i orkiestrę (1973-74)
 • Elegia o chłopcu polskim na sopran, altowy głos recytujący, 2 chóry żeńskie i orkiestrę (1974-75)
 • Aforyzmy na flet solo (1976)
 • Pamiętnik wariata, monodram operowy według Mikołaja Gogola na aktora, baryton, pantomimę i orkiestrę kameralną (1976)
 • Apocalypsis, oratorium na sopran, baryton, głosy recytujące, chór i orkiestrę (1976-77)
 • Dziady Kowieńskie, dramat Adama Mickiewicza na solistów, chór i orkiestrę (1978)
 • Canticum canticorum na alt, baryton, chór i orkiestrę (1978-79)
 • Ossesioni concertanti in quattro parti per percussione (1980)
 • Quartetto in dodici parti na kwartet smyczkowy (1980)
 • Fraszki na chór męski a cappella (1980)
 • Prometeusz, opera kameralna według Ajschylosa na solistów, chór i orkiestrę (1981-82)
 • Dwanaście preludiów na smyczki (1982)
 • Wiersze dziecięce na chór żeński a cappella (1982)
 • Canti della vita e della morte na baryton, wiolonczelę i perkusję (1982-84)
 • Canto solenne na baryton, chór i orkiestrę (1983)
 • Momenti musicali per flauto ed archi (1983)
 • Tryptyk Norwida na baryton, klarnet basowy i wiolonczelę (1983)
 • Aforyzmy na fortepian (1984)
 • Dźwiękowe zabawki na fortepian dla dzieci (1984)
 • Kolęda na alt z towarzyszeniem fortepianu (1984)
 • Pejzaże na mezzosopran i fortepian (1984)
 • Improvisatione per flauto solo (1984)
 • Miniatury baletowe na orkiestrę (1985)
 • Notturno - Karol Szymanowski in memoriam in tres partes per cello solo (1987)
 • Canticum polonum per archi (1987)
 • W nocy na starym rynku, pantomima według Icchoka Lejba Pereca na głosy solowe, chór i orkiestrę symfoniczną (1988)
 • Dzikie łabędzie [wersja sceniczna], baśń baletowa według Hansa Christiana Andersena - muzyka elektroniczna (1988)
 • Fase per archi da camera (1989)
 • Hymnus in honorem beatae Mariae virginis de monte Carmelo na alt lub kontratenor i pozytyw lub organy (1990)
 • Nie ma dachu nad głową na alt z towarzyszeniem fortepianu (1990)
 • Kołysanka niebieska na alt z towarzyszeniem gitary (1990)
 • Kolęda A. D. 1990 na alt z towarzyszeniem gitary (1990)
 • Dzikie łabędzie [wersja radiowa], suita baletowa na aktora i taśmę (1991)
 • Libera me... na baryton i taśmę (1991)
 • Pieśń żałobna pamięci ofiar Katynia na sopran i organy (1991)
 • Sny dziecięce na fortepian (1992)
 • Quo vadis, dramat muzyczny według Henryka Sienkiewicza na solistów, chór i orkiestrę (1993-94)
 • Canto funebre per archi, in memoriam Wojciech Broniewski (1995)
 • Zbrodnia i kara, dramat według Fiodora Dostojewskiego w 9 scenach z prologiem i epilogiem (2008)

http://culture.pl/pl/tworca/bernadetta-matuszczak

Anna Szarapka, Msza w twórczości kompozytorów Pomorza i Kujaw w: Czasy – Muzyka – Twórcy na Pomorzu i Kujawach, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2014, ss. 109-133.

Opracowała: Monika Biesaga

Atrybuty
Osoby:Kompozytor
Pedagog
Powiązane publikacje
 • Czasy-Muzyka-Twórcy Anna Szarapka, Msza w twórczości kompozytorów Pomorza i Kujaw Szczegóły