Publikacje

Czasy-Muzyka-Twórcy

Podtytuł
na Pomorzu i Kujawach
Autor
-
Tłumacz
-
Wydawca
Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w bydgoszczy
Tom/nakład
-
Opis

Spis treści
Od Redakcji ...................................................................................................................... 7
MAŁGORZATA LISECKA
Nieznana aria Johanna Sebastianiego ze zbiorów Biblioteki Głównej
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu................................................................... 9
ELEONORA SIENKIEWICZ-BLOCH
Przegląd publicznie prezentowanych utworów bydgoskich muzyków
okresu 20-lecia międzywojennego ....................................................................................23
ELŻBIETA SZCZURKO
Marek Wakarecy i jego wizja kultury muzycznej Torunia.............................................41
ZENONA RONDOMAŃSKA
Tematyka warmińska i mazurska w twórczości Jana Michała Wieczorka ..................57
ROMAN GRUCZA
Toruńskie ślady działalności artystycznej Zygmunta Moczyńskiego...........................75
ANNA WÓJTOWICZ
Ks. Wacław Gieburowski — twórca i krzewiciel muzyki liturgicznej ..........................93
ANNA SZARAPKA
Msza w twórczości kompozytorów Pomorza i Kujaw..................................................109
ALEKSANDRA GRUCZA-ROGALSKA
Wybrane utwory inspirowane osobą i nauczaniem Jana Pawła II
w twórczości kompozytorów Pomorza i Kujaw.............................................................133
ŁUKASZ URBANIAK
Sacrum w muzyce Marka Jasińskiego w kontekście osobowości
twórczej kompozytora.......................................................................................................149
ANNA SZARAPKA
Muzyka religijna Bohdana Riemera................................................................................155
JOANNA URBANIAK
Idea sacrum i jej realizacja w kompozycjach chóralnych a cappella
Łukasza Urbaniaka............................................................................................................171
MARTA SZCZĘSNA
Utwory chóralne Ryszarda Kwiatkowskiego..................................................................187
ELŻBIETA SZCZURKO
Eugeniusz Głowski — wybrane utwory na chór a cappella .........................................199
ALEKSANDRA GRUCZA-ROGALSKA
Eugeniusz Głowski — kompozytor, teoretyk muzyki, pedagog..................................217
ALEKSANDRA KŁAPUT-WIŚNIEWSKA
Ryszard Kwiatkowski — obrazy symfoniczne ...............................................................227
ŁUKASZ KACZMAREK
Związki muzyki z malarstwem w Cinq tableaux de Caspar David Friedrich
na orkiestrę Piotra Mossa.................................................................................................239
ILONA EJSMONT
Twórczość Jerzego Dubrowińskiego...............................................................................253
ALEKSANDRA KŁAPUT-WIŚNIEWSKA
Florian Dąbrowski — słuchowisko-oratorium radiowe Kolczyki Izoldy....................265
MARYLA RENAT
Sonaty skrzypcowe Marcina Kopczyńskiego — strukturalizm i jedność substancji .....285
MAŁGORZATA RATAJCZAK
Wybrane utwory wokalne Marcina Kopczyńskiego .....................................................297
JOANNA URBANIAK
Źródła inspiracji w twórczości akordeonowej Mariana Gordiejuka ..........................319
MICHAŁ ZIELIŃSKI
Na fraszki Jana z Czarnolasu — odrodzony renesans ..................................................333
RAFAŁ RENZ
Stanisław Renz — twórca polskich musicali..................................................................345
MAREK RZEPA
Zbigniew Lachowicz i jego piosenki...............................................................................365
ŁUCJA DEMBY
W przestworzach muzyki, czyli o przekraczaniu granic.
Twórczość teatralna Piotra Salabera ...............................................................................375
ELEONORA SIENKIEWICZ-BLOCH
Niezawodowi muzycy — Stanisław Baumann i Ludwik Regamey —
w nurcie bydgoskiego życia muzycznego pierwszej dekady
dwudziestolecia międzywojennego.................................................................................393
RAFAŁ BUDNY
Muzyka poważna, teatralna, rozrywkowa —
działalność kompozytorska Piotra Barczaka.....................................................................413
JUSTYNA ŻYCHLIŃSKA
„Instrumenty” muzyczne w pradziejach — tylko dźwięk czy już muzyka? ..............421
WANDA SZKULMOWSKA
Muzykanci kujawscy — twórcy czy odtwórcy?.............................................................437
WANDA SZKULMOWSKA
Kapele kujawskie (1) .........................................................................................................451
WANDA SZKULMOWSKA
Kapele kujawskie (2) — dzieje kapeli rodzinnej Kochanowskich
z Aleksandrowa Kujawskiego...........................................................................................463
BEATA JĄKALSKA, PAWEŁ POLITOWSKI
Zespół Folklorystyczny „Jezioranie” kontynuatorem ludowych
tradycji muzycznych w gminie Jeziora Wielkie.............................................................477
AGNIESZKA LEDZIŃSKA
Autorzy opracowań muzycznych dla Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Bydgoska” ......489

Atrybuty
Publikacje:Prace zbiorowe
Publikacje:Prace zbiorowe
Powiązane wydarzenia
 • 18. Ogólnopolska Sesja Naukowa "Czasy — muzyka — twórcy" Szczegóły
 • 17. Ogólnopolska Sesja naukowa - Twórczość kompozytorska na Pomorzu i Kujawach Szczegóły
Powiązane instytucje
 • Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego wydawca Szczegóły
 • Kapela Kochanowskich z Aleksandrowa Kujawskiego Wanda Szkulmowska, Kapele kujawskie (2) - dzieje kapeli rodzinnej Kochanowskich z Aleksandrowa Kujawskiego Szczegóły
 • Zespół folklorystyczny "Jezioranie" Beata Jąkalska, Paweł Politowski, Zespół folklorystyczny <<Jezioranie>> kontynuatorem ludowych tradycji muzycznych w gminie Jeziora Wielkie Szczegóły
 • Zespół Pieśni i Tańca "Ziemia Bydgoska" Agnieszka Ledzińska, Autorzy opracowań muzycznych dla Zespołu Pieśni i Tańca <<Ziemia Bydgoska>> Szczegóły
Powiązane osoby
 • Małgorzata Lisecka Nieznana aria Johanna Sebastianiego ze zbiorów Biblioteki Głównej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Szczegóły
 • Roman Grucza Toruńskie ślady działalności artystycznej Zygmunta Moczyńskiego Szczegóły
 • Joanna Urbaniak Idea sacrum i jej realizacja w kompozycjach chóralnych a cappella Łukasza Urbaniaka. Szczegóły
 • Łukasz Kaczmarek Związki muzyki z malarstwem w Cinq tableaux de Caspar David Friedrich Szczegóły
 • Michał Zieliński redaktor, autor rozdziału Na fraszki Jana z Czarnolasu — odrodzony renesans Szczegóły
 • Aleksandra Kłaput-Wiśniewska autorka rozdziału: Ryszard Kwiatkowski — obrazy symfoniczne Szczegóły
 • Ilona Ejsmont autorka rozdziału: Twórczość Jerzego Dubrowińskiego Szczegóły
 • Aleksandra Kłaput-Wiśniewska autorka rozdziału: Florian Dąbrowski - słuchowisko-oaratorium radiowe Kolczyki Izoldy Szczegóły
 • Maryla Renat autorka rozdziału: Sonaty skrzypcowe Marcina Kopczyńskiego — strukturalizm i jedność substancji Szczegóły
 • Rafał Renz autor rozdziału: Stanisław Renz — twórca polskich musicali Szczegóły
 • Agnieszka Ledzińska autorka rozdziału:Autorzy opracowań muzycznych dla Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Bydgoska” Szczegóły
 • Paweł Politowski współautor rozdziału: Zespół Folklorystyczny „Jezioranie” kontynuatorem ludowych tradycji muzycznych w gminie Jeziora Wielkie Szczegóły
 • Beata Jąkalska współautorka rozdziału: Zespół Folklorystyczny „Jezioranie” kontynuatorem ludowych tradycji muzycznych w gminie Jeziora Wielkie Szczegóły
 • Wanda Szkulmowska autorka rozdziału:Kapele kujawskie (1), Kapele kujawskie (2) — dzieje kapeli rodzinnej Kochanowskich z Aleksandrowa Kujawskiego Szczegóły
 • Mareki Rzepa autor rozdziału: Zbigniew Lachowicz i jego piosenki Szczegóły
 • Aleksandra Grucza-Rogalska Wybrane utwory inspirowane osobą i nauczaniem Jana Pawła II w twórczości kompozytorów Pomorza i Kujaw Szczegóły
 • Joanna Urbaniak Źródła inspiracji w twórczości akordeonowej Mariana Gordiejuka Szczegóły
 • Eleonora Sienkiewicz-Bloch Niezawodowi muzycy — Stanisław Baumann i Ludwik Regamey — w nurcie bydgoskiego życia muzycznego pierwszej dekady dwudziestolecia międzywojennego Szczegóły
 • Eleonora Sienkiewicz-Bloch Przegląd publicznie prezentowanych utworów bydgoskich muzyków okresu 20-lecia międzywojennego Szczegóły
 • Rafał Budny autor rozdziału: Muzyka poważna, teatralna, rozrywkowa — działalność kompozytorska Piotra Barczaka Szczegóły
 • Łucja Demby autorka rozdziału: W przestworzach muzyki, czyli o przekraczaniu granic. Twórczość teatralna Piotra Salabera Szczegóły
 • Aleksandra Grucza-Rogalska autorka rozdziału: Eugeniusz Głowski — kompozytor, teoretyk muzyki, pedagog Szczegóły
 • Zenona Rondomańska autorka rozdziału: Tematyka warmińska i mazurska w twórczości Jana Michała Wieczorka Szczegóły
 • Anna Szarapka autorka rozdziału: Muzyka religijna Bohdana Riemera Szczegóły
 • Anna Szarapka Msza w twórczości kompozytorów Pomorza i Kujaw Szczegóły
 • Elżbieta Szczurko autorka rozdziału: Eugeniusz Głowski — wybrane utwory na chór a cappella Szczegóły
 • Elżbieta Szczurko autorka rozdziału: Marek Wakarecy - i jego wizja kultury muzycznej Torunia Szczegóły
 • Łukasz Urbaniak autor rozdziału: Sacrum w muzyce Marka Jasińskiego w kontekście osobowości Szczegóły
 • Anna Wójtowicz autorka rozdziału: Ks. Wacław Gieburowski — twórca i krzewiciel muzyki liturgicznej Szczegóły
 • Justyna Żychlińska autorka rozdziału: „Instrumenty” muzyczne w pradziejach — tylko dźwięk czy już muzyka? . Szczegóły
 • Eugeniusz Głowski Elżbieta Szczurko, Eugeniusz Głowski - wybrane utwory na chór a cappella Szczegóły
 • Zygmunt Urbanyi Eleonora Sienkiewicz-Bloch, Przegląd publicznie prezentowanych utworów bydgoskich muzyków okresu 20-lecia międzywojennego Szczegóły
 • Johann Sebastiani Małgorzata Lisecka, Nieznana aria Johanna Sebastianiego ze zbiorów Biblioteki Głównej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Szczegóły
 • Wilhelm Winterfeld Eleonora Sienkiewicz-Bloch, Przegląd publicznie prezentowanych utworów bydgoskich muzyków okresu 20-lecia międzywojennego Szczegóły
 • Ludwik d'Arma Dietz Eleonora Sienkiewicz-Bloch, Przegląd publicznie prezentowanych utworów bydgoskich muzyków okresu 20-lecia międzywojennego Szczegóły
 • Marek Wakarecy Elżbieta Szczurko, Marek Wakarecy i jego wizja kultury muzycznej Torunia Szczegóły
 • Jan Wieczorek Zenona Rondomańska, Tematyka warmińska i mazurska w twórczości Jana Michała Wieczorka Szczegóły
 • Zygmunt Moczyński Roman Grucza, Toruńskie ślady działalności artystycznej Zygmunta Moczyńskiego Szczegóły
 • Wacław Gieburowski Anna Wójtowicz, Ks. Wacław Gieburowski - twórca i krzewiciel muzyki liturgicznej Szczegóły
 • Marek Jasiński Łukasz Urbaniak, Sacrum w twórczości Marka Jasińskiego w kontekście osobowości twórczej kompozytora Szczegóły
 • Bohdan Riemer Anna Szarapka, Muzyka religijna Bohdana Riemera Szczegóły
 • Łukasz Urbaniak Joanna Urbaniak, Idea sacrum i jej realizacja w kompozycjach chóralnych a cappella Łukasza Urbaniaka Szczegóły
 • Ryszard Kwiatkowski Marta Szczęsna, Utwory chóralne Ryszarda Kwiatkowskiego Szczegóły
 • Eugeniusz Głowski Aleksandra Grucza-Rogalska, Eugeniusz Głowski - kompozytor, teoretyk muzyki, pedagog Szczegóły
 • Ryszard Kwiatkowski Aleksandra Kłaput-Wiśniewska, Ryszard Kwiatkowski - obrazy symfoniczne Szczegóły
 • Piotr Moss Łukasz Kaczmarek, Związki muzyki z malarstwem w Cinq tableaux de Caspar David Friedrich na orkiestrę Piotra Mossa Szczegóły
 • Jerzy Dubrowiński Ilona Ejsmont, Twórczość Jerzego Dubrowińskiego Szczegóły
 • Florian Dąbrowski Aleksandra Kłaput-Wiśniewska, Florian Dąbrowski - słuchowisko - oratorium radiowe Kolczyki Izoldy Szczegóły
 • Marcin Kopczyński Maryla Renat, Sonaty skrzypcowe Marcina Kopczyńskiego - strukturalizm i jedność substancji Szczegóły
 • Marcin Kopczyński Małgorzata Ratajczak, Wybrane utwory wokalne Marcina Kopczyńskiego Szczegóły
 • Marian Gordiejuk Joanna Urbaniak, Źródła inspiracji w twórczości akordeonowej Mariana Gordiejuka Szczegóły
 • Stanisław Renz Rafał Renz, Stanisław Renz - twórca polskich musicali Szczegóły
 • Stanisław Renz Szczegóły
 • Zygmunt Lachowicz Marek Rzepa, Zbigniew Lachowicz i jego piosenki Szczegóły
 • Piotr Salaber Łucja Demby, W przestworzach muzyki, czyli o przekraczaniu granic. Twórczość teatralna Piotra Salabera Szczegóły
 • Stanisław Baumann Eleonora Sienkiewicz-Bloch, Niezawodowi muzycy - Stanisław Baumann i Ludwik Regamey, w nurcie bydgoskiego życia muzycznego pierwszej dekady dwudziestolecia międzywojennego Szczegóły
 • Ludwik Regamey Eleonora Sienkiewicz-Bloch, Niezawodowi muzycy - Stanisław Baumann i Ludwik Regamey, w nurcie bydgoskiego życia muzycznego pierwszej dekady dwudziestolecia międzywojennego Szczegóły
 • Piotr Barczak Rafał Budny, Muzyka poważna, teatralna, rozrywkowa - działalność kompozytorska Piotra Barczaka Szczegóły
 • Piotr Barczak Szczegóły
 • Józef Strzelecki Wanda Szkulmowska, Muzykanci kujawscy - twórcy czy odtwórcy? Szczegóły
 • Leon Stankiewicz Wanda Szkulmowska, Muzykanci kujawscy - twórcy czy odtwórcy? Szczegóły
 • Włodzimierz Tomaszewski Wanda Szkulmowska, Muzykanci kujawscy - twórcy czy odtwórcy? Szczegóły
 • Andrzej Marciniak Wanda Szkulmowska, Muzykanci kujawscy - twórcy czy odtwórcy? Szczegóły
 • Henryk Nawrocki Wanda Szkulmowska, Muzykanci kujawscy - twórcy czy odtwórcy? Szczegóły
 • Kochanowski Władysław Wanda Szkulmowska, Kapele kujawskie (2) - dzieje kapeli rodzinnej Kochanowskich z Aleksandrowa Kujawskiego Szczegóły
 • Wiktor Buchwald Agnieszka Ledzińska, Autorzy opracowań muzycznych dla Zespołu Pieśni i Tańca <<Ziemia Bydgoska>> Szczegóły
 • Marian Obst Agnieszka Ledzińska, Autorzy opracowań muzycznych dla Zespołu Pieśni i Tańca <<Ziemia Bydgoska>> Szczegóły
 • Jerzy Młodziejowski Agnieszka Ledzińska, Autorzy opracowań muzycznych dla Zespołu Pieśni i Tańca <<Ziemia Bydgoska>> Szczegóły
 • Longin Orski Agnieszka Ledzińska, Autorzy opracowań muzycznych dla Zespołu Pieśni i Tańca <<Ziemia Bydgoska>> Szczegóły
 • Andrzej Michalski Agnieszka Ledzińska, Autorzy opracowań muzycznych dla Zespołu Pieśni i Tańca <<Ziemia Bydgoska>> Szczegóły
 • Bohdan Riemer Anna Szarapka, Msza w twórczości kompozytorów Pomorza i Kujaw Szczegóły
 • Mieczysław Kowalski Anna Szarapka, Msza w twórczości kompozytorów Pomorza i Kujaw Szczegóły
 • Michał Zieliński Anna Szarapka, Msza w twórczości kompozytorów Pomorza i Kujaw Szczegóły
 • Marian Gordiejuk Anna Szarapka, Msza w twórczości kompozytorów Pomorza i Kujaw Szczegóły
 • Bernadetta Matuszczak Anna Szarapka, Msza w twórczości kompozytorów Pomorza i Kujaw Szczegóły
 • Marek Jasiński Anna Szarapka, Msza w twórczości kompozytorów Pomorza i Kujaw Szczegóły
 • Piotr Moss Anna Szarapka, Msza w twórczości kompozytorów Pomorza i Kujaw Szczegóły
 • Łukasz Urbaniak Anna Szarapka, Msza w twórczości kompozytorów Pomorza i Kujaw Szczegóły
 • Piotr Salaber Anna Szarapka, Msza w twórczości kompozytorów Pomorza i Kujaw Szczegóły
 • Michał Dobrzyński Aleksandra Grucza-Rogalska, Wybrane utwory inspirowane osobą i nauczaniem Jana Pawła II w twórczości kompozytorów Pomorza i Kujaw Szczegóły
 • Marcin Kopczyński Aleksandra Grucza-Rogalska, Wybrane utwory inspirowane osobą i nauczaniem Jana Pawła II w twórczości kompozytorów Pomorza i Kujaw Szczegóły
 • Magdalena Cynk-Mikołajewska Aleksandra Grucza-Rogalska, Wybrane utwory inspirowane osobą i nauczaniem Jana Pawła II w twórczości kompozytorów Pomorza i Kujaw Szczegóły
 • Józef Szurka Agnieszka Ledzińska, Autorzy opracowań muzycznych dla Zespołu Pieśni i Tańca <<Ziemia Bydgoska>> Szczegóły