Osoby

Danuta Dobrowolska-Marucha

Imię
Danuta
Nazwisko
Dobrowolska-Marucha
Drugie imię
-
Nazwisko rodowe
-
Nazwisko panieńskie
-
Data urodzenia
1944-11-28
Miejsce urodzenia
Ojców
Biografia

Danuta Dobrowolska-Marucha - teoretyk muzyki

Ukończyła Liceum Muzyczne w Warszawie (1962) w klasie fortepianu Wandy Łosakiewicz i w klasie teorii muzyki Aleksandra Jarzębskiego, a następnie Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Warszawie w zakresie teorii muzyki (dyplom z wyróżnieniem w 1968) studiując u Marii Dziewulskiej, Zofii Kielanowskiej, Witolda Rudzińskiego, Stefana Śledzińskiego i własnego ojca Andrzeja Dobrowolskiego. Odbyła studia podyplomowe u Nadii Boulanger w Paryżu (1968-1969), a następnie studia doktoranckie w zakresie teorii muzyki w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie (1973-1975). Uczestniczyła w Międzynarodowym Kursie Metody Kodaly'a w Esztergom (1983) i Kecskemet (1985) oraz w polsko-więgierskich seminariach kodaly'owskich w Zakopanem, Cieszynie, Łańcucie i Gdańsku. Przewód I stopnia z teorii muzyki (opiekun naukowy Ludwik Bielawski) odbyła w 1983, przewód II stopnia z teorii muzyki w 1994, obydwa w Akademii Muzycznej w Krakowie.

Pracę pedagogiczną rozpoczęła jako nauczyciel przedmiotów teoretycznych w PPSM im. E. Młynarskiego w Warszawie (1964-1972). Od 1967 prowadzi zajęcia z kształcenia słuchu i metodyki tego przedmiotu w AMFC (głównie na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki oraz Reżyserii Dźwięku), od 1995 także w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Opiekun wielu prac magisterskich z zakresu kształcenia słuchu (nagrody w konkursach ogólnopolskich) oraz prac kwalifikacyjnych w szkolnictwie II st. i wyższym (przewody I st. z teorii muzyki). Opiekun pierwszej pracy magisterskiej z teorii muzyki na pisanej przez niewidomego (1996).

W latach 1982-1995 kierownik Zespołu Kształcenia Słuchu przy Katedrze Teorii AMFC, organizatorka i kierownik specjalizacji "Kształcenie słuchu" przy sekcji teorii muzyki Wydziału I AMFC (od 1992). Od 1995 kierownik Międzyuczelnianej Katedry Kształcenia Słuchu z siedzibą w AMFC. Profesor nadzwyczajny Akademii Muzycznej w Warszawie (od 1996) i Bydgoszczy (od 1995). W latach 1974-1980 nauczyciel zasad muzyki, harmonii i kształcenia słuchu PSM II st. im. J. Elsnera, wykładowca Eksperymentalnego Wydziału Instrumentalnego dla młodzieży wybitnie uzdolnionej (1990-1993, obecnie Liceum Muzyczne im. Z. Brzewskiego, z którym nadal współpracuje). Była nauczycielem ogromnej liczby wybitnych muzyków i teoretyków, m.in. Marii Wacholc, Andrzeja Chorosińskiego, Edyty Szczyrby, Ewy Wilczyńskiej.

Konsultant MKiS, członek Ogólnopolskiej Komisji ds. Przedmiotów Teoretycznych, współautorka programów nauczania w szkołach muzycznych I i II st. Współpracownik PWM, WSiP, IPM, konsultant OZMP, COPSA, ekspert MEN, Redaktor zeszytów naukowych AMFC m.in. "Materiałów do kształcenia słuchu..." Feliksa Flisa, serii wydawniczej "Z prac Międzyuczelnianej Katedry Kształcenia Słuchu". Recenzent wielu prac z zakresu metodyki kształcenia słuchu, organizatorka i uczestnik sesji naukowych i konferencji metodycznych. Kierownik programów badawczych, współpracownik katedr: Akustyki Muzyki i Psychologii Muzyki, konsultant nagrań muzycznych do testów i podręczników, juror konkursów solfeżowych. Wykładowca Międzynarodowych Kursów Muzycznych (Łańcut), Warsztatów Muzycznych Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci (Zakopane), Warsztatów Muzycznych EPTA (Krynica), kursów wakacyjnych dla nauczycieli. Wygłaszała wykłady w wielu uczelniach w kraju i za granicą, prowadziła lekcje pokazowe, brała udział w spotkaniach autorskich oraz audycjach radiowych i telewizyjnych. Autorka szeregu prac z zakresu kształcenia słuchu, wśród których największą popularność zdobyły "Dyktanda muzyczne", pierwszy polski podręcznik do kształcenia słuchu oparty na nagraniach fragmentów z literatury muzycznej.

Członek SPAM, ISME, RWSA (1993-1995), delegat do Senatu AMFC. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, uhonorowana nagrodami I i II st. Ministra Kultury i Sztuki, kuratora miasta Warszawy, wielokrotnie nagrodą rektora AMFC.

Atrybuty
Osoby:Teoretyk muzyki
Osoby:Pracownik AM w Bydgoszczy
Powiązane instytucje
  • Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego pracuje od 1995 Szczegóły
  • Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina pracuje od 1967 Szczegóły