Instytucje

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego

Data rozpoczęcia działalności
1974-11-27
Data zakończenia działalności
-
Adres
Słowackiego 7
Opis

RYS HISTORYCZNY
Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy rozpoczęła działalność 1 października 1974 roku jako Filia Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi, lecz tradycje szkolnictwa muzycznego stopnia wyższego w regionie pomorsko-kujawskim sięgają czasów przedwojennych, kiedy to w roku 1927 utworzone zostało w Bydgoszczy przez wybitnego skrzypka Zdzisława Jahnke Miejskie Konserwatorium Muzyczne o charakterze akademickim. Kierowanie Filią bydgoską rektor PWSM w Łodzi prof. Zenon Płoszaj powierzył doc. Mirosławowi Pietkiewiczowi - prodziekanowi Wydziału Instrumentalnego, od października 1977 - prorektorowi do spraw Filii w Bydgoszczy. Struktura bydgoskiej szkoły była w tym okresie dwuwydziałowa; tworzyły ją: Wydział Instrumentalny i Wydział Wychowania Muzycznego. Usamodzielnienie Uczelni nastąpiło 27 listopada 1979 roku. Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Bydgoszczy nadano wówczas imię wybitnego polskiego kompozytora i patrioty Feliksa Nowowiejskiego. Pierwszym rektorem został prof. Roman Suchecki, który tę funkcję pełnił do 1987 roku. Drugim rektorem był w latach 1987-1993 prof. Franciszek Woźniak. Następnie funkcję Rektora sprawowali prof. dr Antoni Poszowski (1993-1999), prof. Jerzy Kaszuba (1999-2005), prof. Maria Murawska (2005-2012). Obecnie Rektorem ponownie został wybrany prof. Jerzy Kaszuba. Od roku akademickiego 1981/1982 Uczelnia ma pełną czterowydziałową strukturę: Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii, Wydział Instrumentalny z sekcją Pedagogiki Instrumentalnej, Wydział Wokalno-Aktorski i Wydział Dyrygentury Chóralnej i Edukacji Muzycznej (poprzednio: Wydział Wychowania Muzycznego). Kolejną ważną datą był dzień 1 stycznia 1982 roku, kiedy to Uczelnię przemianowano na Akademię Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Lata następne zapisały się powołaniem Podyplomowego Studium Chórmistrzowskiego (1984), Podyplomowego Studium Emisji Głosu (1989), Studium Pedagogicznego (1994) oraz Podyplomowego Studium Instrumentalistyki (1999).

Systematycznie powiększana też była baza materialna uczelni, na którą obecnie składają się budynki dydaktyczne z gmachem głównym przy ul. Słowackiego, kompleksem budynków przy ul. Staszica mieszczące łącznie m.in. 14 sal wykładów zbiorowych, 38 sal do zajęć indywidualnych i ćwiczeń, salę organową, aulę na 100 miejsc oraz salę koncertową na 140 miejsc, w której oddano w 1992 organy oraz budynkiem przy ul. Warmińskiego; budynek Biblioteki Głównej. Akademia dysponuje dwoma domami studenckimi, w których jest 165 miejsc, przydzielanych studentom przez komisję złożoną z Kanclerza Uczelni, Kierownika Domów Studenta, pracowników Akademii, oraz przedstawicieli Rady Mieszkańców Domów Studenckich. 
W roku 1990 ufundowany został Sztandar Uczelni. Sprzyjało to rozwojowi Uczelni, a wyrazem tego stały się nawiązywane kontakty i współpraca z wszystkimi uczelniami muzycznymi w kraju, z Hochschule fur Musik und Theater w Hamburgu, uczelniami muzycznymi w Osace, Bratysławie i Greiswald oraz z instytucjami muzycznymi (Krajowe Biuro Koncertowe, Filharmonia Pomorska, Opera Nova, Towarzystwo Muzyczne im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy). Najważniejsza jednak była stale wzrastająca liczba studentów i absolwentów uczelni oraz uzyskiwane przez nich nagrody na konursach muzycznych.

Obecnie w Akademii Muzycznej kształci się ponad 460 studentów (w tym cudzoziemcy) pod kierunkiem blisko 130 pedagogów, którzy pracę dydaktyczną łączą z ożywioną działalnością koncertową, twórczą i naukową.

Atrybuty
Instytucje:Szkolnictwo:Wyższe
Wydarzenia:Koncert
Wydarzenia:Sesja naukowa
Wydarzenia:Sympozjum
Powiązane media
 • Praca zbiorowa nr 26 - Okładka - Dzieło muzyczne i jego rezonans (4) Szczegóły
 • Praca zbiorowa nr 21 - Okładka - Dzieło muzyczne Szczegóły
 • Foto Dankowka_Nowak - Dankowska Jagna i Nowak Anna Szczegóły
 • Praca Zbiorowa nr 22 - Okładka - Dzieło muzyczne i jego archetyp (2) wydawca Szczegóły
 • Foto Kostrzewska - Kostrzewska Hanna Szczegóły
 • Foto Lupa_Martinakova - Lupa A. i Martinakova-Rendekova Z. Szczegóły
 • Foto Nowak_Martinakova - Nowak A. i Martinakova-Rendekova Z. Szczegóły
 • Foto Lehmann_Martinakova - Lehmann M. i Martinakova-Rendekova Z. Szczegóły
 • Foto Zieliński - Zieliński M. i Janicka-Słysz M. Szczegóły
 • Foto Szczurko - Szczurko Elżbieta Szczegóły
 • Foto Królak - Królak-Radziejewska Małgorzata Szczegóły
 • Foto Chalupka - Chalupka Lubomir Szczegóły
 • Foto Błaszkiewicz - Błaszkiewicz Teresa Szczegóły
 • Przech Violetta - Okładka - Polska twórczość na fortepian solo 1956-1985 Szczegóły
 • Foto Bajbusa - Baibusa Diana Szczegóły
 • Foto Przech-1 - Przech Violetta Szczegóły
 • Foto Przech-2 - Przech Violetta Szczegóły
 • Foto JanickaSłysz-1 - Janicka-Słysz M. i Zieliński M. Szczegóły
 • Foto JanickaSłysz-2 - Janicka-Słysz M. i Chalupka L. Szczegóły
 • Foto JanickaSłysz-3 - Janicka-Słysz Małgorzata Szczegóły
 • Foto Feuillerac - Feuillerac Mylene Szczegóły
 • Foto Rajs - Rajs Katarzyna Szczegóły
 • Foto Brejza_Królak - Brejza Aleksandra i Królak-Radziejewska Małgorzata Szczegóły
 • Praca zbiorowa nr 23 - Okładka - Wydarzenia muzyczne na Pomorzu i Kujawach Szczegóły
 • Kłaput-Wiśniewska Aleksandra - Okładka - Wielka Filharmonia. Filharmonia Pomorska w latach 1953-1990 Szczegóły
 • Przech Violetta - Okładka - Katalog tematyczny utworów Ryszarda Kwiatkowskiego Wydawca Szczegóły
 • Foto_Arion - Sztandar Chóru Arion Szczegóły
 • Foto_Arion2 - Pientka Józef i Łucja Szczegóły
 • Afisz Sesja - Śpiewactwo polskie na ziemi bydgoskiej Szczegóły
 • Afisz Sesja - Tradycje muzyki instrumentalnej na Pomorzu i Kujawach Szczegóły
 • Foto_Sesja Pomorze (1)_1 - Życie muzyczne Bydgoszczy i Pomorza w latach 1919-1939 (1) Szczegóły
 • Foto_Sesja Pomorze(1)_2 - Życie muzyczne Bydgoszczy i Pomorza w latach 1919-1939 (1) Szczegóły
 • Foto Suchecki1 - Suchecki Roman Szczegóły
 • Foto Suchecki2 - Suchecki Roman Szczegóły
 • Foto Suchecki3 - Suchecki Roman i Suchecka Krystyna Szczegóły
 • Foto Suchecki4 - Suchecki Roman Szczegóły
 • Foto Płoszaj - Płoszaj Zenon Szczegóły
 • Foto Pietkiewicz - Pietkiewicz Mirosław Szczegóły
 • Foto Poszowski Rektor - Poszowski Antoni Szczegóły
 • Foto Kaszuba Rektor - Kaszuba Jerzy Szczegóły
 • Foto Murawska Rektor - Murawska Maria Szczegóły
 • Foto Woźniak Rektor - Woźniak Franciszek Szczegóły
 • Foto Łęgowski 1 - Łęgowski Andrzej z fletem prostym Szczegóły
 • Foto Bruna - Bruna Zbigniew Szczegóły
 • Foto Rymarczyk - Rymarczyk Katarzyna Szczegóły
 • Foto Łęgowski 2 - Łęgowski Andrzej z fletem poprzecznym Szczegóły
 • Foto Lisecki - Lisecki Wiesław Szczegóły
 • Nowak Anna - Okładka - Pomorska Orkiestra Symfoniczna 1946-1952 wydawca Szczegóły
 • Foto Opioła - Opioła Monika Szczegóły
 • Foto Bargielski_01 - Bargielski Zbigniew Szczegóły
 • Foto Bargielski_02 - Bargielski Zbigniew Szczegóły
 • Praca zbiorowa nr 25 - Okładka - Nauczanie muzyki na Pomorzu i Kuajwach Szczegóły
 • Nowak Anna - Okładka - Współczeny koncert polski Szczegóły
 • Foto Godziszewski1 - Godziszewski Jerzy - Doctor Honoris Causa Szczegóły
 • Foto Godziszewski2 - Godziszewski Jerzy - Doctro Honoris Causa Szczegóły
 • Foto Galon_01 - Galon Lucjan Szczegóły
 • Praca zbiorowa nr 27 - okładka - Nauczyciele muzyki na Pomorzu i Kujawach Szczegóły
 • "Jankowiak Urszula - Okładka - ""Bel canto"" i ekspresja we włoskiej operze I poł. XIX wieku na przykładzie partii Adalgisy w operze ""Norma"" V." Szczegóły
 • Publikacja zbiorowa - Okładka - Musica Varia Szczegóły
 • Szczurko Elżbieta - Okładka - Twórczość Antoniego Szałowskiego w kontekście muzyki XX wieku Szczegóły
 • Praca zbiorowa nr 28 - Okładka - Musica ecclesiastica wydawca Szczegóły
 • Praca zbiorowa nr 29 - Okładka - Dzieło muzyczne i jego konteksty (5) Szczegóły
 • Zieliński Michał - Okładka - Model mozartowskiej orkiestry symfonicznej Szczegóły
 • Praca zbiorowa nr 30 - Dzieło muzyczne i jego funkcje (6) Szczegóły
 • Praca zbiorowa nr 31 - Okładka - Muzyka i polityka na Pomorzy i Kujawach Szczegóły
 • M. Gordiejuk - Impresja na flet i wibrafon miejsce Szczegóły
 • J.G. Walther - Wariacje chorałowe Meinem Jesum lass ich mich organizator koncertu Szczegóły
 • T. Baird - Spójrz co tu ciche serce wypisało organizator koncertu Szczegóły
 • J. Maklakiewicz - Jakże możecie kwiaty organizator koncertu Szczegóły
 • A. Brejza - Oczy na skrzydłach organizator koncertu Szczegóły
 • J.S. Bach - VII Preludium Es-dur organizator koncertu Szczegóły
 • Aleksandra Brejza "Plejady" organizator koncertu Szczegóły
 • Bela Bartok "Suita op.14" organizator koncertu Szczegóły
 • F. Poulenc - Sonata na flet i fortepian organizator koncertu Szczegóły
 • Claude Debussy - "Berceuse heroique" organizator koncertu Szczegóły
 • Afisz Sesja - Instytucje i stowarzyszenia Szczegóły
 • Franciszek Woźniak - "Etiuda" organizator koncertu Szczegóły
 • Jean Françaix - Temat z wariacjami organizator Szczegóły
 • Claude Debussy - Sonata d-moll na wiolonczelę i fortepian organizator Szczegóły
 • Foto Budynek Akademii Muzycznej dawniej Landratsamt 1910 Szczegóły
 • Foto R. Kuczma, H. Sempołowicz, F. Woźniak, R. Suchecki w AM w Bydgoszczy w 1989 roku Szczegóły
 • Michel Blavet - II Sonata d-moll op. 2 organizator Szczegóły
 • Ajde Jano - Muzyka tradycyjna organizator Szczegóły
 • Georg Friedrich Haendel - Sonata triowa B-dur na obój, skrzypce i fortepian organizator Szczegóły
 • Johann Christoph Friedrich Bach - Sonata G-dur Wf X:1 Szczegóły
 • Szymon Godziemba-Trytek - Doctrina bona dabit organizator Szczegóły
 • Claude Debussy - 12 Preludiów t.1, Zatopiona Katedra organizator Szczegóły
 • Muzio Clementi - Sonata B-dur op. 24 nr 2 organizator Szczegóły
 • Sergiej Rachmaninow - Tańce symfoniczne op. 45 organizator Szczegóły
 • Ignacy Jan Paderewski - Album "Tatrzańskie tańce" - nr 1 organizator Szczegóły
 • Damian Stachowicz - Veni Consolar Szczegóły
 • Romuald Twardowski - Namawiała Kasia Jasia Szczegóły
 • Mark Sirett - Watane Szczegóły
 • Andrzej Koszewski - Kotek Szczegóły
 • Paweł Szymański - Trop na fortepian Szczegóły
 • Henri Vieuxtemps - Elegia op. 30 Szczegóły
 • Ludwig van Beethoven - Sekstet Es-dur op. 81b Szczegóły
 • Heinrich Ignaz Franz von Biber - Bataglia a 9 Szczegóły
 • Johannes Brahms – Kwintet f-moll na dwoje skrzypiec, altówkę, wiolonczelę i fortepian op. 34 Szczegóły
 • Johannes Brahms – Sonata G-dur op. 78 Szczegóły
 • Feliks Nowowiejski - Muzyka mojej duszy op. 59 nr 3 (sł. K. Przerwa-Tetmajer) Szczegóły
 • Fryderyk Chopin – Mazurek B-dur op. 7 nr 1 Szczegóły
 • Henri Vieuxtemps – Sonata B-dur Szczegóły
 • Karol Szymanowski – Nokturn i Tarantella na skrzypce i fortepian op. 28 Szczegóły
 • Karol Szymanowski – Pieśni kurpiowskie op. 58 Szczegóły
 • Franz Schubert – Sonata a-moll „Arpeggione” D 821 Szczegóły
 • Opowieści bajkowe (mp3) organizator i miejsce koncertu Szczegóły
 • Alban Berg - Sonata op.1 (mp3) organizator i miejsce koncertu Szczegóły
 • W. A. Mozart – Kwintet Es-dur KV 452 Szczegóły
 • Rebecca Clarke – Sonata na altówkę i fortepian organizator Szczegóły
 • Sergiej Prokofiew - II Suita op. 17 organizator Szczegóły
 • Andrzej Koszewski - Magnificat organizator Szczegóły
 • Johann Nepomuk Hummel – Kwintet op. 87 organizator Szczegóły
 • opr. Roman Maciejewski - Negro Spiritual na dwa fortepiany Szczegóły
 • Karol Szymanowski – Z cyklu "Rymy dziecięce" op. 49 (sł. K. Iłłakowiczówna, "Gil i sroka" nr 11 Szczegóły
 • Zbigniew Bargielski – Malowane chmury Szczegóły
 • Adolf Mišek – III Sonata F-dur op. 7 Szczegóły
 • Richard Strauss – Sonata Es-dur op. 18 na skrzypce i fortepian Szczegóły
 • Wolodymir Runczak – Devoted to Igor Strawiński Szczegóły
 • F. Liszt – Preludium i fuga B-A-C-H organizator Szczegóły
 • Marcel Dupre – Cortege et Litanie organizator Szczegóły
 • S. Wesley – Duo for Organ organizator Szczegóły
 • L. Boëllmann – Suita gotycka op. 25 organizator Szczegóły
 • R. Strauss – Allerseelen op. 10 nr 8 organizator Szczegóły
 • J. Turina – Cantores organizator Szczegóły
 • Roman Maciejewski – Mazurek nr 9 organizator Szczegóły
 • Francis Poulenc – La blanche neige organizator Szczegóły
 • arr. R. Hasse – Mana Mannah organizator Szczegóły
 • St. Moniuszko – Pieśni "Entuzjasta" organizator Szczegóły
 • St. Moniuszko – Pieśni "Śpiew Medory" organizator Szczegóły
 • I. J. Paderewski – ze zbioru 12 pieśni do słów Catulle Mendésa op. 22 organizator Szczegóły
 • F. Nowowiejski – Fantazja op. 13 nr 3 organizator Szczegóły
 • O. Messiaen – L’Ascension Quatre Méditations organizator Szczegóły
 • G. Muffat – Toccata Decima z Apparatus musico organisticus organizator Szczegóły
 • K. Górski – Fantazja f-moll organizator Szczegóły
 • M. Surzyński – Wariacje na temat pieśni kościelnej Święty Boże op.38 organizator Szczegóły
 • M. Reger – Fantazja i fuga d-moll op. 133b organizator Szczegóły
 • F. Mendelssohn-Bartholdy – III Sonata A-dur organizator Szczegóły
 • M. Dupré – Carillon op. 27 nr 4 organizator Szczegóły
 • A. Panufnik – Trio na fortepian, skrzypce i wiolonczelę cz. III organizator Szczegóły
 • L. N. Clerambault – Suite du second ton organizator Szczegóły
 • J. Ch. Bach – Sonata G-dur na dwa klawesyny (Allegro) organizator Szczegóły
 • M. Sawa – Taneczne obrazki organizator Szczegóły
 • M. Reger – Choralfantasie op. 40/1 organizator Szczegóły
 • P. Eben – Hommage á Dietrich Buxtehude (Toccatenfuge) organizator Szczegóły
 • J. Alain – Litanies organizator Szczegóły
 • F. Mendelssohn-Bartholdy – IV Sonata B-dur op. 65 nr 4 organizator Szczegóły
 • L. Rogg – Partita sopra ”Nun freut euch” - Choral organizator Szczegóły
 • J. Cardoso – Samba, Tema Negro organizator Szczegóły
 • J. S. Bach – Fantazja c-moll BWV 562 organizator Szczegóły
 • G. Böhm- Partita Christ der du bist Tag und Licht organizator Szczegóły
 • F. Nowowiejski – In Paradisum – poemat na organy solo, cz. I organizator Szczegóły
 • M. Dupré – Final op. 27 nr 7 organizator Szczegóły
 • J. S. Bach – Fantazja chromatyczna BWV 903a (wersja pierwotna) organizator Szczegóły
 • A. Soler – Sonata organizator Szczegóły
 • J. A. Reinecken – Fuge in g organizator Szczegóły
 • P. Hindemith – Sonata (1949), cz. III organizator Szczegóły
 • J. Alain – 2 e fantaisie organizator Szczegóły
 • E. T. Sark – Toccata Primini Toni organizator Szczegóły
 • M. Surzyński – Improwizacja na temat polskiej pieśni "Kto sie w opieke" op. 34 organizator Szczegóły
 • Z. Bargielski – Trzy polskie suity organizator Szczegóły
 • C. Franck – Grand Chœur C-dur ze zbioru L’Organiste II organizator Szczegóły
 • R. Twardowski – Woskriesienije Christowo organizator Szczegóły
 • H. Ashton – A hornepype (British Library Royal Appedix MS 58) organizator Szczegóły
 • J. Jongen – Humoresque pour violoncello et orgue op. 92 organizator Szczegóły
 • Gdańska Tabulatura Organowa, Anonim – Phantasia primi toni organizator Szczegóły
 • L. van Beethoven – Kwartet smyczkowy c-moll op. 18 nr 4, cz. II organizator Szczegóły
 • J. S. Bach – Preludium i Potrójna fuga Es-dur BWV 552 organizator Szczegóły
 • N. Rota – Sonata na organy (Allegro giusto) organizator Szczegóły
 • A. Dvorak – Melodie cyganskie op. 55 organizator Szczegóły
 • G. Böhm – Praeludium in C organizator Szczegóły
 • A. Cwojdziński – Nokturn op. 46 nr 7 organizator Szczegóły
 • B. Britten – Les Illuminations op. 18 (tekst A. Rimabaud) organizator Szczegóły
 • F. Correa de Arauxo – Tiento y Discourso de Segundo Tono (II) organizator Szczegóły
 • M. Reger - Toccata a-moll organizator Szczegóły
 • K.B. Kopřiva – Fuga-Pastorella C-dur organizator Szczegóły
 • E. Khagagortyan – III Symfonia na organy solo organizator Szczegóły
 • J. S. Bach – I Suita wiolonczelowa G-dur na altówkę solo BWV 1007 organizator Szczegóły
 • M. Sawa – Sekwens organizator Szczegóły
 • R. Schumann – Dichterliebe op. 48 (Ich grolle nicht) organizator Szczegóły
 • Federico Mompou – Charmes (Czary) organizator Szczegóły
 • Benjamin Britten – Sonata C-dur op. 65 organizator Szczegóły
 • E. Grieg – Ein Schwan op. 25 nr 2 organizator Szczegóły
 • Marcel Poot - Etude de Concert organizator Szczegóły
 • Ludwig van Beethoven – VI Sonata A-dur op. 30 nr 1 organizator Szczegóły
 • Ludwig van Beethoven – VII Sonata c-moll op. 30 nr 2 organizator Szczegóły
 • Ludwig van Beethoven – II Sonata A-dur op. 12 nr 2 organizator Szczegóły
 • Sergiusz Prokofiew – Wizje ulotne (arr. H. Harrison) organizator Szczegóły
 • Olivier Messiaen – Vision de l’Amen organizator Szczegóły
 • Johannes Brahms – Kwartet g-moll op. 25 organizator Szczegóły
 • Koncert kompozytorski 15.03.1990 cz.1 organizator Szczegóły
 • Koncert kompozytorski 15.03.1990 cz.2 organizator Szczegóły
 • Koncert kompozytorski 15.03.1990 cz.3 organizator Szczegóły
 • W. A. Mozart – Requiem cz.1 organizator Szczegóły
 • W. A. Mozart – Requiem cz.2 organizator Szczegóły
 • Recital fortepianowy Tatiany Shebanovej cz.1 organizator Szczegóły
 • Recital fortepianowy Tatiany Shebanovej cz.2 organizator Szczegóły
 • Jubileusz 20-lecia pracy pedagogicznej Tatiany Shebanovej organizator Szczegóły
 • Robert Schumann – Miłość i życie kobiety op. 42 organizator Szczegóły
 • Manuel de Falla – Siete canciones populares organizator Szczegóły
 • Johannes Brahms – Sonata Es-dur op. 120 nr 2 organizator Szczegóły
 • E. Granados – El tra la la y el punteado organizator Szczegóły
 • Ferenc LIszt – Etiuda Wilde Jagd z cyklu Etudes d’execution transcendante organizator Szczegóły
 • Wolfgang Amadeus Mozart – Kwartet fortepianowy E-dur KV 493 organizator Szczegóły
 • Robert Schumann – Kwintet fortepianowy Es-dur op. 44 organizator Szczegóły
 • G. Mahler – Lieder eines fahrenden Gesellen organizator Szczegóły
 • R. Strauss – Trzy pieśni Ofelii op. 67 organizator Szczegóły
 • R. Schumann – Karnawał op. 9 organizator Szczegóły
 • Gabriel Fauré – Kwartet fortepianowy g-moll op. 45 organizator Szczegóły
 • Johannes Brahms – Scherzo es-moll op. 4 organizator Szczegóły
 • Paul Hindemith – Sonata na fagot i fortepian organizator Szczegóły
 • M. de Falla – Fantasia Betica organizator Szczegóły
 • F. Chopin – trio g-moll op. 8 organizator Szczegóły
 • Paul Hindemith – Trauermusik organizator Szczegóły
 • A. Pärt – Für Alina organizator Szczegóły
 • Claude Debussy – Kwartet smyczkowy nr 10 cz. I organizator Szczegóły
 • F. Maklakiewicz – Życzenie (sł. K. Przerwa-Tetmajer) organizator Szczegóły
 • Fryderyk Chopin – Etiuda c-moll op. 10 organizator Szczegóły
 • Sergiusz Prokofiew – VII Sonata B-dur „Wojenna” op. 83 organizator Szczegóły
 • Jan Sebastian Bach – Koncert C-dur na 2 fortepiany BWV 1061 organizator Szczegóły
 • Johannes Brahms - Fantazja op. 116 organizator Szczegóły
 • George Enescu – III Sonata skrzypcowa a-moll op. 25 organizator Szczegóły
 • Afisz Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Muzyka dla dzieci" 19-20 IV 2023 Szczegóły
 • Program Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Muzyka dla dzieci" 19-20 IV 2023 Szczegóły
 • Afisz-program Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Muzyka użytkowa" 27-29 IV 2022 Szczegóły
 • Slider Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Muzyka wobec wartości" 22-24 XI 2022 Szczegóły
 • Afisz Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Muzyka wobec wartości" 22-24 XI 2022 Szczegóły
 • Afisz koncertu towarzyszącego Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Muzyka wobec wartości" 22 XI 2022 Szczegóły
 • Foto Godziszewski 3 - Godziszewski Jerzy - Gloria Artis Szczegóły
 • Foto Godziszewski 4 - Godziszewski Jerzy - Gloria Artis Szczegóły
 • Foto Godziszewski 5 - Godziszewski Jerzy - Doctor Honoris Causa Szczegóły
 • Foto Godziszewski 6 - Godziszewski Jerzy - Doctor Honoris Causa Szczegóły
 • Godziszewski Jerzy - XV-lecie AMFN w Bydgoszczy Szczegóły
 • Godziszewski Jerzy - XV-lecie AMFN w Bydgoszczy 2 Szczegóły
Powiązane wydarzenia
 • Bydgoski Wtorek Muzyczny 69 - Recital wiolonczelowy organizator Szczegóły
 • Sesja Naukowa - Problemy pomorskiego szkolnictwa muzycznego '' Szczegóły
 • Bydgoski Festiwal Laureatów Konkursów Muzycznych - Edycja 1 '' Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 1 - Perkusja - od przedszkolaka do akademii organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 2 - Wyprawa z dźwiękami w nieznane organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 3 - Wiosenne odgłosy organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 4 - Muzyczne opowieści organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 5 - O świerszczyku co przepiłował skrzypce organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 7 - Pan Wahadło i jego Muzyka organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 8 - O rogu, który nie bodzie i innych instrumentach dętych organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 9 - O tym, jak z klocków powstaje muzyka organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 10 - Muzyka na dziesięć rąk organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 11 - Roztańczone wakacje organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 12 - O małym Frycku, który wielkim kompozytorem był organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 13 - Muzyka na 4 i na 6 organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 14 - Gwiazdka w niebie organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 15 - Muzyczny karnawał organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 16 - O kocie, który gra na fagocie organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 20 - Na wakacje z piosenką organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 21 - Jesienny kujawiaczek organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 22 - Muzyczne opowieści z całego świata cz. I organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 23 - Przy choince organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 24 - Muzyczne opowieści z całego świata cz.II organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 25 - Muzyczne opowieści z całego świata cz. III organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 26 - Wiosenne muzykowanie organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 17 - Zwariowany poranek organizator Szczegóły
 • Sesja Naukowa - Humanistyka a edukacja muzyczna '' Szczegóły
 • Sympozjum Naukowe - Franciszek Liszt - w 175 rocznicę urodzin i w 100-lecie śmierci '' Szczegóły
 • Konkurs Pianistyczny im. I. J. Paderewskiego - Edycja 2. ogólnopolska 'współorganizator' Szczegóły
 • KONCERT ORGANOWY 35 organizator Szczegóły
 • KONCERT ORGANOWY 11 organizator Szczegóły
 • KONCERT ORGANOWY 12 organizator Szczegóły
 • KONCERT ORGANOWY 1 - Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 1992/1993 Szczegóły
 • KONCERT ORGANOWY 2 organizator Szczegóły
 • KONCERT ORGANOWY 3 organizator Szczegóły
 • KONCERT ORGANOWY 4 organizator Szczegóły
 • KONCERT ORGANOWY 5 organizator Szczegóły
 • KONCERT ORGANOWY 6 organizator Szczegóły
 • KONCERT ORGANOWY 7 organizator Szczegóły
 • KONCERT ORGANOWY 8 organizator Szczegóły
 • KONCERT ORGANOWY 9 organizator Szczegóły
 • KONCERT ORGANOWY 10 organizator Szczegóły
 • KONCERT ORGANOWY 13 organizator Szczegóły
 • KONCERT ORGANOWY 14 organizator Szczegóły
 • KONCERT ORGANOWY 15 organizator Szczegóły
 • KONCERT ORGANOWY 16 organizator Szczegóły
 • KONCERT ORGANOWY 17 organizator Szczegóły
 • KONCERT ORGANOWY 18 organizator Szczegóły
 • KONCERT ORGANOWY 19 - Jubileuszowe Dni Uczelni 'organizator' Szczegóły
 • KONCERT ORGANOWY 20 organizator Szczegóły
 • KONCERT ORGANOWY 21 organizator Szczegóły
 • KONCERT ORGANOWY 22 organizator Szczegóły
 • KONCERT ORGANOWY 23 organizator Szczegóły
 • KONCERT ORGANOWY 24 organizator Szczegóły
 • KONCERT ORGANOWY 25 organizator Szczegóły
 • Koncert Jubileuszowy - Jubileusz 70-lecia urodzin Prof. Zbigniewa Bargielskiego organizator: Dziekan Wydziału Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku Szczegóły
 • KONCERT ORGANOWY 37 organizator Szczegóły
 • KONCERT ORGANOWY 33 organizator Szczegóły
 • KONCERT ORGANOWY 34 organizator Szczegóły
 • KONCERT ORGANOWY 36 organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 18 - Akordeonowe historie organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 6 - Piosenka pod choinkę organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 27 - Spacer po partyturze cz. I organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 28 - Spacer po partyturze cz. II organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 29 - Już jesień, czyli gdzie słychać muzykę? organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 30 - Czerwone jabłuszko, czyli o tańcach polskich organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 31 - Pięknaś nam choineczko, czyli gwiazdkowe spotkania organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 32 - W karnawale, czyli tańce różnych narodów organizator Szczegóły
 • Bydgoski Wtorek Muzyczny 110 - Koncert kameralny organizator Szczegóły
 • Bydgoski Wtorek Muzyczny 115 - Recital skrzypcowy organizator Szczegóły
 • Bydgoski Wtorek Muzyczny 116 - Recital fortepianowy organizator Szczegóły
 • Bydgoski Wtorek Muzyczny 118 - Recital skrzypcowy organizator Szczegóły
 • Bydgoski Wtorek Muzyczny 121 - Jubileusz prof. Romana Sucheckiego organziator Szczegóły
 • Sesja Naukowa - Dni Tadeusza Szeligowskiego w 20-lecie śmierci kompozytora 'Organizator' Szczegóły
 • Bydgoski Wtorek Muzyczny 6 - Koncert kameralny organizator Szczegóły
 • Sesja Naukowa - Dni Muzyki Jana Sebastiana Bacha 'organizator' Szczegóły
 • Koncert kameralny I - Dni Muzyki Jana Sebastiana Bacha organizator Szczegóły
 • Bydgoski Wtorek Muzyczny 27 - Dni Muzyki Jana Sebastiana Bacha organizator Szczegóły
 • Bydgoski Wtorek Muzyczny 90 - Recital fortepianowy organizator Szczegóły
 • Bydgoski Wtorek Muzyczny 89 - Stefana Poradowskiego utwory na kontrabas 'organizator' Szczegóły
 • Koncert kompozytorski organizator Szczegóły
 • Koncert kameralny - Utwory instrumentalne organizator Szczegóły
 • Koncert kameralny - Prezentacje muzyczne organizator Szczegóły
 • Studencki Festiwal Pianistyczny 4 "Forte-Piano" - Nokturn - Koncert finałowy 'współorganizator' Szczegóły
 • Sesja Naukowa - Dni Muzyki Oliviera Messiaena 'organizator' Szczegóły
 • Koncert kameralny - Dni Muzyki Oliviera Messiaena organizator Szczegóły
 • Koncert organowy - Dni Muzyki Oliviera Messiaena organizator Szczegóły
 • Sesja Naukowa - Muzyka i filozofia 'organizator' Szczegóły
 • Sesja Naukowa - Dni muzyki M. Ravela 'organizator' Szczegóły
 • Sesja Naukowa - Muzyka i mit 'organizator' Szczegóły
 • Sesja Naukowa (2) - Muzyka i życie muzyczne na Pomorzu i Kujawach w latach 1945-1992 (2) 'organizator' Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 33 - Muzykalny zastęp, czyli o instrumentach dziecięcych cz. I organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 19 - III Międzynarodowe Spotkania Chóralne "Arti et Amicitiae" organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 34 - Muzykalny zastęp, czyli o instrumentach dziecięcych cz. II organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 35 - Zimno-ciepło, czyli wiosna tuż, tuż organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 36 - Każdy miesiąc kolor ma, czyli podsumowanie cyklu Poranków organizator Szczegóły
 • Koncert kameralny - Muzyka Karola Szymanowskiego organizator Szczegóły
 • Koncert kameralny - Język-System-Styl-Forma część 1. organizator Szczegóły
 • Sympozjum Naukowe - Twórczość Beli Bartóka w 50. rocznicę śmierci kompozytora 'organizator' Szczegóły
 • Koncert kameralny - Bela Bartók in memoriam organizator Szczegóły
 • Sympozjum kontrabasowe 1 - Edycja 1 'współorganizator' Szczegóły
 • KONCERT ORGANOWY 26 organizator Szczegóły
 • KONCERT ORGANOWY 27 organizator Szczegóły
 • KONCERT ORGANOWY 28 organizator Szczegóły
 • KONCERT ORGANOWY 29 organizacja Szczegóły
 • KONCERT ORGANOWY 30 organizator Szczegóły
 • KONCERT ORGANOWY 31 organizator Szczegóły
 • KONCERT ORGANOWY 32 organizator Szczegóły
 • KONCERT ORGANOWY 38 organizator Szczegóły
 • KONCERT ORGANOWY 39 - Studenci z AM w Katowicach z klasy prof. Juliana Gembalskiego organizator Szczegóły
 • KONCERT ORGANOWY 40 organizator Szczegóły
 • KONCERT ORGANOWY 41 organizator Szczegóły
 • KONCERT ORGANOWY 42 organizator Szczegóły
 • KONCERT ORGANOWY 43 - Dni Uczelni 1998 organizator Szczegóły
 • KONCERT ORGANOWY 44 organizator Szczegóły
 • KONCERT ORGANOWY 45 organizator Szczegóły
 • KONCERT ORGANOWY 46 organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 37 - Dzień dobry muzyko! Inauguracja cyklu Poranków w sezonie 1998/1999 organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 38 - Śmiejący się puzon. Instrumenty dęte blaszane organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 45 - O czym opowiada muzyka? "Muzyka w parku" organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 44 - Zagram dzieciom. Podsumowanie cyklu poranków organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 43 - Cztery smyki. Instrumenty smyczkowe organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 42 - Pomaluję cały świat. Akordeon, harfa gitara organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 41 - Tańczące pałeczki. Instrumenty perkusyjne organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 40 - Baśń zimowa. Instrumenty dęte drewniane organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 39 - Przyjedź do nas Święty Mikołaju organizator Szczegóły
 • KONCERT ORGANOWY 47 - Jubileusz 25-lecia Uczelni organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 46 - O czym opowiada muzyka? "Jesienne nastroje" organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 47 - O czym opowiada muzyka? "Kolędowe niespodzianki" organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 48 - O czym opowiada muzyka? "Zegarowa muzyka" organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 49 - O czym opowiada muzyka? "W tonacji zimy" organizator Szczegóły
 • KONCERT ORGANOWY 48 - Jubileusz 25-lecia Uczelni organizator Szczegóły
 • Bydgoski Wtorek Muzyczny 141 - Jubileusz 25-lecia Uczelni organizator Szczegóły
 • KONCERT ORGANOWY 49 - Jubileusz 25-lecia Uczelni organizator Szczegóły
 • KONCERT ORGANOWY 50 - Jubileusz 25-lecia Uczelni organizator Szczegóły
 • Bydgoski Wtorek Muzyczny 143 - Jubileusz 25-lecia Uczelni "Mistrz i Uczeń" organizator Szczegóły
 • Bydgoski Wtorek Muzyczny 144 - Jubileusz 25-lecia Uczelni organizator Szczegóły
 • Bydgoski Wtorek Muzyczny 145 - Jubileusz 25-lecia Uczelni 'organizator' Szczegóły
 • Bydgoski Wtorek Muzyczny 146 - Jubileusz 25-lecia Uczelni organizator Szczegóły
 • Bydgoski Wtorek Muzyczny 147 - Jubileusz 25-lecia Uczelni organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 50 - O czym opowiada muzyka? "Wiosenna pobudka" organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 52 - Cztery pory roku. Podumowanie cyklu poranków organizator Szczegóły
 • Seminarium muzyki dawnej - Problemy wykonawstwa muzyki dawnej 'organizator' Szczegóły
 • Bydgoski Wtorek Muzyczny 107 - Wieczór wokalny organizator Szczegóły
 • 1. Ogólnopolski Międzyuczelniany Konkurs Muzyki Kameralnej - na zespoły instrumentów dętych 'organizator' Szczegóły
 • 2. Ogólnopolski Międzyuczelniany Konkurs Muzyki Kameralnej - na zespoły instrumentów dętych 'organizator' Szczegóły
 • 3. Ogólnopolski Międzyuczelniany Konkurs Muzyki Kameralnej - na zespoły instrumentów dętych 'organizator' Szczegóły
 • 4. Ogólnopolski Międzyuczelniany Konkurs Muzyki Kameralnej - na zespoły instrumentów dętych organizator Szczegóły
 • KONCERT ORGANOWY 51 organizator Szczegóły
 • Sesja Naukowa (5) z cyklu "Muzyka i życie muzyczne na Pomorzu i Kujawach" - Tradycje muzyki instrumentalnej na Pomorzu i Kujawach organizatorzy: Pracownia Kultury Muzycznej Pomorza i Kujaw oraz Katedra Teorii Muzyki i Kompozycji Szczegóły
 • KONCERT ORGANOWY 52 organizator Szczegóły
 • KONCERT ORGANOWY 53 organizator Szczegóły
 • KONCERT ORGANOWY 54 organizator Szczegóły
 • Bydgoski Wtorek Muzyczny 148 - Jubileusz 40-lecia pracy artystycznej Jana Paruzela organizator Szczegóły
 • Bydgoski Wtorek Muzyczny 149 organizator Szczegóły
 • Bydgoski Wtorek Muzyczny 151 organizator Szczegóły
 • Konkurs Pianistyczny im. I. J. Paderewskiego - Edycja 5. międzynarodowa 'współorganizator konkursu' Szczegóły
 • Fagotowy Kurs Mistrzowski organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 53 - Kujawiak, kujawiaczek organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 54 - Wycieczka na Kaszuby organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 55 - Kolęda na dzwonkach organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 56 - Śląsk tańczy i śpiewa organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 57 - Spotkanie z Chopinem w Żelazowej Woli organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 58 - O laboga! Oberek! organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 59 - Na Krakowskim Rynku organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 60 - Poznaj swój kraj poprzez melodie ludowe organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 61 - Spacer o dźwiękach organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 62 - Na 4 i na 6 organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 63 - Muzyka dynamiką malowana organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 64 - Na ślizgawce organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 65 - Muzyczny pociąg. Wolno - szybko organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 66 - Piosenka skowronka. Wesoło - smutno organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 67 - Ptak budzi ptaka. Osobno - razem organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 68 - A czy wy tak potraficie? organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 69 - Muzykalny zastęp. Instrumenty dęte drewniane 'organizator' Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 70 - Pan Listopad gra na basie. Instrumenty smyczkowe organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 71 - Na strunach igieł organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 72 - Zagram dzieciom na trójkącie. Instrumenty perkusyjne organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 73 - Rozmowy fortepianów. Instrumenty klawiszowe organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 74 - Gitara gra solo. Instrumenty szarpane organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 75 - Blaszana muzyka. Instrumenty dęte blaszane organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 76 - Witamy na koncercie organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 77 - Muzyczna podróż po Europie. Moja Ojczyzna - mój dom Polska organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 78 - Muzyczna podróż po Europie. Spotkanie z Alouette - Francja organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 79 - Muzyczna podróż po Europie. Gość z Laponii - Skandynawia organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 80 - Muzyczna podróż po Europie. Tajemnicza Befana - Włochy organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 81 - Muzyczna podróż po Europie. Taniec węgierski - Węgry organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 82 - Muzyczna podróż po Europie. Wyprawa na Zieloną Wyspę - Irlandia organizator Szczegóły
 • 1 Bydgoski Festiwal Laureatów Konkursów Muzycznych - Nokturn współorganizator Szczegóły
 • Bydgoski Festiwal Laureatów Konkursów Muzycznych - Edycja 1 współorganizator Szczegóły
 • Międzynarodowe Sympozjum - Dzieło muzyczne, jego estetyka, struktura i recepcja organizatorzy: Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki oraz Katedra Teorii Muzyki i Kompozycji Szczegóły
 • Sesja Naukowa (3) - Muzyka i życie muzyczne Pomorza i Kujaw organizatorzy - Pracownia Badań Naukowych oraz Katedra Teorii Muzyki i Kompozycji Szczegóły
 • 1. Ogólnopolski Międzyuczelniany Konkurs Muzyki Kameralnej - na zespoły instrumentów dętych współorganizator Szczegóły
 • 10. Jubileuszowa Ogólnopolska Sesja Naukowa - Muzyczne Wydarzenia 1945-2005 organizator Szczegóły
 • Seminarium muzyki dawnej - Problemy wykonawstwa muzyki dawnej organizator Szczegóły
 • Sesja Naukowa - Dni Muzyki Oliviera Messiaena organizator Szczegóły
 • Sesja Naukowa - Język-System-Styl-Forma część 1. organizatorzy: Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki oraz Katedra Teorii Muzyki i Kompozycji Szczegóły
 • Sesja Naukowa - Język-System-Styl-Forma część 2. organizatorzy: Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki i Katedra Teorii Muzyki i Kompozycji Szczegóły
 • Sesja Naukowa - Język-System-Styl-Forma część 3. organizatorzy: Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki i Katedra Teorii Muzyki i Kompozycji Szczegóły
 • Sesja Naukowa - Karol Szymanowski organizator: Katedra Teorii Muzyki i Kompozycji Szczegóły
 • Sesja Naukowa - Muzyka i filozofia organizator Szczegóły
 • Sesja Naukowa - Muzyka i mit organizator Szczegóły
 • Sesja Naukowa - Humanistyka a edukacja muzyczna współorganizator Szczegóły
 • Sesja Naukowa (1) - Życie muzyczne Bydgoszczy i Pomorza w latach 1919-1939 (1) organizator Szczegóły
 • Sesja Naukowa (4) z cyklu "Muzyka i życie muzyczne na Pomorzu i Kujawach" - Śpiewactwo polskie na Ziemi Bydgoskiej organizatorzy: Pracownia Kultury Muzycznej Pomorza i Kujaw oraz Katedra Teorii Muzyki i Kompozycji Szczegóły
 • Sesja naukowo-artystyczna - Język-System-Styl-Forma część 4. organizator Szczegóły
 • Sesja naukowo-artystyczna - Język-System-Styl-Forma część 5. organizator Szczegóły
 • Studencki Festiwal Pianistyczny 3 "Forte-Piano" - Inauguracja Festiwalu organizator Szczegóły
 • Studencki Festiwal Pianistyczny 4 "Forte-Piano" - Nokturn - Koncert finałowy organizator Szczegóły
 • Sympozjum kontrabasowe 1 - Edycja 1 organizator Szczegóły
 • Sympozjum Naukowe - Franciszek Liszt - w 175 rocznicę urodzin i w 100-lecie śmierci organizator Szczegóły
 • Sympozjum Naukowe - Polska literatura wiolonczelowa XIX i XX wieku organizator Szczegóły
 • Sympozjum Naukowe - Twórczość Beli Bartóka w 50. rocznicę śmierci kompozytora organizator Szczegóły
 • Bydgoski Wtorek Muzyczny 108 - "Trio Degli Alti" organizator Szczegóły
 • 2. Ogólnopolski Międzyuczelniany Konkurs Muzyki Kameralnej - na zespoły instrumentów dętych organizator Szczegóły
 • 3. Ogólnopolski Międzyuczelniany Konkurs Muzyki Kameralnej - na zespoły instrumentów dętych organizator Szczegóły
 • Sesja naukowa (6) z cyklu "Muzyka i życie muzyczne Pomorza i Kujaw" - Twórcy i animatorzy muzyki na Pomorzu i Kujawach organizatorzy: Pracownia Kultury Muzycznej Pomorza i Kujaw i Katedra Teorii Muzyki i Kompozycji Szczegóły
 • 7. Międzynarodowa Sesja Naukowa z cyklu "Muzyka i życie muzyczne Pomorza i Kujaw" - "Muzyka i media" organizatorzy: Pracownia Kultury Muzycznej Pomorza i Kujaw oraz Katedra Teorii Muzyki i Kompozycji Szczegóły
 • 7. Ogólnopolska Konferencja Naukowa - "Język - System - Styl - Forma" Organizatorzy: Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki oraz Katedra Teorii Muzyki i Kompozycji Szczegóły
 • II Seminarium Muzyki Dawnej - Improwizacja w muzyce barokowej organizator Szczegóły
 • Sympozjum Perkusyjne - Teraźniejszość i nowe kierunki nauczania gry na perkusji organizator Szczegóły
 • 8. Ogólnopolska Sesja Naukowa z cyklu "Muzyka i życie muzyczne Pomorza i Kujaw" - Instytucje i stowarzyszenia oraganizatorzy: Pracownia Kultury Muzycznej Pomorza i Kujaw oraz Katedra Teorii Muzyki i Kompozycji Szczegóły
 • 9. Ogólnopolska Sesja Naukowa z cyklu "Muzyka i życie muzyczne Pomorza i Kujaw" - Muzyczne wydarzenia do roku 1945 organizatorzy: Pracownia Kultury Muzycznej Pomorza i Kujaw oraz Katedra Teorii Muzyki i Kompozycji Szczegóły
 • Bydgoski Wtorek Muzyczny 1 organizator Szczegóły
 • Bydgoski Wtorek Muzyczny 2 organizator Szczegóły
 • Bydgoski Wtorek Muzyczny 192 organizator Szczegóły
 • Bydgoski Wtorek Muzyczny 195 organizator Szczegóły
 • Bydgoski Wtorek Muzyczny 193 organizator Szczegóły
 • Bydgoski Wtorek Muzyczny 194 organizator Szczegóły
 • Bydgoski Wtorek Muzyczny 189 - Jubileusz 45-lecia pracy artystycznej prof. Jana Paruzela organizator Szczegóły
 • Bydgoski Wtorek Muzyczny 190 organizator Szczegóły
 • Bydgoski Wtorek Muzyczny 185 organizator Szczegóły
 • Bydgoski Wtorek Muzyczny 187 organizator koncertu Szczegóły
 • Bydgoski Wtorek Muzyczny 186 organizator Szczegóły
 • Bydgoski Wtorek Muzyczny 188 organizator Szczegóły
 • Bydgoski Wtorek Muzyczny 184 organizator Szczegóły
 • KONCERT ORGANOWY 72 organizator Szczegóły
 • KONCERT ORGANOWY 73 organizator Szczegóły
 • KONCERT ORGANOWY 70 - Nadzwyczajny Koncert Organowy organizator Szczegóły
 • KONCERT ORGANOWY 71 organizator Szczegóły
 • Wielkie Cykle - Johannes Brahms organizator Szczegóły
 • Wielkie Cykle - Johannes Brahms 24.01.2006 organizator Szczegóły
 • Wielkie Cykle - Wolfgang Amadeus Mozart organizator Szczegóły
 • Wielkie Cykle - Pieśń romantyczna organizator Szczegóły
 • Wielkie Cykle - Pieśni hiszpańskie organizator Szczegóły
 • Koncert Dyplomantów organizator Szczegóły
 • Bydgoski Wtorek Muzyczny 5 - Ignacy Jan Paderewski organizator Szczegóły
 • III Międzynarodowe Sympozjum - Dzieło muzyczne jako fenomen dźwiękowy współorganizatorzy: Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku oraz Katedra Teorii Muzyki i Kompozycji Szczegóły
 • II Międzynarodowe Sympozjum - Dzieło muzyczne i jego archetyp współorganizatorzy: Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki oraz Katedra Teorii Muzyki i Kompozycji Szczegóły
 • Bydgoski Wtorek Muzyczny 150 organizator Szczegóły
 • Koncert kameralny organizator Szczegóły
 • 11. Ogólnopolska Sesja Naukowa - Nauczanie muzyki na Pomorzu i Kujawach Organizatorzy: Pracownia Kultury Muzycznej Pomorza i Kujaw; Katedra Teorii Muzyki i Kompozycji Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 51 - O czym opowiada muzyka? "Ptasie śpiewanie" organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 83 - Muzyczna podróż po Europie. Zawsze niech będzie słońce (Rosja) organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 84 - Muzyczna podróż po Europie. Pamiętnik z podróży organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 85 - Muzyczna podróż po świecie. Poznaj swój kraj (Polska) organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 86 - Muzyczna podróż po świecie. Taniec z bykami (Hiszpania) organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 87 - Muzyczna podróż po świecie. Świąteczna muzyka (Niemcy) organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 88 - Muzyczna podróż po świecie. "Nad pięknym modrym Dunajem" (Austria) organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 89 - Muzyczna podróż po świecie. Spacer Złotą Uliczką (Czechy i Słowacja) organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 90 - Muzyczna podróż po świecie. Swing w uliczce (Ameryka) organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 91 - Muzyczna podróż po świecie. Śladami Stasia i Nel (Afryka) organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 92 - Muzyczna podróż po świecie. Muzyczne wspomnienia z podróży organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 93 - Muzyka na każdą porę roku. Żegnamy lato piosenką organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 94 - Muzyka na każdą porę roku. Jesienny spacer organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 95 - Muzyka na każdą porę roku. Piosenki pod choinkę organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 96 - Muzyka na każdą porę roku. Zapraszamy na bal organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 97 - Muzyka na każdą porę roku. Zimowy świat organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 98 - Muzyka na każdą porę roku. W marcu jak w garncu organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny 99 - Muzyka na każdą porę roku. Odgłosy wiosny organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny100 - Muzyka na każdą porę roku. Muzyka na słońce i deszcz organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny101 - Muzyka wyrazem uczuć. Psotnik wiatr - wesołość, figlarność organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny102 - Muzyka wyrazem uczuć. Idzie jesień - smutek, melancholia organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny103 - Muzyka wyrazem uczuć. Kolęda domowa - rodzinne święta organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny104 - Muzyka wyrazem uczuć. Humoreska - radość organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny105 - Muzyka wyrazem uczuć. Zima zła - złość organizator Szczegóły
 • Poranek Muzyczny106 - Muzyka wyrazem uczuć. Szara piosenka - zmienność nastrojów organizator Szczegóły
 • Międzynarodowa Sesja Naukowo-Artystyczna - Język-System-Styl-Forma część 6. organizatorzy: Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki oraz Katedra Teorii Muzyki i Kompozycji Szczegóły
 • Bydgoski Wtorek Muzyczny 162 - Koncert kameralny Organizator Szczegóły
 • Bydgoski Wtorek Muzyczny 3 - Koncert kameralny organizator Szczegóły
 • Bydgoski Wtorek Muzyczny 4 - Recital fortepianowy organizator Szczegóły
 • Bydgoski Wtorek Muzyczny 7 - Recital skrzypcowy organizator Szczegóły
 • Bydgoski Wtorek Muzyczny 10 - Koncert kompozytorski Franciszka Woźniaka organizator Szczegóły
 • Bydgoski Wtorek Muzyczny 14 - Koncert kameralny organizator Szczegóły
 • Bydgoski Wtorek Muzyczny 16 - "Debiuty muzyczne" organizator Szczegóły
 • Bydgoski Wtorek Muzyczny 17 organizator Szczegóły
 • Bydgoski Wtorek Muzyczny 19 organizator Szczegóły
 • Bydgoski Wtorek Muzyczny 20 - Inauguracja Obchodów Roku Bachowskiego w 300 rocznicę urodzin organizator Szczegóły
 • Bydgoski Wtorek Muzyczny 21 organizator Szczegóły
 • Bydgoski Wtorek Muzyczny 22 - "Debiuty muzyczne" organizator Szczegóły
 • Bydgoski Wtorek Muzyczny 23 - "Debiuty muzyczne" organizator Szczegóły
 • Bydgoski Wtorek Muzyczny 26 - Wieczór sonat ganizator Szczegóły
 • Bydgoski Wtorek Muzyczny 71 - Recital altówkowy organizator Szczegóły
 • Bydgoski Wtorek Muzyczny 70 - Recital fortepinaowy organizator Szczegóły
 • Bydgoski Wtorek Muzyczny 73 - Recital waltorniowy organizator Szczegóły
 • Bydgoski Wtorek Muzyczny 74 - Koncert kolęd różnych narodów