Osoby

Elżbieta Szubertowska

Imię
Elżbieta
Nazwisko
Szubertowska
Drugie imię
-
Nazwisko rodowe
-
Nazwisko panieńskie
-
Data urodzenia
1941-8-23
Miejsce urodzenia
-
Data śmierci
0
Biografia

Elżbieta Szubertowska - dyrygent, pedagog

Elżbieta Szubertowska ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Sopocie: Wydział Pedagogiczny (IV A) i fortepian główny (bez końcowego dyplomu). Doktorat uzyskała w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, tytuł doktor nauk humanistycznych w zakresie teorii muzyki.

Działalność naukowa Elżbiety Szubertowskiej obejmuje wiele publikacji, m.in.: "Gra na fortepianie" - materiały do nauczania gry na fortepianie na studiach zaocznych w Studium Nauczycielskim w Toruniu (1970); "Słuchanie muzyki na zajęciach pozalekcyjnych w podstawowej szkole ogólnokształcącej". (Próba ustalenia form i tematyki spotkań w Kole Miłośników Muzyczki), Zeszyty Naukowe WSP, z. 1, 1975; "Wolny czas mieszkańców małych miasteczek i wsi w aspekcie ich zainteresowań i preferencji muzycznych", Poradnik Muzyczny, z. 1, 1978; "Muzyczna aktywność własna uczniów" - monografia w ramach problemu węzłowego, WSP Bydgoszcz 1984; "Aktywne uczestnictwo w kulturze muzycznej jako element współczesnego wychowania", Studia z Wychowania Muzycznego, WSP, z. 6, 1985; "Słyszenie muzyczne jako podstawowy warunek efektywnego nauczania gry na instrumencie", Studia z Wychowania Muzycznego, WSP, z. 6, 1985; "Przygotowanie do odbioru muzyki ze środków masowego przekazu", Wyd. BTN PWN Warszawa-Poznań, 1987; "Muzyczna aktywność własna młodzieży a świadomość percepcja muzyki" (na przykładzie badań w środowisku bydgoskim), praca doktorska, 1987; "Niektóre problemy dydaktyczne związane z pracą domową ucznia", Studia z Wychowania Muzycznego, WSP, z. 7/8, 1988 ; "Aktywność muzyczna młodzieży a percepcja muzyki", Wychowanie Muzyczne w Szkole, z. 1, 1989; "Muzyczna aktywność młodzieży a percepcja muzyki" - opracowanie w ramach problemu węzłowego "Uczestnictwo kulturalne młodzieży a procesy edukacyjne", AM Warszawa, 1991; "Zapoznawania z literaturą muzyczną w aspekcie wymagań programowych szkoły ogólnokształcącej", Materiały z ogólnopolskiej konferencji, Bydgoszcz 1996; "Wybrane czynniki ułatwiające kontakt młodzieży z muzyką artystyczną", Zeszyty Naukowe, Bydgoszcz 1999; "Edukacja a kultura muzyczna młodzieży", książka jako podstawa do habilitacji (będzie wydana w IX 2001; Ważniejsze referaty naukowe: "Problemy odbioru muzyki ze środków masowego przekazu", BTN Bydgoszcz; "Aktywność muzyczna młodzieży a jej umiejętności percepcyjne - przedstawienie koncepcji pracy doktorskiej i wyników badań pilotażowych", IPM Warszawa, 17.04.1985; "Psychologiczne uwarunkowania percepcji muzyki", IWM, Bydgoszcz 1986; "Gra na instrumencie jako forma aktywności bydgoskiej młodzieży licealnej", IWM, Bydgoszcz, 19?7; "Polska muzyka współczesna", UMK Toruń (referat nagrodzony) 1967; "Muzyczna aktywność własna młodzieży a jej wiedza i umiejętności percepcyjne - podsumowanie problemu węzłowego" - "Uczestnictwo kulturalne młodzieży a procesy edukacyjne", Radziejowice 21.01.2991; "Zapoznawanie z literatura muzyczną w aspekcie wymagań programowych szkoły ogólnokształcącej", Konferencja Ogólnopolska, Bydgoszcz 1996; "Problemy dydaktyki fortepianowej na studiach zaocznych", IWM, Bydgoszcz; "Praca kulturalno-ośwatowa wśród ludzi", Rypin; Zapoznawanie z literaturą muzyczną w Kolegiach Nauczycielskich, Włocławek 1997;

Praca z zespołami muzycznymi: Chór i orkiestra Szkoły Podstawowej nr 13 w Bydgoszczy, 1960-1962 i 1966/1967; Chór i orkiestra Państwowego Liceum Wychowawczyń Przedszkoli w Toruniu 1971/1972; Chór mieszany "Dzwon" w Bydgoszczy 1973/1974; Chór Liceum Ekonomicznego w Szubinie 1962-1968; Tercet i kwartet wokalny w Liceum Ekonomicznym w Szubinie 1962-1968; Chór Seniorów "Fermata" 1978-1989; Chór mieszany im. Jana Pawła II 1981-2000; Zespół wokalny (chórek kościelny) 1960-1963, 1981-1988; Zespół wokalno-taneczny "Tańczące Nutki" 1988-1995;

Obecnie Elżbieta Szubertowska jest zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego UKW w Katedrze Edukacji i Animacji Kultury Muzycznej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.  

Zobacz:

http://www.ukw.edu.pl/pracownicy/strona/elzbieta_szubertowska/

Atrybuty
Osoby:Dyrygent
Osoby:Nauczyciel
Powiązane instytucje
  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego pracuje na stanowisku profesora nadzwyczjnego UKW Szczegóły