Instytucje

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Data rozpoczęcia działalności
2005-9-1
Data zakończenia działalności
-
Adres
ul. Chodkiewicz 30
Opis

Patrz także: Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego – nawet jeśli brać pod uwagę całą jego dotychczasową historię – jest uczelnią młodą. Jako szkoła wyższa istnieje ponad trzydzieści lat – a są to dzieje najwyżej 2-3 pokoleń. Trudno w tej sytuacji mówić o akademickich tradycjach, o trwałym zakorzenieniu w świecie nauki. Warto to mieć na uwadze, wszak przy ocenie młodego środowiska naukowego element ten jest niesłychanie ważny. Podkreślmy to wyraźnie: nasza uczelnia funkcjonuje w mieście, w którym odczuwany jest brak takich tradycji. Początki szkolnictwa wyższego w Bydgoszczy to na dobrą sprawę lata 50. i 60. XX wieku. Ale i wówczas jest to szkolnictwo o profilu technicznym: uczelnia humanistyczna musiała rodzić się w naszym mieście praktycznie od podstaw, wykorzystując skromną kadrę szkolnictwa zawodowego o profilu nauczycielskim (Liceum Pedagogiczne, Studium Nauczycielskie).

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, mimo trzydziestoparoletniej historii, ciągle pracuje na swój wizerunek, na swoją pozycję w środowisku wyższych uczelni. W minionych dziesięcioleciach kształciliśmy głównie pedagogów i nauczycieli różnych specjalności. Określał to zresztą statut naszej uczelni. Początkowo była to Wyższa Szkoła Nauczycielska – od 1969 roku; pięć lat później przekształcono ją w Wyższą Szkołę Pedagogiczną, a w 2000 roku - w Akademię Bydgoską im. Kazimierza Wielkiego.

Dopiero od 1 września 2005 roku uczelnia funkcjonuje jako Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Obecny stan jest wynikiem tego, że w ciągu lat systematycznie zmienialiśmy profil wielu kierunków studiów, a przede wszystkim – uruchamialiśmy kierunki stricte uniwersyteckie. I taką tendencję chcemy zachować. Potwierdza to nie tylko nasze aspiracje, ale też dowodzi, że uczelnia przeżywa w ostatnich latach dynamiczny rozwój. Mówią o tym wszystkie wskaźniki: stanu kadry naukowej, liczby studentów, kierunków studiów. Mówią też o tym dane o zasobach i majątku trwałym uniwersytetu.

[dane 2006: strona UKW]

Atrybuty
Instytucje:Szkolnictwo:Wyższe
Powiązane osoby