Osoby

Jerzy Zabłocki

Imię
Jerzy
Nazwisko
Zabłocki
Drugie imię
-
Nazwisko rodowe
-
Nazwisko panieńskie
-
Data urodzenia
1928-7-25
Miejsce urodzenia
Lublin
Data śmierci
1991-1-31
Miejsce śmierci
Warszawa
Biografia

Jerzy Zabłocki - dyrygent, pedagog.

Jerzy Zabłocki wyższe studia muzyczne ukończył w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu w roku 1955 - uzyskując dyplom w dyscyplinie dyrygentura. Już w sezonie artystycznym 1947/1948 zatrudniony był jako artysta chóru w Operze Dolnośląskiej we Wrocławiu. W tym mieście także, w latach 1948-1953, pracował jako nauczyciel w szkołach muzycznych I i II stopnia. W roku 1949 na krótko był asystentem kierownika chóru Opery Dolnośląskiej. W latach 1949-1954 podjął pracę dyrygenta zespołów amatorskich: Chóru Oratoryjnego Politechniki Wrocławskiej oraz amatorskiej orkiestry smyczkowej. W latach 1951-1958 pracował w Rozgłośni Polskiego Radia we Wrocławiu początkowo jako redaktor, a w roku 1953 został dyrygentem Orkiestry Radiowej. W tym czasie nagrał ok. 400 utworów o szerokim zakresie tematycznym (muzyka operowa, operetkowa, ludowa i rozrywkowa) w tym ok. 200 własnych opracowań. W latach 1954-1972 pracował na stanowisku dyrygenta Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca "Wrocław". Kolejnym miejscem jego pracy była w latach 1959-1962 Operetka Dolnośląska, gdzie pełnił funkcję dyrygenta i kierownika artystycznego (od roku 1961). Prawie równocześnie (1960-1962) prowadził kameralny zespół Rozgłośni Polskiego Radia we Wrocławiu "Melodycy". Pracując jako dyrygent w Operze Wrocławskiej, w latach 1972-1977 przygotował kilka premier, w tym operę Tamango Tadeusza Natansona. W sezonie koncertowym 1979/1980 był ponownie kierownikiem muzycznym w Operetce Wrocławskiej. Ponadto występował gościnnie jako dyrygent w filharmoniach: wrocławskiej, rzeszowskiej, zielonogórskiej, wałbrzyskiej i jeleniogórskiej. W roku 1976 dyrygował także w Teatrze Opery i Baletu w Mińsku.

Osobny, bardzo ważny etap w działalności Jerzego Zabłockiego stanowi praca dydaktyczna. W latach 1948-1953 pracował w szkołach I i II stopnia. W latach 1962-1964 był dyrektorem Szkoły Muzycznej im. I.J. Paderewskiego Dolnośląskiego Towarzystwa Muzycznego. Najważniejsza jednak w jego życiu stała się praca w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu, którą rozpoczął w roku 1954 w ramach godzin zleconych. Od roku 1958 do 1981 był pracownikiem naukowo-dydaktycznym wrocławskiej Uczelni, przechodząc wszystkie szczeble awansu zawodowego, od asystenta po profesora nadzwyczajnego. W roku 1961 zastrudniony został na stanowisku adiunkta. Od roku 1964 był docentem, a w roku 1977 uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego. W tym okresie pełnił ważne funkcje we wrocławskiej Uczelni: w latach 1966-1969 był prorektorem, od 1969-1981 rektorem uczelni, ponadto od 1973 do 1981 kierownikiem Katedry Prowadzenia Zespołów. W latach 1969-1982 był członkiem Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego, a w latach 1969-1975 zasiadał w Prezydium tejże Rady. Pracował także w Komisji Nagród Ministra Kultury i Sztuki, a także w Wyższej Komisji Dyscyplinarnej.

Jerzy Zabłocki wydał dwie znakomite prace, opublikowane przez Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury w Warszawie: O technice dyrygowania (1972) oraz O prowadzeniu chóru (1978).

Działalność społeczna Jerzego Zabłockiego była bardzo bogata i obejmowała wiele przejawów aktywności, m.in. w Stowarzyszeniu Polskich Artystów Muzyków, Zjednoczeniu Polskich Zespołów Śpiewaczych i Instrumentalnych, Radzie Programowej ds. Chórów Studenckich. Przewodniczył pracom jury podczas wielu edycji Ogólnopolskiego Turnieju Chórów "Legnica Cantat", Festiwalu Społecznych Orkiestr Symfonicznych w Cieplicach-Zdroju. Zasługi Jerzego Zabłockiego uhonorowane zostały wieloma wyróżnieniami, odznaczeniami i medalami wszystkich szczebli.

Działalność prof. Zabłockiego w Bydgoszczy

W sierpniu 1981 roku prof. Zabłocki podjął starania o zatrudnienie w Bydgoszczy. Dnia 1 września 1981 roku zatrudniony został w Operze Bydgoskiej na stanowisku dyrygenta, a od 1 października 1981 roku w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Bydgoszczy. W bydgoskiej Uczelni początkowo otrzymał zatrudnienie na okres 1 miesiąca, a 1 listopada 1981 roku na czas nieokreślony. Prowadził w tym czasie następujące przedmioty: dyrygowanie, metodyka prowadzenia zespołów, czytanie partytur.

W marcu i kwietniu 1982 roku prof. Zabłocki wziął udział w pracach nad zmianą profilu zajęć dydaktycznych i planu studiów na Wydziale Wychowania Muzycznego bydgoskiej Uczelni. 1 sierpnia 1982 roku został powołany przez rektora, wtedy już Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, doc. Romana Sucheckiego, na stanowisko kierownika Katedry Prowadzenia Zespołów Muzycznych na okres trzech lat.

Od października 1982 roku prof. Zabłocki prowadził następujące przedmioty na Wydziale Wychowania Muzycznego: dyrygowanie, konsultacje pracy magisterskiej, metodykę prowadzenia zespołów, czytanie partytur. Z kwietnia 1984 roku pochodzą informacje o przedłużającej się chorobie Jerzego Zabłockiego. Z jej powodu Zabłocki 1 grudnia 1984 roku zostaje przeniesiony do pracy w Akademii Muzycznej w Warszawie, w międzyczasie rektor AM w Bydgoszczy - prof. Roman Suchecki, powołał z dniem 1 października 1984 roku Go na stanowisko kierownika Studium dla Dyrygentów Chórów Amatorskich. Od 1 grudnia 1984 roku aż do śmierci (w roku 1991) był zatrudniony w bydgoskiej Uczelni w niepełnym wymiarze czasu pracy, jako Kierownik Podyplomowego Studium Chórmistrzowskiego (wcześniej Studium dla Dyrygentów Chórów Amatorskich). Tę funkcję pełnił prawie przez cztery edycje Studium. Jego znakomitą pracę dydaktyczną i organizacyjną przerwała śmierć. Profesor Jerzy Zabłocki zmarł 31 stycznia 1991 roku w Warszawie.

Zobacz:

Janusz Stanecki, Jerzy Zabłocki (1928-1991), w:  Nauczyciele muzyki na Pomorzu i Kujawach, pod red. A. Kłaput-Wiśniewskiej, Bydgoszcz 2008, ss. 221-226.

Atrybuty
Osoby:Dyrygent
Powiązane instytucje
  • Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego pracownik naukowo-dydaktyczny w latach 1958-1981, w tym rektor uczelni w latach 1969-1981 Szczegóły
  • Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego pracownik uczelni w latach 1981-1984, w latach 1984-1991 kierownik Podyplomowego Studium Chórmistrzowskiego Szczegóły
  • Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina pracownik uczelni w latach 1984-1991 Szczegóły