Osoby

Krystyna Tubaja

Imię
Krystyna
Nazwisko
Tubaja
Drugie imię
-
Nazwisko rodowe
-
Nazwisko panieńskie
-
Data urodzenia
1943-10-2
Miejsce urodzenia
Łódź
Data śmierci
0
Biografia

Krystyna Tubaja (z d. Pośpiech) - teoretyk muzyki 

Urodziła się 2.10.1943 r. w Łodzi jako córka Józefa i Haliny z d. Rembek. W 1960 r. otrzymała świadectwo dojrzałości oraz dyplom ukończenia dwóch wydziałów: teoretycznego i pedagogicznego PLM w Łodzi, a w 1964 r. dyplom ukończenia klasy fortepianu w PŚSM w Łodzi. W 1966 r. ukończyła studia wyższe w zakresie teorii muzyki na Wydziale Teorii, Kompozycji i Dyrygentury PWSM w Łodzi.

W tym samym roku rozpoczęła pracę w Muzeum Etnograficznym w Toruniu, zajmując się badaniami muzyki ludowej. Jednocześnie pracowała też jako nauczycielka teoretycznych przedmiotów muzycznych w szkołach muzycznych: w PSM w Inowrocławiu oraz w PŚSM w Toruniu. Organizowała również i prowadziła propagujące rodzimy folklor audycje muzyczne dla dzieci i młodzieży oraz odczyty i wykłady dla osób dorosłych z różnych środowisk. W 1972 r. ukończyła Podyplomowe Studium Etnografii na UMK w Toruniu. W latach 1974-1984 była wykładowcą teoretycznych przedmiotów muzycznych w Instytucie Wychowania Muzycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Od 1980 r. do chwili obecnej pracuje w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu kształcenia słuchu. W 1986 r. ponownie podjęła pracę w PSM II st. w Toruniu. W roku szkolnym 1988/1989 pełniła funkcję wicedyrektora, a w latach 1989-1997 - dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych im. K. Szymanowskiego w Toruniu. Od 1996 r. K. Tubaja realizuje także wykłady nt. muzyki ludowej dla studentów filologii polskiej UMK. Zainteresowania dydaktyką muzyczną i muzycznym folklorem znalazły też odzwierciedlenie w opublikowanych przez K. Tubaję artykułach i w referatach wygłoszonych na konferencjach i sympozjach naukowych.

Przygotowała Krystyna Tubaja w 80 lat Szkół Muzycznych w Toruniu, Toruń 2001.

Atrybuty
Osoby:Teoretyk muzyki
Osoby:Pracownik AM w Bydgoszczy
Osoby:Dyrektor
Powiązane media
  • Foto_Sesja Pomorze(1)_2 - Życie muzyczne Bydgoszczy i Pomorza w latach 1919-1939 (1) Szczegóły
Powiązane wydarzenia
  • Sesja Naukowa - Dni Muzyki Jana Sebastiana Bacha Chorały J.S. Bacha jako materiał dydaktyczny w rozwoju słuchu muzycznego Szczegóły
  • Sesja Naukowa - Dni Muzyki Oliviera Messiaena System skal O. Messiaena jako materiał nauczania solfeżu Szczegóły
  • Sesja Naukowa (1) - Życie muzyczne Bydgoszczy i Pomorza w latach 1919-1939 (1) Towarzystwo Muzyczne i Konserwatorium Miejskie w Toruniu Szczegóły
  • Ogólnopolski Konkurs Kameralistyki Fortepianowej Szczegóły
Powiązane instytucje
  • Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego wykładowca Szczegóły
  • Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego w latach 1974-1984 wykładowca teorii muzyki w instytucie muzyki WSP Szczegóły