Osoby

Witold Miller

Imię
Witold
Nazwisko
Miller
Drugie imię
-
Nazwisko rodowe
-
Nazwisko panieńskie
-
Data urodzenia
1905-11-3
Miejsce urodzenia
Tomsk
Data śmierci
2004-2-1
Miejsce śmierci
Hanower
Biografia

Witold Miller - pseudonim Arystarch.

Pierwszy powojenny prezes Bydgoskiego Towarzystwa Muzycznego. Krytyk muzyczny. Animator życia muzycznego. Witold Miller urodził się 3. 11. 1905 roku w Tomsku na Syberii, jako syn urzędnika kolejowego. Rodzina Millerów wywodziła się od Niemców ukraińskich była spolonizowana. W Tomsku uczył się w Szkole Realnej. Po wypadku rowerowym nabawił się gruźlicy kości i do końca życia utykał na nogę. Ojciec Millera został rozstrzelany przez bolszewików. Po wojnie polsko-rosyjskiej 17 XI 1921 roku Millerowie wyjechali do Polski. W 1924 roku Miller osiadł w Bydgoszczy. Mieszkał przez pewien czas w internacie dla Młodzieży z Kresów Wschodnich. Maturę złożył w Gimnazjum Matematyczno- Przyrodniczym im M. Kopernika. Jako uczeń poznał swą przyszłą żonę Marię Piotrowską. Następnie ukończył Politechnikę Warszawską. Był więziony w obozie koncentracyjnym. Po wojnie zamieszkał w Bydgoszczy i aktywnie uczestniczył w życiu kulturalnym miasta. Działał w Towarzystwie Muzycznym współpracując z Felicją Krysiewiczową i Janem Prekierem. Regularnie był obecny na koncertach w Filharmonii. Ostentacyjnie wychodził jeśli nie podobało mu się wykonanie. Był recenzentem "Dziennika Wieczornego" podpisując się pseudonimem "Arystarch". W swoim mieszkaniu na Kołłątaja zgromadził liczne nagrania, jako jeden z pierwszych w Bydgoszczy zainstalował sobie aparaturę stereofoniczną. 17. Stycznia 1987 wyjechał do Niemiec i osiadł w Hanowerze. Rejestrował swoje wspomnienia na taśmie magnetofonowej "Moje życie i muzyka". Chorował, częściowo utracił wzrok. Do końca życia interesował się życiem muzycznym w Polsce i w Bydgoszczy. Zmarł 1. lutego 2004 roku w Hanowerze.

 wg H. Dubowik, W. Miller, w : Promocje kujawsko-pomorskie rok XII nr 9-11, 2004. s. 29.

Atrybuty
Osoby:Krytyk
Osoby:Animator życia muzycznego
Osoby:Animator życia muzycznego
Osoby:Działacz społeczny
Osoby:Publicysta
Powiązane instytucje
  • Bydgoskie Towarzystwo Muzyczne od 1946-1954 prezes Towarzystwa Szczegóły