Instytucje

Bydgoskie Towarzystwo Muzyczne

Data rozpoczęcia działalności
1922-5-30
Data zakończenia działalności
-
Adres
Piotra Skargi 2
Opis

Towarzystwo Muzyczne w Bydgoszczy powstało 30 maja 1922. pierwsze walne zebranie odbyło się 28 czerwca1922.w sali psiedzeń Rady Miejskiej. Wybrano zarząd w skład którego weszli: dr. I Świtała - prezes, inż. L. Regamey - zastępca, dyr. Ruckgaber - skarbnik, prof. Cyraski, dr Król. Towarzystwo działało w sekcjach. Sekcja chóralna- powstała 28 sierpnia 1922,jeje organizatorem i kierownikiem był Mikołaj Karaśkiewicz. Przygotowywano wystawienia oper Moniuszki, koncerty pieśni, wieczory kolędowe itp. około 1925 roku kierownikiem sekcji został Czesław Kabaciński. Ostatni występ chóru odbył się w grudniu 1926 roku. Sekcja kameralna została powołana w celu uprawiania muzyki kameralnej. Jej organizatorem i kierownikiem był Ludwik Regamey. W 1926 roku zaczęto organizować publiczne podwieczorki muzyczne, w których uczestniczyli w większośąci muzycy amatorzy. należeli do sekcji ok. 1926 roku Regamey, Bełza, Klein-Mierzyńska, Targońska. Wzmianki o działalności sekcji kameralnej towarzystwa kończą się w grudniu 1927 roku. Po wojnie reaktywnownao Towarzystwo muzyczne 14 maja 1946 roku. Za głowne zadanie uznano wówczas opiekę nad nowo powstałą orkiestrą symfoniczną (pożniejszą miejską i POS) 14. maja 1946 pierwsze zebranie organizacyjne Towarzystwa Muzycznego w Bydgoszczy ukonstytuowały się pierwsze powojenne władze Towarzystwa. Witlold Miller, Jerzy Klikowicz, Irena Prekier, Wacław Sawicki, Antoni Brzozowski, Helena Piotrowska, Maria Bukowska.

por A. Denisiuk, Zarys działalności Towarzystwa Muzycznego w Bydoszczy w zakresie upowszechniania muzyki w latach 1922-1930., BTN PWN Warszawa- Poznań 1975.

Atrybuty
Instytucje:Towarzystwa muzyczne
Powiązane wydarzenia
 • Konkurs Pianistyczny im. I. J. Paderewskiego - Edycja 2. ogólnopolska '' Szczegóły
 • Konkurs Pianistyczny im. I. J. Paderewskiego - Edycja 3. ogólnopolska z udziałem studentów zagr. uczących się w Polsce 'organizator Konkursu' Szczegóły
 • Konkurs Pianistyczny im. I. J. Paderewskiego - Edycja 5. międzynarodowa 'organizator konkursu' Szczegóły
Powiązane osoby
 • Arnold Rezler od 1946 do 1952 doradca muzyczny Towarzystwa Szczegóły
 • Ludwik Kwaśnik działacz towarzystwa Szczegóły
 • Alfons Rösler (Rezler) działacz towarzystwa Szczegóły
 • Felicja Krysiewicz działacz Towarzystwa Szczegóły
 • Irena Jahnke przed II wojna działaczka Towarzystwa Szczegóły
 • Czesław Kabaciński od 1926 kierownik sekcji chóralnej BTM Szczegóły
 • Mikołaj Karaśkiewicz organizator sekcji chóralnej BTM (1922) Szczegóły
 • Zygmunt Urbanyi organizator sekcji orkiestralnej BTM Szczegóły
 • Stanisław Baumann Organizator sekcji muzykologicznej BTM (1922) Szczegóły
 • Ludwik Regamey Organizator i prezes sekcji kameralnej (1922) Szczegóły
 • J. Kitkowski sympatyk Towarzystwa Szczegóły
 • Idzi Świtała pierwszy prezes Towarzystwa Muzycznego w Bydgoszczy Szczegóły
 • Aurelia Klein - Mierzyńska kierownik sekcji kameralnej Towarzystwa Szczegóły
 • Jerzy Klikowicz Wiceprezes Towarzystwa 1946-1948. Szczegóły
 • Witold Miller od 1946-1954 prezes Towarzystwa Szczegóły
 • Witold Bełza działacz sekcji kameralnej (1922-1939) Szczegóły
 • Tadeusz Przecherko wieloletni viceprezes Szczegóły
 • Jan Prekier prezes Towarzystwa w latach 1946 - (?) Szczegóły
 • Ludwik Regamey Prezes (1926-1934) Szczegóły