Instytucje

Inowrocławskie Towarzystwo Muzyczne "Pro Arte"

Data rozpoczęcia działalności
1996-3-26
Data zakończenia działalności
-
Adres
ul. Kilińskiego 16 a
Opis
Inowrocławskie Towarzystwo Muzyczne Pro Arte zawiązało się 26 marca 1996 roku na zebraniu grupy inicjatywnej w składzie: Aleksandra Brejza, Mirosława Cieśnik, Anna Drogowska, Maria Juraszek, Józef Henke, Piotr Kaźmierczak, Iwona Kuczyńska, Maria Markiewicz, Zdzisław Monasterski, Grażyna Witkowska, Magdalena Wyszecka, Lidia Sochańska, Barbara Świeczkowska, i Katarzyna Jaskrowska. 28 listopada 1996 roku odbyło się zebranie założycielskie, na którym sporządzono wniosek do Sądu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o wpisanie do rejestru Stowarzyszeń. 4. sierpnia 1997 Towarzystwo zarejestrowano. 4. grudnia 1997 powołano zarząd w składzie: Maria Juraszek - prezes, Józef Henke- wiceprezes, Mirosława Cieśnik - sekretarz, Aleksandra Brejza - skarbnik. 
Statutowe cele Inowrocławskiego Towarzystwa Muzycznego Pro Arte. - integracja środowiska muzycznego i kulturalnego, - opiniotwórcza rola w organizowaniu życia muzycznego miasta, - kształtowanie poczucia estetyki muzycznej, - przygotowanie słuchacza do odbioru muzyki klasycznej, - propagowanie wartościowej muzyki rozrywkowej i jazzowej, - wspieranie środowiskowych inicjatyw kulturalnych, - podejmowanie współpracy z twórcami innych dziedzin sztuki, - otaczanie opieką młodych muzyków szczególnie uzdolnionych, - rozwój kultury muzycznej jego członków i ich rodzin, - podejmowanie merytorycznej opieki nad organizowanymi w mieście imprezami muzycznymi - promowanie opieki nad rodzimymi twórcami. 
Towarzystwo organizuje koncerty i inne imprezy artystyczne we współpracy z Inowrocławskim Domem Kultury, Zespołem Szkół Muzycznych, Akademią Muzyczną w Bydgoszczy. Towarzystwo przyznaje honorowe członkostwo, organizuje benefisy twórcom szkoły muzycznej.
 
Pro arte

W Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu dnia 26 marca 1996 roku zawiązała się grupa inicjatywna, której celem było powołanie Towarzystwa Muzycznego w Inowrocławiu. W skład grupy weszły następujące osoby: Aleksandra Brejza, Mirosława Cieśnik, Anna Drogowska, Maria Juraszek, Józef Henke, Piotr Kaźmierczak, Iwona Kuczyńska, Maria Markiewicz, Zdzisław Monasterski, Grażyna Witkowska, Magdalena Wyszecka, Lidia Sochańska, Barbara Świeczkowska, i Katarzyna Jaskrowska. Podczas spotkania wyłoniono pełniącą obowiązki przewodniczącej Towarzystwa - Marię Juraszek, pedagoga inowrocławskiej Szkoły.

Zebranie założycielskie ITM Pro Arte odbyło się 28 listopada 1996 roku w celu przedstawienia składu Komitetu Założycielskiego, omówienia celów i zadań Towarzystwa, odczytania projektu Statutu i podjęcia uchwał w sprawie powołania Komitetu Założycielskiego, uchwalenia Statutu
oraz powołania Towarzystwa.

W efekcie zebrania założycielskiego Komitet Założycielski ITM Pro Arte wystąpił do Sądu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z wnioskiem o wpisanie Towarzystwa do rejestru stowarzyszeń. W dniu 4 sierpnia 1997 nastąpiła rejestracja Towarzystwa. Czwartego grudnia 1997 roku Towarzystwo ukonstytuowało swoje władze.
Powołano 7-osobowy zarząd.

W wyniku wyborów prezesem została Maria Juraszek,
vice prezesem Józef Henke, sekretarzem Mirosława Cieśnik
a skarbnikiem Aleksandra Brejza.
Do końca 1997 roku członkami zwyczajnymi Towarzystwa były 23 osoby reprezentujące
przede wszystkim zawody artystyczne.

Swoisty manifest programowy Towarzystwa przedstawiła Maria Juraszek
(na zdj.) w artykule zamieszczonym w kwartalniku kulturalnym "Goniec Kujawski", stwierdzając:
"Od dawna, w gronie osób zajmujących się profesjonalnie muzyką, toczą się dyskusje o potrzebie kreowania gustów muzycznych. [...]
Celowym zatem wydawało się powołanie Inowrocławskiego Towarzystwa Muzycznego, które przyjęło na siebie obowiązek upowszechniania i popularyzowania muzyki oraz kształtowania gustów i potrzeb słuchaczy. [...]".

Celem ITM Pro Arte, zapisanym w statucie,jest wpływanie na kształt życia kulturalnego miasta poprzez:
- integrację środowiska muzycznego i kulturalnego,
- opiniotwórczą rolę w organizowaniu życia muzycznego miasta,
- kształtowanie poczucia estetyki muzycznej,
- przygotowanie słuchacza do odbioru muzyki klasycznej,
- propagowanie wartościowej muzyki rozrywkowej i jazzowej,
- wspieranie środowiskowych inicjatyw kulturalnych,
- podejmowanie współpracy z twórcami innych dziedzin sztuki,
- otaczanie opieką młodych muzyków szczególnie uzdolnionych,
- rozwój kultury muzycznej jego członków i ich rodzin.

Statut Towarzystwa wyznacza drogi realizacji przyjętych celów poprzez:

- podejmowanie merytorycznej opieki nad organizowanymi w mieście imprezami muzycznymi; Towarzystwo współorganizuje między innymi: koncerty z okazji świąt narodowych, których fundatorami są władze miejskie; włącza się także do prac zespołu przygotowującego doroczne Dni Kultury Chrześcijańskiej w Inowrocławiu,

- Towarzystwo promuje rodzimych twórców przez organizację koncertów poświęconych ich twórczości; współpracuje z Inowrocławskim Domem Kultury w tworzeniu oprawy wystaw, wernisaży, wieczorów poetyckich;
utrzymuje kontakt z Zespołem Szkół Muzycznych w Bydgoszczy oraz Akademią Muzyczną w Bydgoszczy;
kilku członków Towarzystwa wchodzi
w skład zespołu redakcyjnego lokalnego kwartalnika o kulturze "Goniec Kujawski";
Towarzystwo docenia wkład pracy nestorów inowrocławskiej kultury przyznając im honorowe członkostwa oraz organizując benefisy twórcom powojennej Szkoły Muzycznej; pamięta także o zmarłych nauczycielach PSM.
Atrybuty
Instytucje:Towarzystwa muzyczne
Powiązane media
Powiązane osoby
  • Maria Juraszek przez Towarzystwa od 1997 Szczegóły
  • Józef Henke od 1997 wiceprezes Towarzystwa Szczegóły
  • Aleksandra Brejza od 1997 skarbnik Towarzystwa Szczegóły
  • Mirosława Cieśnik Członek- założyciel, prezes Towarzystwa Szczegóły