Instytucje

Kapela muzyczna - Pelplin

Data rozpoczęcia działalności
-
Data zakończenia działalności
-
Adres
-
Opis

Pelplin
Nie możemy przy obecnym stanie badań podać wyraźnie czasu istnienia kapeli we wcześniejszych latach i omówić jej działalności. Można wymienić z nazwiska niektórych muzyków z XVIII wieku. Członkami kapeli byli: Barthel Franciszek, autor 9-głosowego Kyrie na chór mieszany z instrumentami, dyrygent Józef Edmund oraz organista i kantor Eugeniusz Elstner. Tabulatura pelplińska pochodzi z lat 1620-1640 Za jej twórcę uważa się Feliksa Trzcińskiego, który w Pelplinie przebywał w latach 1594-1646 .

wg. Jadwiga Kotarska Tradycje muzyczne ziemi pomorsko-kujawskiej, w: Z dziejów sztuki i muzyki polskiej na Pomorzu, t.1, FP Bydgoszcz 1980.

Atrybuty
Zespoły:Kapele staropolskie
Powiązane osoby