Instytucje

Lwowskie Konserwatorium Muzyczne oddział w Inowrocławiu

Data rozpoczęcia działalności
1933
Data zakończenia działalności
1937
Adres
-
Opis
Lwowskie Konserwatorium Muzyczne im. Karola Szymanowskiego - Oddział w Inowrocławiu działało od 1933 roku. W placówce, której dyrektorem była Anna Stanisława Niementowska, klasę fortepianu prowadził Wacław Lewandowski - w okresie powojennym - rektor Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu. Klasę organów od 1935 roku prowadził Wacław Ciesielski. Zajęcia odbywały się w auli gimnazjum im. J. Kasprowicza. Siedziby szkoły: rok 1933- ul. Królowej Jadwigi 22/33, rok 1934 ul. Toruńska 4, rok 1937 - Staszica 42 nauczyciele : fortepian Anna Niementowska, Anna Ornowicz, Stefania Rajewska, Wacław Lewandowski (od 1936) organy Wacław Ciesielski (od 1936) skrzypce : Zbigniew Soja, Halina Wojciechowska, instr. dęte Ignacy Skupieński, Ignacy Kramski śpiew W. Szaniawski (1934) L. Marek-Onyszkiewiczowa Z. Soja - śpiew chóralny przedmioty teoretyczne: S. Rajewska A. Ornowicz, I. Skupieński Szkoła powstała jako Prywatna Szkoła Muzyczna im. K. Szymanowskiego. Wkrótce po inauguracji w 1933 roku reskryptem nr 4 Ministerstwa Wyznań Relgijnych i Oświecenia Publicznego, jako filia konserwatorium Lwowskiego. Szkoła prowadziła trzy kursy : niższy (3 lata) Średni (4 lata), wyższy (2 lata) dawała możliwość uzyskania średniego wykształcenie zawodowego i uzyskania dyplomu średniego oraz wykształcenia wyższego czego dowodem był tzw. dyplom wielki wg. Magdalean Ciesielska - materiały archiwalne po ojcu wacławie Ciesielskim por M. Cieśnik, Szkoła muzycznaw Inowrocławiu w latach 1947-1997 w ZN11 AM Bydgoszcz, 1998 por. A. Brejza, Życie muzyczne Inowrocławia po II wojnie światowej, ZN 9 Am Bydgoszcz 1996 por M. Cieśnik, Muzyka instrumentalna w Inowrocławiu... ZN 15 AM Bydgoszcz 2002
Atrybuty
Instytucje:Szkolnictwo:Średnie
Powiązane osoby
  • Halina Wojciechowska w latach 1933-1939 nauczyciel gry na skrzypcach Szczegóły
  • Zdzisława Wojciechowska w latach 1933-1939 nauczyciel gry na wiolonczeli Szczegóły
  • Ignacy Skupieński w latach 1933-1939 nauczyciel gry na instrumentach dętych Szczegóły
  • Igancy Kramski w latach 1933-1939 nauczyciel gry na klarnecie Szczegóły
  • Anna Niementowska w latach 1933-1939 dyrektor oddziału w Inowrocławiu Szczegóły
  • Wacław Ciesielski w latach 1935-1939(?) prowadził klasę organów w konserwatorium Szczegóły
  • Zofia Kamieniecka uczennica Konserwatorium ok 1938 r. Szczegóły