Instytucje

Polskie Radio Rozgłośnia Pomorska (Pomorska Rozgłośnia PR)

Data rozpoczęcia działalności
1934-12-15
Data zakończenia działalności
-
Adres
-
Opis

W grudniu 1934 roku uruchomiono ósmą w kraju regionalną rozgłośnię radiową, która od 15 grudnia kilka razy w tygodniu nadawała program na fali 304,5 m. Od stycznia 1935 roku toruńska rozgłośnia emitowała codzienny program. W 1934 roku wybudowano stację nadawczą o mocy 24 kW w Toruniu na Rudaku. Dyrektorem Pomorskiej Rozgłośni Polskiego Radia został Stanisław Nowakowski a spikerami Bolesław Busiakiewicz i Maria Ziembińska. Studio bydgoskie rozpoczęło pracę 4. stycznia 1937 roku. Otwarcia dokonał Leon Barciszewski w studio mieszczącym się przy Placu Teatralnym 1., w zachodniej części budynku Teatru. Technikiem i fotografem studia był Józef Dojas. Studio bydgoskie było połączone kablem z nadajnikiem toruńskim. Wszystkie programy nadawano na żywo. Do audycji stałych zaliczały się m.in. programy słowno-muzyczne Bydgoszcz na naszej fali. 65% programu zajmowały audycje muzyczne. W cotygodniowym cyklu grały orkiestry dęte 61 i 62 PP Wlkp. Pod dyrekcją Pawał Kuczery i Stanisława Grabowskiego. Odbywały się koncerty mandolinistów, gitarzystów zespół harmonijek ustnych. Koncertowała Ola Obarska, Felicja Krysiewiczowa. Edmund Rezler. Grali też uczniowie Miejskiego Konserwatorium Muzycznego oraz szkoły muzycznej Leona Jaworskiego. Na antenie radiowej występowały też chóry szkolne , kościelne oraz Towarzystwa Śpiewu: "Halka", "Hasło", "Harmonia", "Lutnia" i inne. Koncertowali także soliści z Poznania. Latem w ogrodzie w pobliżu teatru zwanym "Teatralką" odbywały się podwieczorki przy mikrofonie. Bardzo popularne były koncerty zespołu salonowego (zwanego też małym zespołem rozrywkowym) Alfonsa Röslera. Po wojnie rozgłośnię przeniesiono do Bydgoszczy, gdzie działała od 1945 jako Pomorska Rozgłośnia Polskiego Radia w Bydgoszczy następnie Polskie Radio Pomorza i Kujaw.

Por R. Kuczma Bydgoskie podstudio Rozgłośni Pomorskiej Polskiego Radia w Toruniu, w: BLM, KPTK Bydgoszcz 2004. s. 78.

Atrybuty
Instytucje:Inne
Powiązane media
  • Foto_Radio4 - Polskie Radio Rozgłośnia Pomorska (Pomorska Rozgłośnia PR) Szczegóły
  • Foto_Radio5 - Polskie Radio Rozgłośnia Pomorska (Pomorska Rozgłośnia PR) Szczegóły
  • Foto_Radio1 - Polskie Radio Rozgłośnia Pomorska (Pomorska Rozgłośnia PR) Szczegóły
  • Foto_Radio3 - Bydgoskie Podstudio Rozgłośni Polskiego Radia Szczegóły
Powiązane osoby
  • Edmund Rösler (Rezler) koncertował w programach radiowych przed II wojną Szczegóły
  • Alfons Rösler (Rezler) w latach 1937- -1939 dyrygent orkiestry salonowej Pomorskiej Rozgłośni Polskiego Radia Szczegóły
  • Jerzy Stefan w latach 1935-1938 kierownik muzyczny toruńskiej rozgłośni PR Szczegóły
  • Elżbieta Górska w latach 1946-1973 prcownik rozgłośni, kier .działu artystycznego Szczegóły