Osoby

Jerzy Stefan

Imię
Jerzy
Nazwisko
Stefan
Drugie imię
Tadeusz
Nazwisko rodowe
-
Nazwisko panieńskie
-
Data urodzenia
1905-1-2
Miejsce urodzenia
Pabianice
Data śmierci
1961-5-1
Miejsce śmierci
Poznań
Biografia

Jerzy Tadeusz Stefan - skrzypek, dyrygent, pedagog 

Stefan Jerzy Tadeusz syn Stanisława i Marii z d. Rutkowska, urodził się 2 I 1905r. w Pabianicach, w woj. łódzkim. W rodzinnym mieście ukończył szkołę ludową i Gimnazjum im. Jędrzeja Śniadeckiego, w 1932r. otrzymał świadectwo dojrzałości. Dyplom skrzypka w klasie Zdzisława Jahnke uzyskał w 1929r. w Państwowym Konserwatorium Muzycznym w Poznaniu. Zdzisław Jahnke w 1927r. założył Miejskie Konserwatorium Muzyczne w Bydgoszczy i w tym samym roku zatrudnił Stefana, jeszcze studenta, jako nauczyciela gry na skrzypcach. W Bydgoszczy poznał uroczą pianistkę Irenę Kurpisz i w 1929r. zawarli związek małżeński. W listopadzie 1935r. zamieszkali w Toruniu. Stefan uczył gry na skrzypcach w Konserwatorium Muzycznym Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego w Toruniu. Od następnego roku do 1939r. kierował działem muzycznym Rozgłośni Pomorskiej Polskiego Radia w Toruniu. Tam też rozwinął się wszechstronny talent tego znakomitego skrzypka. Marian Turwid we wspomnieniach pośmiertnych w nr 10 „Pomorza” z 1961r. napisał: Ujawnił się wybitny talent Jerzego Stefana w dziedzinie szerzenia kultury muzycznej, a także umiejętności propagowania muzyki celnym piórem publicysty i recenzenta muzycznego, dysponującego głęboką kulturą muzyczną, trafnością i dojrzałością sądu. Stefan był wirtuozem znanym w Bydgoszczy, Toruniu, na Pomorzu, w Wielkopolsce  i innych miastach Polski. Jako solista koncertował z orkiestrą Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego, z orkiestrą 63 Pułku Piechoty Wielkopolskiej z Torunia, 62 Pułku Piechoty Wielkopolskiej w Bydgoszczy, a także w Filharmonii Warszawskiej. Prowadził żywą działalność artystyczną koncertując również jako skrzypek w trio fortepianowym (z żoną I. Kurpisz-Stefanową - fortepian i T. Kowalskim - wiolonczela). Wojna przerwała ten etap życia J. Stefana. W 1939 r. został aresztowany i wywieziony do obozu koncentracyjnego w Majdanku. W 1945r. zamieszkał w Bydgoszczy. Pracował w Wydziale Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Kierując Wydziałem Muzyki, znacznie przyczynił się do organizacji i rozwoju szkolnictwa i życia muzycznego na Pomorzu. Jednocześnie prowadził klasę skrzypiec w Instytucie Muzycznym Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego w Toruniu, którego dyrektorem była jego żona Irena Kurpisz-Stefanowa. Małżeński duet muzyczny w 1946r. doprowadził do organizacji „Czwartków Artystyczno – Literackich” i rozpoczął owocną współpracę z Teatrem Ziemi Pomorskiej. Jednocześnie w latach 1945-1946 Jerzy Stefan dyrygował zorganizowaną przez siebie orkiestrą symfoniczną Zawodowego Związku Muzyków w Toruniu. W maju 1946 państwo Stefanowie zamieszkali w Toruniu, ale Jerzy nadal często koncertował w Bydgoszczy, a w latach 1950-1955 pełnił funkcję koncertmistrza Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Występował jako solista w Polskim Radiu w Warszawie, Bydgoszczy i Poznaniu. W 1956r. został mianowany dyrektorem Państwowej Średniej Szkoły Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Toruniu. Ponadto pisał znakomite recenzje muzyczne w „Gazecie Pomorskiej” i dwutygodniku „Pomorze”. W książce „Bydgoszcz, historia, kultura, życie gospodarcze” (Gdynia 1959) ukazała się jego praca pt. ”Życie muzyczne”. Jerzy Stefan jest autorem pracy „Układ etiud skrzypcowych” oraz przekładu dzieła Friedricha Adolfa Steinhausera „Fizjologia prowadzenia smyczka”, Kraków 1962r. 

Jerzy Stefan zmarł  1 V 1961r. w Poznaniu i spoczywa na cmentarzu na Janikowie.

Atrybuty
Osoby:Animator życia muzycznego
Osoby:Instrumentalista:Skrzypce
Osoby:Dyrektor
Powiązane media
  • Foto Program Recitalu Jerzego Stefana udział w koncercie - skrzypce Szczegóły
  • Foto Recenzje Koncertów J. Stefana i W. Winterfelda Szczegóły
Powiązane wydarzenia
  • 2. Publiczny Popis Uczniów Miejskiego Konserwatorium Muzycznego (1933) Dyrygent Szczegóły
  • Koncert profesorów Miejskiego Konserwatorium Muzycznego (1931) Skrzypek Szczegóły
Powiązane instytucje
  • Miejskie Konserwatorium Muzyczne w Bydgoszczy od 1927 roku nauczyciel skrzypiec MKM w Bydgoszczy Szczegóły
  • Polskie Radio Rozgłośnia Pomorska (Pomorska Rozgłośnia PR) w latach 1935-1938 kierownik muzyczny toruńskiej rozgłośni PR Szczegóły
  • Miejskie Konserwatorium Muzyczne przy PTM w latach 1936-1939 wykładowaca skrzypiec w MKM przy PTM w Toruniu. Szczegóły
  • Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego koncertmistrz skrzypiec FP w latach 1950-1955 Szczegóły