Instytucje

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Data rozpoczęcia działalności
1999-9-1
Data zakończenia działalności
-
Adres
ul. Oczapowskiego 2
Opis

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie został powołany 1 września 1999 roku (Dz. U. nr 69 z dnia 20.08.1999 r., poz. 762). Łączy tradycje: pięćdziesięcioletnie Akademii Rolniczo-Technicznej, trzydziestoletnie Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz ponad 450 lat kształcenia teologicznego na Warmii.

Na uniwersytecie pracuje ponad 2950 osób, w tym 1830 nauczycieli akademickich, z których 217 posiada tytuł naukowy profesora, a kolejnych 250 stopień naukowy doktora habilitowanego. Na 14 wydziałach kształci się ponad 40 tysięcy osób na studiach: stacjonarnych (26560), niestacjonarnych (13469), doktoranckich (526) i podyplomowych (3100).

Naszym studentom oferujemy możliwość zdobycia wszechstronnego wykształcenia m.in. w dziedzinie nauk humanistycznych, pedagogicznych, teologicznych, prawnych, weterynaryjnych, rolniczych, technicznych, biologicznych, ekonomicznych i matematycznych. Na 39 kierunkach studiów stacjonarnych oraz 31 kierunkach studiów niestacjonarnych. Co roku uczelnię opuszcza ponad 4000 absolwentów studiów stacjonarnych i 2500 po studiach niestacjonarnych.

Uczelnia podlega ocenom programów i jakości kształcenia przez Państwową Komisję Akredytacyjną, branżowe i środowiskowe komisje akredytacyjne. Akredytację PKA uzyskały kierunki studiów: Wydział Bioinżynierii Zwierząt – zootechnika (studia magisterskie i zawodowe); Wydział Biologii – biologia (studia magisterskie i zawodowe), biotechnologia (jednolite studia magisterskie); Wydział Humanistyczny - dziennikarstwo i komunikacja społeczna (studia zawodowe), filologia polska (studia magisterskie i zawodowe), politologia (studia magisterskie); Wydział Matematyki i Informatyki - informatyka (studia zawodowe), matematyka (studia magisterskie i zawodowe); Wydział Nauk o Żywności - technologia żywności i żywienie człowieka (studia magisterskie i zawodowe); Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej - geodezja i kartografia (studia magisterskie i zawodowe); Wydział Nauk Technicznych - budownictwo (studia zawodowe), technika rolnicza i leśna (jednolite studia magisterskie), mechanika i budowa maszyn (studia pierwszego, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie); Wydział Nauk Społecznych i Sztuki - edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (studia magisterskie), edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (studia magisterskie); Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - ogrodnictwo (studia magisterskie i zawodowe), ochrona środowiska (studia magisterskie i zawodowe), rolnictwo (studia magisterskie i zawodowe); Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa - rybactwo (studia magisterskie i zawodowe), ochrona środowiska (studia magisterskie i zawodowe); Wydział Teologiczny - teologia (studia magisterskie); Wydział Nauk Ekonomicznych - zarządzanie i marketing (studia zawodowe); Wydział Medycyny Weterynaryjnej - weterynaria (studia magisterskie); Wyższe Seminaria Duchowne w Ełku, Elblągu oraz Pieniężnie - teologia (studia magisterskie i zawodowe); Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Rusocinie - technika rolnicza i leśna (inżynierskie studia pierwszego stopnia); Wydział Prawa i Administracji - administracja (studia I stopnia). Pozytywną ocenę Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego otrzymało pielęgniarstwo. Komisja Akredytacyjna Uczelni Rolniczych akredytowała: rolnictwo, ogrodnictwo, technikę rolniczą i leśną, technologię żywności i żywienia człowieka, ochronę środowiska, zootechnikę. Certyfikaty akredytacyjne Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej posiadają kierunki: biologia, biotechnologia, filologie – angielska, klasyczna i polska, historia, ochrona środowiska (na dwóch wydziałach), rybactwo, pedagogika oraz teologia. Komisja Europejska Stowarzyszenia Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej uznała, że standardy europejskie kształcenia spełniają nasze studia weterynaryjne. Spośród 120 wydziałów w Europie starających się o wpis do grona takich wydziałów, pozytywną ocenę komisji otrzymało zaledwie 38 – wśród nich Wydzial Medycyny Weterynaryjnej UWM.

Uniwersytet jest uczelnią autonomiczną. Z czternastu wydziałów uczelni, osiem ma pełne prawa akademickie, czyli uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora habilitowanego (9 uprawnień) i doktora. Uprawnienia do doktoryzowania posiada 11 rad wydziałów - łącznie mogą one nadawać stopień naukowy doktora w 15 dyscyplinach naukowych.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski to nie tylko doskonale rozwinięta nauka, to również prężny ośrodek kulturotwórczy i sportowy. W uczelni działa kilkanaście agend kulturalnych. Najbardziej znane to: Chór im. prof. Wiktora Wawrzyczka, Zespół Pieśni i Tańca "Kortowo", Teatr Studencki "CEZAR", Akademicki Klub Płetwonurków "Skorpena", Studencka Agencja Fotograficzna "Jamnik" itp. Godne odnotowania są sukcesy studentów-sportowców. Drużyna piłki siatkowej mężczyzn PZU AZS to aktualny wicemistrz Polski. Najwyższe pozycje (złote, srebrne i brązowe medale)w kraju zajmują nasi zawodnicy w teakwondo, żeglarstwie, lekkiej atletyce.  W XXI wiek studenci naszego Uniwersytetu wkraczają z wiedzą i kwalifikacjami, które pozwolą im zrealizować najbardziej ambitne plany i marzenia.
Większość obiektów naukowo-dydaktycznych oraz domów studenckich usytuowana jest w dzielnicy Olsztyna - Kortowie, stanowiącej samodzielne miasteczko akademickie. Kampus uniwersytecki z szeroko rozbudowaną infrastrukturą (nowoczesnymi laboratoriami, pracowniami, salami wykładowymi, zapleczem naukowo-badawczym i rekreacyjno-sportowym oraz osiedlem studenckim – sprawnie zarządzanym przez Fundację Pomocy Studentom „ŻAK”) zaliczany jest do najpiękniej zlokalizowanych ośrodków akademickich w Polsce. Aby się o tym przekonać wystarczy obejrzeć galerię zdjęć ilustrującą uczelniane pejzaże i obiekty lub po prostu nas odwiedzić, a najlepiej związać się z Uniwersytetem na dłużej przez podjęcie wybranego przez siebie kierunku studiów. Więcej szczegółów dotyczących wydziałów, kierunków studiów, rekrutacji, struktury organizacyjnej, itd. - można znaleźć przeglądając następne strony naszej witryny.

Atrybuty
Instytucje:Szkolnictwo:Wyższe
Powiązane osoby