Osoby

Zenona Rondomańska

Imię
Zenona
Nazwisko
Rondomańska
Drugie imię
-
Nazwisko rodowe
-
Nazwisko panieńskie
-
Data urodzenia
0
Miejsce urodzenia
Olsztyn
Data śmierci
0
Biografia
dr hab. Zenona Rondomańska, urodzona w Olsztynie, muzyk, pedagog, historyk.  Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Gdańsku na Wydziale Kompozycji i Teorii Muzyki. Dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki na podstawie rozprawy Rola nauczyciela „śpiewu” i „muzyki” w kształtowaniu patriotycznej postawy wychowanków, obronionej w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie. Dr hab. Instytutu Historii Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Pracuje w Katedrze Muzyki na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy na Wydziale Dyrygentury Chóralnej i Edukacji Muzycznej. Wykłada historię muzyki, analizę dzieła muzycznego, etnomuzykologię, metodykę i teorię edukacji muzycznej oraz prowadzi ćwiczenia z kontrapunktu. W badaniach naukowych zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi historii, pedagogiki i kultury muzycznej Warmii i Mazur, którym poświęciła wiele artykułów. W ostatnich latach wydała: Pieśni ludu znad górnej Drwęcy w parafiach Ostródzkiej i Kraplewskiej zbierane w 1836 do 1840-go roku przez X.[iędza] G.[ustawa] G.[izewiusza]. Część trzecia: Zapis muzyczny, Olsztyn 2001; Polska pieśń religijna na Warmii w latach 1795–1939, Olsztyn 2002; Wychowanie przez muzykę w szkołach na polskiej Warmii w XX wieku, Olsztyn 2003; Początki pracy w Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego, w: Aby pieśń zachowała się cało… Wspomnienia o Janie Lubomirskim, Olsztyn 2005.

Współpracuje z Ośrodkiem Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie. Członek: Towarzystwa Naukowego im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie; Rady Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki UWM; Senackiej Komisji ds. Współpracy z Zagranicą UWM; Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” UWM. Przewodnicząca Okręgowej Olimpiady Artystycznej, jest także jurorem w sekcji muzyki.

[Dane: 2007]

Atrybuty
Osoby:Teoretyk muzyki
Osoby:Nauczyciel
Osoby:Historyk
Powiązane wydarzenia
 • 11. Ogólnopolska Sesja Naukowa - Nauczanie muzyki na Pomorzu i Kujawach Nauczyciele z Pomorza pracujący w szkolnictwie polskim na Warmii w okresie międzywojennym Szczegóły
 • 12. Międzynarodowa Sesja Naukowa - Nauczyciele muzyki na Pomorzu i Kujawach Teodor Kiewicz - nauczyciel i kompozytor Szczegóły
 • 13. Ogólnopolska Sesja Naukowa w ramach "Dni Muzyki Kościelnej" - "Muzyka w kościołach na Pomorzu i Kujawach" oraz Sympozjum "Skarby muzyczne Jasnej Góry w badaniach i praktyce wykonawcz Ksiądz Józef Mazurowski i jego Melodye do Zbioru pieśni nabożnych Szczegóły
 • 14. Międzynarodowa Sesja Naukowa - Muzyka i polityka na Pomorzu i Kujawach Polityka pruska a ruch cecyliański w diecezji chełmińskiej Szczegóły
 • 15. Międzynarodowa Sesja Naukowa - Materialne ślady kultury muzycznej na Pomorzu i Kujawach „Sammlung...” Jakuba Józefa Behrendta z Grudziądza Szczegóły
 • 17. Ogólnopolska Sesja naukowa - Twórczość kompozytorska na Pomorzu i Kujawach referentka Szczegóły
Powiązane instytucje
Powiązane publikacje
 • Nauczanie muzyki na Pomorzu i Kujawach Nauczyciele z Pomorza pracujący w szkolnictwie polskim na Warmii w okresie międzywojennym, s. 21-42 Szczegóły
 • Musica ecclesiastica Ksiądz Józef Mazurowski i jego „Melodye do Zbioru pieśni nabożnych” Szczegóły
 • Muzyka i polityka na Pomorzu i Kujawach "Pielgrzym" o muzyce państwa pruskiego i ruchu cecyliańskiego; s. 9-27 Szczegóły
 • Nauczyciele muzyki na Pomorzu i Kujawach Teodor Kiewicz (1834- 1903). Nauczyciel, organista i kompozytor; s. 23-32 Szczegóły
 • Świadkowie kultury muzycznej na Pomorzu i Kujawach Znaczenie prac źródłowych i rola "historii mówionej" w badaniach nad kulturą muzyczną; s. 9-25 Szczegóły
 • Czasy-Muzyka-Twórcy autorka rozdziału: Tematyka warmińska i mazurska w twórczości Jana Michała Wieczorka Szczegóły