Osoby

Barbara Literska

Imię
Barbara
Nazwisko
Literska
Drugie imię
-
Nazwisko rodowe
-
Nazwisko panieńskie
-
Data urodzenia
-
Miejsce urodzenia
-
Biografia

Teoretyk muzyki; absolwentka Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu (Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii – 1992, dyplom z wyróżnieniem). Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce otrzymała w 2003 (Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego). Jej zainteresowania badawcze dotyczą recepcji twórczości F. Chopina oraz dwudziestowiecznej polskiej twórczości kompozytorskiej. Jest autorką monografii Dziewiętnastowieczne transkrypcje utworów Fryderyka Chopina: aspekty historyczne, teoretyczne i estetyczne (2004). Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Kultury i Sztuki Muzycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Theoretician of music; she studied theory of music at the Karol Lipinski Academy of Music in Wroclaw (Faculty of Composition, Conducting, Theory of Music and Music Therapy) obtaining her degree in 1992. In 2003, she was awarded a doctor’s degree in art sciences (Faculty of History at the University of Warsaw). Her research interest focuses on the reception of Chopin and 20th-century Polish music. She wrote the book, 19th-Century Transcriptions of Frederic Chopin’s Compositions: Historical, Theoretical and Aesthetic Issues (2004). She presently works at the University of Zielona Góra, in the Department of Music.

[2008]

Atrybuty
Osoby:Teoretyk muzyki
Powiązane wydarzenia
  • IV Międzynarodowe Sympozjum - Dzieło muzyczne i jego rezonans Tadeusza Bairda utwory „na zamówienie” (Tadeusz Baird’s “commissioned” pieces) Szczegóły
Powiązane instytucje
Powiązane publikacje
  • Dzieło muzyczne i jego rezonans (4) adeusza Bairda utwory „na zamówienie” (Tadeusz Baird “Commissioned” Pieces); s. 161-176 Szczegóły