Publikacje

Dzieło muzyczne i jego rezonans (4)

Podtytuł
The Musical Work and its Resonance (4)
Autor
-
Redaktor
Anna Nowak
Tłumacz
Jacek Lesiński
Wydawca
Wydawnictwo Uczelniane Akademii Muzycznej w Bydgoszczy
Tom/nakład
-
Opis

ISBN 978-83-61262-00-8
poz. 40, wyd. I, nakład 200, format B5; ss. 288

Prace zbiorowe nr 26

RADA REDAKCYJNA
Zbigniew Bargielski
Barbara Mielcarek-Krzyżanowska
Anna Nowak
Violetta Przech

Współpraca redakcyjna
Barbara Mielcarek-Krzyżanowska

Redakcja językowa tekstów angielskich
Jacek Lesiński

Korekta
Barbara Mielcarek-Krzyżanowska

Publikacja dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Skład i łamanie: Małgorzata Zielińska
Druk: Wydawnictwo TEKST

Atrybuty
Publikacje:Książki
Publikacje:Prace zbiorowe
Powiązane media
 • Praca zbiorowa nr 26 - Okładka - Dzieło muzyczne i jego rezonans (4) Szczegóły
Powiązane wydarzenia
 • IV Międzynarodowe Sympozjum - Dzieło muzyczne i jego rezonans Szczegóły
Powiązane instytucje
 • Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego wydawca Szczegóły
Powiązane osoby
 • Jean-Christophe Maillard From Corelli’s Italian Sonata to Couperin’s French Sonade. An Example of Musical Interaction, and the Origin of the Goûts Réunis in the First Years of the Eighteenth Century (Od włoskiej Sonaty Corellego do francuskiej Sonade Couperina: przykłady muzycznych interferencji i narodziny Goûts Réunis na początku XVIII wieku); s. 33-50 Szczegóły
 • Irena Poniatowska O recepcji i intertekstualności w muzyce (De la réception et l’intertextualité); s. 9-20 Szczegóły
 • Zuzana Martinakova-Rendekova Criteria for Positive Reception of a Musical Work: Do They Exist? (Czy istnieją kryteria pozytywnej recepcji dzieła muzycznego?); s. 21-32 Szczegóły
 • Bruno Moysan Le problème des influences dans la constitution de la forme lisztienne (Geneza kształtowania się lisztowskiej formy); s. 51-62 Szczegóły
 • Michel Lehmann Shifting Echoes: Die Aegyptische Helena between Richard Wagner and Otto Weininger („Helena egipska” – rezonans wątku mitologicznego); s. 63-74 Szczegóły
 • Anna Nowak Rezonans „Chopinowskiej idei muzyki europejskiej” w twórczości fortepianowej Karola Szymanowskiego i jego następców (Resonance of “Chopin’s Idea of European Music” in the Piano Compositions of Karol Szymanowski and his Successors); s. 75-84 Szczegóły
 • Barbara Mielcarek-Krzyżanowska Karola Szymanowskiego idea folkloryzmu jako inspiracja twórcza (Karol Szymanowski’s Idea of Folklorism as Creative Inspiration); s. 85-96 Szczegóły
 • Janina Tatarska Etiudy Chopina jako źródło inspiracji w twórczości kompozytorów polskich (Chopin’s Études as the Inspiration Source in Works by Polish Composers); s. 97-110 Szczegóły
 • Violetta Kostka „The Beggar’s Opera” J. Gaya i J. Ch. Pepuscha oraz jej nowe wersje autorstwa F. Austina, K. Weilla, B. Brittena i innych (“The Beggar’s Opera” of 1728 by J. Gay and J. Pepusch and the New Versions by F. Austin, K. Weill, B. Britten and Others); s. 111-120 Szczegóły
 • Michał Zieliński „Ma Mère l’Oye” Maurycego Ravela. Od fortepianowego oryginału do orkiestrowej feerii barw (Maurice Ravel’s “Ma Mère l’Oye”. From the Piano Original to the Orchestral Extravaganza of Colour); s. 121-134 Szczegóły
 • Marianna Kopytsa Receptywne aspekty dziedzictwa epistolarnego Grażyny Bacewicz i Borysa Latoszyńskiego (Receptive Aspects of the Epistolary Heritage Left by Grażyna Bacewicz and Borys Lyatoshynsky); s. 151-160 Szczegóły
 • Barbara Literska adeusza Bairda utwory „na zamówienie” (Tadeusz Baird “Commissioned” Pieces); s. 161-176 Szczegóły
 • Olena Beregova Twórczość dramatyczna współczesnych kompozytorów ukraińskich: aspekty receptywne i komunikacyjne (The Dramatic Output of Ukrainian Composers: Receptive and Communicative Aspects); s. 177-186 Szczegóły
 • Lubomir Chalupka Przemiany stylu słowackiego kompozytora Ilji Zeljenki jako indywidualna interpretacja rezonansów (The Slovak Composer Ilja Zeljenka’s Style Development as his Individual Transformation of Resonances); s. 187-204 Szczegóły
 • Teresa Malecka O rezonowaniu historii w życiu i twórczości Henryka Mikołaja Góreckiego (On the Resonance of History in the Life and Art of H.M. Górecki); s. 205-228 Szczegóły
 • Violetta Przech „Requiem” Zbigniewa Bargielskiego. Rezonans idei gatunku? (Zbigniew Bargielski’s “Requiem”: A Resonance of Ideas); s. 229-248 Szczegóły
 • Anita Mikelsone Resonance of Modernism in Latvian Music (Rezonans modernizmu w muzyce łotewskiej); s. 249-260 Szczegóły
 • Alicja Gronau-Osińska Wpływ rozwiązań technologiczno-formalnych i estetycznych Iannisa Xenakisa na moją twórczość (The Influence of Technological, Formal and Aesthetic Solutions Employed by Iannis Xenakis on my Work); s. 261-276 Szczegóły
 • Elżbieta Szczurko Pieśni bawarskiego rękopisu „Carmina Burana” w kantatach Carla Orffa i Antoniego Szałowskiego (Songs from the Bavarian Manuscript of “Carmina Burana” in the Cantatas of Carl Orff and Antoni Szałowski); s. 135-150 Szczegóły