Wydarzenia

IV Międzynarodowe Sympozjum - Dzieło muzyczne i jego rezonans

Data
2007-11-20
Miejsce
Bydgoszcz
Opis

IV International Sympozium "The Musical Work and Its Resonance"

20-21 listopada 2007 roku

Imprezy towarzyszące: Koncert kompozytorski (20.11.2007)

Atrybuty
Wydarzenia:Sympozjum
Wydarzenia:Koncert
Powiązane media
 • Praca zbiorowa nr 26 - Okładka - Dzieło muzyczne i jego rezonans (4) Szczegóły
Powiązane instytucje
 • Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego organizator: Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku oraz Katedra Teorii Muzyki i Kompozycji Szczegóły
Powiązane osoby
 • Zuzana Martinakova-Rendekova Criteria for positive reception of a musical work: Do they exist? (Kryteria pozytywnej recepcji dzieła muzycznego: Czy istnieją?) Szczegóły
 • Ewa Siemdaj Rezonans Haydna we wczesnych kwartetach Mozarta (Haydn’s resonance in the early quartets by Mozart) Szczegóły
 • Jean-Christophe Maillard From Corelli’s Italian sonata to Couperin’s French “sonade”: Examples of musical interferences and the birth of the Goûts Réunis (Styles Reunited) at the beginning of the 18th century (Od włoskiej sonaty Corellego do francuskiej „sonady” Couperina: Przykłady muzycznej interferencji a narodziny Goûts Réunis na początku XVIII wieku) Szczegóły
 • Irena Poniatowska Recepcja i intertekstualność w muzyce (Reception and intertextuality in music) Szczegóły
 • Bruno Moysan The Italian influence, particularly the operatic forms of Rossini, Bellini, Donizetti, on the Liszt form, particularly operatic fantasies and “Dante Sonata” (Włoski wpływ, w szczególności form operowych Rossiniego, Belliniego i Donizettiego na twórczość Liszta, szczególnie jego fantazji operowych i Sonaty "Dante") Szczegóły
 • Janina Tatarska „Etiudy” Chopina jako źródło inspiracji w twórczości kompozytorów polskich (Chopin’s "Etudes" as a source of inspiration in the works of Polish composers) Szczegóły
 • Michel Lehmann From one philtre to the other: “Die Aegyptische Helena” by Strauss and Hofmannsthal as a rewriting of Wagner’s “Tristan und Isolde” (Dwa napoje miłosne: "Egipska Helena" Straussa i Hofmannsthala jako adaptacja "Tristana i Izoldy" Wagnera Szczegóły
 • Teresa Malecka O rezonowaniu historii w życiu i twórczości Henryka Mikołaja Góreckiego (On the resonance of history in the life and artistic output of Henryk Mikołaj Górecki) Szczegóły
 • Marianna Kopytsa Reception aspects of letter communication between Boris Lyatoshinsky and Grazhina Batsewich (Elementy recepcji w korespondencji Borysa Latoszyńskiego do Grażyny Bacewicz) Szczegóły
 • Barbara Mielcarek-Krzyżanowska Karola Szymanowskiego idea folkloryzmu jako inspiracja twórcza (Karol Szymanowski’s idea of folklore as a source of artistic inspiration) Szczegóły
 • Anita Mikelsone Appearance of modernism in Latvian music (Narodziny modernizmu w muzyce łotewskiej) Szczegóły
 • Lubomir Chalupka Rozwój stylistyczny Ilji Zeljenki jako indywidualne przetworzenie rezonansów (Ili Zelenka’s stylistic development as an individual’s response to resonances) Szczegóły
 • Olena Beregova Works of modern Ukrainian composers for the music theatre: Reception and communication aspects (Twórczość kompozytorów ukraińskich dla teatru muzycznego: Recepcja i aspekty komunikacji) Szczegóły
 • Michał Zieliński „Ma Mere l`Oye” Maurycego Ravela - od fortepianowego oryginału do orkiestrowej feerii barw (Maurice Ravel’s `Ma Mere l`Oye` – from the piano original to the orchestral extravaganza of colour) Szczegóły
 • Violetta Kostka „The Beggars’s Opera” J. Gaya i J. Pepuscha z 1728 roku oraz jej nowe wersje autorstwa F. Austina, K. Weilla, B. Brittena i innych (J. Gay’s and J. Pepusch’s "The Beggar’s Opera" of 1728 and its new versions by F. Austin, K. Weill, B. Britten and others Szczegóły
 • Barbara Literska Tadeusza Bairda utwory „na zamówienie” (Tadeusz Baird’s “commissioned” pieces) Szczegóły
 • Violetta Przech „Requiem” Zbigniewa Bargielskiego. Rezonans idei (Zbigniew Bargielski’s "Requiem": The resonance of ideas) Szczegóły
 • Alicja Gronau-Osińska Wpływ rozwiązań technologiczno-formalnych i estetycznych Iannisa Xenakisa na moją twórczość (The influence of Iannis Xenakis’ technical, formal and aesthetic formulas on my artistic work) Szczegóły
Powiązane publikacje