Osoby

Bruno Moysan

Imię
Bruno
Nazwisko
Moysan
Drugie imię
-
Nazwisko rodowe
-
Nazwisko panieńskie
-
Data urodzenia
-
Miejsce urodzenia
-
Biografia

Doktor muzykologii, profesor muzyki. Jest wykładowcą w liceum w Chartres oraz od 1998 w l’Institut d’Etudes Politiques de Paris (Instytut Nauk Politycznych) w Paryżu, gdzie prowadzi wykłady na temat związków muzyki i polityki. Wykłada także w Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris na wydziale muzykologii i analizy. W swoich badaniach skupia się na twórczości Franciszka Liszta, XIX-wiecznej muzyce fortepianowej oraz relacjach między muzyką, polityką i życiem społecznym we współczesnej Europie.
Jest autorem licznych artykułów muzykologicznych, książki Liszt (1999) nagrodzonej przez Instytut Nauk Politycznych w Paryżu (2000) oraz współautorem książki Kultura i religia w Europie XIX wieku (2002). Obecnie przygotowuje do druku książkę Liszt, wywrotowy wirtuoz.

Bruno Moysan holds a doctoral degree in musicology and works as a professor of music at the Lycée Marceau de Chartres, and since 1998 at l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, where he presents lectures on the connections between music and politics. He also lectures at the Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, in the Faculty of Musicology and Music Analysis. In his reasearch he focuses on the works of Franz Liszt, 19th-century piano music, and how music relates to politics and social life in contemporary Europe. He is the author of a number of musicological articles, the book Liszt (1999), which was awarded by the Institute of Political Science in Paris (2000), as well as he is the co-author of Culture et religion/Europe-XIXe, published in 2002. He is presently preparing his latest text for print: Liszt, virtuose subversif.

[2008]

Atrybuty
-
Powiązane wydarzenia
  • IV Międzynarodowe Sympozjum - Dzieło muzyczne i jego rezonans The Italian influence, particularly the operatic forms of Rossini, Bellini, Donizetti, on the Liszt form, particularly operatic fantasies and “Dante Sonata” (Włoski wpływ, w szczególności form operowych Rossiniego, Belliniego i Donizettiego na twórczość Liszta, szczególnie jego fantazji operowych i Sonaty "Dante") Szczegóły
Powiązane publikacje
  • Dzieło muzyczne i jego rezonans (4) Le problème des influences dans la constitution de la forme lisztienne (Geneza kształtowania się lisztowskiej formy); s. 51-62 Szczegóły