Osoby

Irena Jahnke

Imię
Irena
Nazwisko
Jahnke
Drugie imię
-
Nazwisko rodowe
-
Nazwisko panieńskie
-
Data urodzenia
1893-1-22
Miejsce urodzenia
Poznań
Data śmierci
1983-12-27
Miejsce śmierci
Bydgoszcz
Biografia
Jahnke Irena Barbara z Raczkowskich I°voto Siemiątkowska (1893-1983), Urodzona 22.01.1893 w Poznaniu. Córka Feliksa i Walentyny z Dobrowolskich. Szkołę średnią i konserwatorium ukończyła w Poznaniu. Dalsze studia muzyczne odbyła pod kierunkiem J. Skrzydlewskiego i Z Lisickiego. ( W 1925 roku ropoczęła działalność pedagogiczną w Bydgoszczy). Od IX 1927 uczyła w Miejskim Konserwatorium Muzycznym w Bydgoszczy, zorganizowanym i kierowanym przez jej późniejszego męża - Zdzisława. W 1930 została dyrektorem tego Konserwatorium i kierowała nim sprawnie do wybuchu drugiej wojny światowej. Udzielała się w Towarzystwie Muzycznym (członek zarządu). Animatorka życia muzycznego w mieście. Szczęśliwie przetrwała wojnę i okupację. Bez-pośrednio po oswobodzeniu Bydgoszczy w 1945 przystąpiła do odbudowy szkolnictwa muzycznego w mieście. Już we wrześniu tego roku pod jej kierownic-twem rozpoczęło działalność Konserwatorium, przemianowane później na Pomorską Średnią i Niższą Szkołę Muzyczną, której właścicielem była Spół-dzielnia Pracy Pedagogów Średniej i Niższej Szkoły Muzycznej w Bydgoszczy, założona 7. X 1945. Jahnke wchodziła w skład Zarządu tej Spółdzielni i jednocześnie była dyrektorem tej szkoły. Po upaństwowieniu szkoły i podzieleniu jej w 1947 na Państwo-wą Średnią Szkołę Muzyczną i Państwową Niższą Szkołę Muzyczną w Bydgoszczy W 1947 została dyrektorem Średniej Szkoły Muzycznej, i kierowała nią do 1952 roku, tj. do przekształcenia szkoły w Państwowe Liceum Muzyczne. Tym Liceum kierowała do 1953 roku. Z funkcji dyrektora Liceum Muzycznego B. Jahnke zrezygnowała w roku 1953. W Liceum jednak pozostała i uczyła w nim do 1972, będąc przez pewien czas kierownikiem wydziału instrumentalnego. Zmarła w Bydgoszczy 27 XII 1983 roku. Odznaczona była Złotym Krzyżem Zasługi (dwukrotnie) i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zamężna dwukrotnie: najpierw z Bolesławem Jastrzębiec-Siemiątkowskim i następnie owdowiawszy, ze Zdzisławem Jahnke. Z pierwszego małżeństwa miała dzieci: Jerzego (1920-1954) i Krystynę Zofię (ur. 1922), z drugiego - córkę Wiesławę USC-Bydg., Ks. zg. 3800/83; AP-Bydg., UWP w Bydg., Wydział Kultury i Sztuki, Pismo Z. Jahnkego do prezydenta m. Bydgoszczy z 21 II 1945, sygn. 3359, k. 1-3; tamże, Państwowa Średnia Szkoła Muzyczna w Bydgoszczy, Protokoły Rady Pedagogicznej, sygn. l; tamże. Spółdzielnia Pracy Pedagogów Średniej i Niższej Szkoły Muzycznej w Bydgoszczy, sygn. l-4; Miejskie Konserwatorium, s. 6; GOGOL B., Zarys dziejów i działalności Miejskiego Konserwatorium Muzycznego w Bydgoszczy w latach 1927-1939, Prace Komisji Sztuki, t. III, Warszawa-Poznań 1975, s. 6,7,13,14,19,22; taż , Miejskie Konserwatorium Muzyczne, s. 10,13, 17; NOWAK A., Twórcy i animatorzy, s. 47, 54; 70-lecie Państwowego Zespołu 70 lecie zespołu Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy (Tekst i opracowanie: Eleonora Sienkiewicz-Bloch), ZSM 1995 Bydgoszcz, J, Kutta BSB T. IV s.53, Bydgosdzcz 1997. I. Jahnke w BLM red.Z. Pruss, KPTK Bydgoszcz 20904, s. 228.
Atrybuty
Osoby:Nauczyciel
Osoby:Animator życia muzycznego
Osoby:Dyrektor
Powiązane media
  • Foto Kadra nauczycielska PLM w Bydgoszczy ok. 1956 rok Szczegóły
Powiązane instytucje
  • Collegium Musicum 1930-1939 dyrektor MKM, opiekun Collegium Musicum Szczegóły
  • Miejskie Konserwatorium Muzyczne w Bydgoszczy 1930-1939 dyrektor MKM Szczegóły
  • Bydgoskie Towarzystwo Muzyczne przed II wojna działaczka Towarzystwa Szczegóły