Instytucje

Miejskie Konserwatorium Muzyczne w Bydgoszczy

Data rozpoczęcia działalności
1927-7-21
Data zakończenia działalności
1939-9-1
Adres
-
Opis

Miejskie Konserwatorium Muzyczne w Bydgoszczy powstało z przekształcenia Miejskiego Instytutu muzycznego Zygmunta Lisickiego. Zdzisław Jahnke jako współdyrektor Isntytutu wystąpił jako jego likwidator, Z. Lisicki zrzekł się majątku MKM i przekazał prawa Jahnkemu, który po zatwierdzeniu działalności przez Ministerstwo od roku szkolnego 1927/1928 prowadzili szkołę na prawach szkół państowych pod nazwą MIEJSKIE KONSERWATORIUM MUZYCZNE. Miało ono kształcić nie tylko muzyków zawodowych, lecz również miłośników muzyki. Konserwatorium bydgoskie kierowane przez Jahnke (do 1930) i Zygmunta Lisickiego (Z-aca dyrektora) szybko stało się "ośrodkiem zdrowej kultury muzycznej miasta". Od 1930 do1939 dyrektorem konserwatorium była Irena Jahnke. W 1938 Zarząd Miasta podwyższył Miejskiemu Konserwatorium Muzycznemu przyznawaną corocznie subwencję oraz oddał mu do dyspozycji budynek przy ulicy Gdańskiej 71 (patrz Media: Decyzja Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 08.06.1938 r. oraz Umowa o dzierżawę). Umożliwiło to zorganizowanie przez Jahnke wydziału dla nauczycieli muzyki i śpiewu w szkołach ogólnokształcących. Tak więc u schyłku lat 30-tych w MKM kierowanym przez Jahnke oprócz wymienionego czynne były wydziały: śpiewu, fortepianu, wszystkich instrumentów wchodzących w skład orkiestry symfonicznej (smyczkowych i dętych), muzyki kościelnej, teorii i kompozycji oraz dyrygowania. Wybuch drugiej wojny światowej we IX 1939 przerwał na ponad pięć lat "coroczną działalność tej uczelni". Już we wrześniu 1945 roku pod jej kierownictwem rozpoczęło działalność Konserwatorium, przemianowane w związku z powojennymi przepisami na Pomorską Średnią i Niższą Szkołę Muzyczną, której właścicielem była nie prywatna osoba, ale Spółdzielnia Pracy Pedagogów Średniej i Niższej Szkoły Muzycznej w Bydgoszczy, założona 7 X 1945. Jahnke wchodziła w skład Zarządu tej Spółdzielni i jednocześnie była dyrektorem tej szkoły. Po upaństwowieniu szkoły (decyzja MKiS 17.09.1947) i podzieleniu jej w 1947 na Państwową Średnią Szkołę Muzyczną i Państwową Niższą Szkołę Muzyczną w Bydgoszczy. Średnią szkołę muzyczną przeskztałcono w 1952 w Państwowe Liceum Muzyczne.(por. Zespoł Szkół Muzycznych im A. Riubinsteina w Bydgoszczy).

Strukturę Miejskiego Konserwatorium Muzycznego w latach 30. przedstawia kilkustronnicowy Prospekt (patrz: Media).

Atrybuty
Instytucje:Szkolnictwo
Powiązane media
 • Foto Ludwik Kwaśnik - Kwaśnik Ludwik nauczyciel skrzypiec Szczegóły
 • Foto Rosler - Rösler Alfons Szczegóły
 • Foto Kadra nauczycielska MKM w 1938 roku Szczegóły
 • Publiczny Popis Uczniów Miejskiego Konserwatorium Muzycznego (1939) 1 Szczegóły
 • Publiczny Popis Uczniów Miejskiego Konserwatorium Muzycznego (1939) 2 Szczegóły
 • Koncert z okazji 10-lecia Miejskiego Konserwatorium Muzycznego w Bydgoszczy (1937)' Szczegóły
 • 2. Audycja Muzyczna Miejskiego Konserwatorium Muzycznego (1935) Szczegóły
 • Koncert Collegium Musicum (1938) Szczegóły
 • Koncert profesorów Miejskiego Konserwatorium Muzycznego (1931) Szczegóły
 • Poranek symfoniczny Miejskiego Konserwatorium Muzycznego (1936) Szczegóły
 • Audycja Miejskiego Konserwatorium Muzycznego (1930) Szczegóły
 • Poranek symfoniczny Miejskiego Konserwatorium Muzycznego (1937) Szczegóły
 • Audycja Muzyczna Miejskiego Konserwatorium Muzycznego (1935) Szczegóły
 • Audycja Muzyczna Miejskiego Konserwatorium Muzycznego (1934) Szczegóły
 • Koncert Miejskiego Konserwatorium Muzycznego, "Stworzenie świata" Haydna (1937) Szczegóły
 • Wieczór Operowy Miejskiego Konserwatorium Muzycznego (1938) Szczegóły
 • Publiczny Popis Uczniów Miejskiego Konserwatorium Muzycznego (1936) 1 Szczegóły
 • Publiczny Popis Uczniów Miejskiego Konserwatorium Muzycznego (1936) 2 Szczegóły
 • Miejskie Konserwatorium Muzyczne - Prospekt cz. 7 Szczegóły
 • 2. Audycja Muzyczna Miejskiego Konserwatorium Muzycznego (1933) Szczegóły
 • Decyzja Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 08.06.1938 r. Decyzja Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 08.06.1938 r. Szczegóły
 • Umowa o dzierżawę budynku przy ul Gdańskiej (2) Umowa o dzierżawę budynku przy ul Gdańskiej (2) Szczegóły
 • Umowa o dzierżawę budynku przy ul Gdańskiej (1) Umowa o dzierżawę budynku przy ul Gdańskiej (1) Szczegóły
 • Umowa o dzierżawę budynku przy ul Gdańskiej (3) Umowa o dzierżawę budynku przy ul Gdańskiej (3) Szczegóły
 • 2. Publiczny Popis Uczniów Miejskiego Konserwatorium Muzycznego (1933) 1 Szczegóły
 • 2. Publiczny Popis Uczniów Miejskiego Konserwatorium Muzycznego (1933) 2 Szczegóły
 • Publiczny Popis Uczniów Miejskiego Konserwatorium Muzycznego (1933) 1 Szczegóły
 • 2. Audycja Muzyczna Miejskiego Konserwatorium Muzycznego (1934) Szczegóły
 • 2. Audycja Muzyczna Miejskiego Konserwatorium Muzycznego (1934) 2 Szczegóły
 • 2. Audycja Muzyczna Miejskiego Konserwatorium Muzycznego (1934) 1 Szczegóły
 • Publiczny Popis Uczniów Miejskiego Konserwatorium Muzycznego (1935) 1 Szczegóły
 • Publiczny Popis Uczniów Miejskiego Konserwatorium Muzycznego (1935) 2 Szczegóły
 • Koncert Miejskiego Konserwatorium Muzycznego "Requiem" Verdi (1938) Szczegóły
 • Publiczny Popis Uczniów Miejskiego Konserwatorium Muzycznego (1937) 1 Szczegóły
 • Publiczny Popis Uczniów Miejskiego Konserwatorium Muzycznego (1937) 2 Szczegóły
 • Miejskie Konserwatorium Muzyczne - Prospekt cz. 1 Szczegóły
 • Miejskie Konserwatorium Muzyczne - Prospekt cz. 2 Szczegóły
 • Miejskie Konserwatorium Muzyczne - Prospekt cz. 3 Szczegóły
 • Miejskie Konserwatorium Muzyczne - Prospekt cz. 4 Szczegóły
 • Miejskie Konserwatorium Muzyczne - Prospekt cz. 5 Szczegóły
 • Miejskie Konserwatorium Muzyczne - Prospekt cz. 6 Szczegóły
Powiązane wydarzenia
 • 2. Publiczny Popis Uczniów Miejskiego Konserwatorium Muzycznego (1933) Szczegóły
 • 2. Publiczny Popis Uczniów Miejskiego Konserwatorium Muzycznego (1933) Szczegóły
 • Publiczny Popis Uczniów Miejskiego Konserwatorium Muzycznego (1939) Szczegóły
 • Koncert Muzyki Religijnej Miejskiego Konserwatorium Muzycznego (1936) Szczegóły
 • 2. Audycja Muzyczna Miejskiego Konserwatorium Muzycznego (1935) Szczegóły
 • Koncert Collegium Musicum Miejskiego Konserwatorium Muzycznego (1938) Szczegóły
 • Koncert profesorów Miejskiego Konserwatorium Muzycznego (1931) Szczegóły
 • Poranek symfoniczny Miejskiego Konserwatorium Muzycznego (1936) Szczegóły
 • Audycja Muzyczna Miejskiego Konserwatorium Muzycznego (1930) Szczegóły
 • Poranek symfoniczny Miejskiego Konserwatorium Muzycznego (1937) Szczegóły
 • Audycja Muzyczna Miejskiego Konserwatorium Muzycznego (1935) Szczegóły
 • Audycja Muzyczna Miejskiego Konserwatorium Muzycznego (1934) Szczegóły
 • 2. Audycja Muzyczna Miejskiego Konserwatorium Muzycznego (1933) Szczegóły
 • 2. Audycja Muzyczna Miejskiego Konserwatorium Muzycznego (1934) Szczegóły
 • Publiczny Popis Uczniów Miejskiego Konserwatorium Muzycznego (1935) Szczegóły
 • Koncert Miejskiego Konserwatorium Muzycznego "Stworzenie świata" Haydna (1937) Szczegóły
 • Wieczór Operowy Miejskiego Konserwatorium Muzycznego (1938) Szczegóły
 • Publiczny Popis Uczniów Miejskiego Konserwatorium Muzycznego (1933) Szczegóły
 • Koncert Miejskiego Konserwatorium Muzycznego "Requiem" Verdi (1938) Szczegóły
 • Publiczny Popis Uczniów Miejskiego Konserwatorium Muzycznego (1937) Szczegóły
 • Publiczny Popis Uczniów Miejskiego Konserwatorium Muzycznego (1936) Szczegóły
Powiązane osoby
 • Edmund Rösler (Rezler) w latach 1932-1939 nauczyciel fortepianu i teorii Szczegóły
 • Witold Kocikowski absolwent konserwatorium Szczegóły
 • Alfons Rösler (Rezler) pedagog, dyrygent chóru i orkiestry konserwatorium Szczegóły
 • Irena Jahnke 1930-1939 dyrektor MKM Szczegóły
 • Zdzisław Jahnke założyciel i dyrektor MKM 1927-1930 Szczegóły
 • Zygmunt Lisicki w latach 1927-1938 profesor fortepianu MKM Szczegóły
 • Jerzy Stefan od 1927 roku nauczyciel skrzypiec MKM w Bydgoszczy Szczegóły
 • Irena Kurpisz-Stefanowa 1927- 1939 nauczyciel fortepianu w MKM w Bydgoszczy Szczegóły
 • Edmund Lubiatowski nauczyciel fortepianu Szczegóły
 • Franciszek Kaźmierczak absolwent MKM Szczegóły
 • Jadwiga Musielewska pedagog MKM Szczegóły
 • Halina Wojciechowska pedagog MKM , Szczegóły
 • Zdzisława Wojciechowska absolwent i pedagog MKM Szczegóły
 • Aurelia Klein - Mierzyńska nauczycielka śpiewu w MKM Szczegóły
 • Adam Dyląg Absolwent MKM z roku 1937 Szczegóły
 • Helena Stefaniak-Sempołowicz w latach 1927 - 1935 studentka klasy fortepianu Z. Lisickiego Szczegóły
 • Irena Brujewicz absolwentka MKM w klasie fortepianu 1935 Szczegóły
 • Józef Kłobucki absolwent MKM Szczegóły
 • Maria Raczkowska absolwentka i pedagog konserwatorium 1933-1939 Szczegóły
 • Władysław Raczkowski nauczyciel teorii oraz dyrygentury chóralnej Szczegóły