Osoby

Jan Przybylski

Imię
Jan
Nazwisko
Przybylski
Drugie imię
-
Nazwisko rodowe
-
Nazwisko panieńskie
-
Data urodzenia
1931-12-21
Miejsce urodzenia
Budzyń pow. Chodzież
Data śmierci
2006-2-7
Miejsce śmierci
Bydgoszcz
Biografia

Przybylski Jan  -  nauczyciel wychowania muzycznego, dyrygent chóralny, działacz społeczny ruchu chóralnego w Bydgoszczy. Urodził się 21 XII 1931 r.w Budzyniu, pow. Chodzież, woj. poznańskie. Jego ojciec, Bolesław, był pracownikiem umysłowym w Urzędzie Miasta, a z wykształcenia organistą. Zawód ten wykonywał do końca życia. Zginął w obozie koncentracyjnym Oranienburg w 1940 r. Matka Stefania, z domu Wysocka, zajmowała się rodziną, zawodowo nie pracowała. Jan Przybylski ukończył Gimnazjum Matematyczno-Przygodnicze w Chodzieży. Tam również uczęszczał na prywatne lekcje fortepianu. W 1951r. ukończył Państwowe Liceum Pedagogiczne w Rogoźnie Wlkp., uzyskując świadectwo dojrzałości i zawód nauczyciela. Będąc uczniem tej szkoły, śpiewał w chórze i grał w orkiestrze. Pierwszą pracę zawodowa rozpoczął w 1951 r. w Szkole Podstawowej nr 25 w Bydgoszczy – mieście, z którym związał całe swoje zawodowe życie. Zainteresowania w kierunku muzycznym rozwijał na 3-letnim Zaocznym Studium Nauczycielskim w Toruniu (specjalność „muzyka i śpiew”), a potem kształcąc się na Wydziale Wychowania Muzycznego w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie. Dyplom tej uczelni uzyskał w 1974 r. W następnym roku (1975) został słuchaczem dwuletniego Studium  Doktoranckiego w warszawskiej uczelni, na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki, którego kierownikiem był znany kompozytor i pedagog Witold Rudziński. Po ukończeniu Studium Doktoranckiego włączył się do prac badawczych, prowadzonych przez Instytut Pedagogiki Muzycznej w PWSM w Warszawie, a zakresie „ preferencji muzycznych młodzieży szkolnej w wieku dorastania”. Pracę doktorską na wspomniany temat obronił w 1982 r.mając za promotorów prof. Konrada Pałubickiego i doc. dr hab. Marię Manturzewską Działalność zawodowa J. Przybylskiego przebiegała dwutorowo. Był zarówno nauczycielem  i pedagogiem, jak i dyrygentem chórów. W szkolnictwie podstawowym w Bydgoszczy pracował w latach 1951-1965, ucząc m.in. śpiewu i prowadząc chóry szkolne w następujących Szkołach Podstawowych: 25, 26, 28 i 38. W 1955 r. założył i został kierownikiem pierwszej szkoły podstawowej na osiedlu Kapuściska (nr 28). W 1968 r. zaczął pracować jako nauczyciel wychowania muzycznego w I Liceum Ogólnokształcącym  w Bydgoszczy. W latach 1968-1974 był dyrygentem chóru dziewczęcego przy tej szkole. Zespół ten, wielokrotnie nagradzany na konkursach i przeglądach szkolnych, miał swego czasu  opinię „reprezentacyjnego chóru województwa bydgoskiego”.

Kiedy powstał w Bydgoszczy   Instytut Wychowania Muzycznego przy Wyższej Szkole Pedagogicznej (1974), J. Przybylski został tam zatrudniony w charakterze nauczyciela akademickiego. W tej uczelni pracował do 1992 r. Pełnił przez siedem lat funkcję zastępcy dyrektora Instytutu, a następnie kierownika Zakładu Teorii Muzyki. Równocześnie, od 1985r. był pracownikiem dydaktycznym bydgoskiej Akademii Muzycznej na Wydziale Wychowania Muzycznego (późniejszym Dyrygentury Chóralnej i Edukacji Muzycznej). Pasją życiową J. Przybylskiego było prowadzenie chórów i innych zespołów. W latach 1962-1972 kierował orkiestrą akordeonową w Domu Kultury Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy. Zespół ten wyróżniony został, dzięki dobremu poziomowi, czteroletnią współpracą w latach 1968-1972 z Polskim Radiem w Bydgoszczy. Każdego miesiąca prezentował na antenie 20-minutowy program z cyklu  „Amatorskie zespoły przed mikrofonem”, który wykorzystywany był także na antenie ogólnopolskiej. J. Przybylski był dyrygentem dwóch chórów amatorskich: w latach 1960-1965 prowadził chór mieszany „Dzwon”, a w latach 1974-1977 i 1982-1988 chór męski „Hasło”. Działalność J. Przybylskiego w chórach amatorskich na terenie miasta Bydgoszczy wyróżniono wyborem dyrygenta do władz Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, krajowych i regionalnych. W latach 1986-1990 został członkiem Rady Artystycznej  Zarządu Głównego PZChiO w Warszawie; w latach 1980-1990 pełnił przez dwie kadencje  funkcję dyrektora artystycznego w bydgoskim oddziale tego związku; w latach 70.był dyrektorem artystycznym Pomorskiego Związku  Śpiewaczego w Toruniu. Za działalność pedagogiczną i artystyczna oraz społeczna Jan Przybylski był odznaczany i wyróżniany. Posiada odznakę „Zasłużony Działacz Kultury”, odznaki honorowe: złotą, srebrną i złota z laurem , przyznane przez Związek Chórów, Złoty Krzyż Zasługi (1975) oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1983). Zmarł 7 II 2006 w Bydgoszczy.

 

Zob. A. Weber, Przybylski Jan, [hasło] w: Bydgoski Leksykon muzyczny, Z. Pruss [red.], Bydgoszcz 2004, s. 475.

 

M. Wilkiewicz, Jan Przybylski – chórmistrz i pedagog, w: Nauczyciele muzyki na Pomorzu i Kujawach, A. Kłaput-Wiśniewska [red.], Bydgoszcz 2008, s. 287.    

 

Atrybuty
Osoby:Dyrygent
Osoby:Nauczyciel
Osoby:Animator życia muzycznego
Powiązane instytucje
  • Bydgoski Okręg Śpiewaczy W latach 1986-1988 i 1995-1999 dyrektor artystyczny Oddziału Bydgoskiego związku śpiewaczego. Szczegóły
  • Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w latach 1984-1993 adiunkt nawydziale wychowania muzycznego Szczegóły
  • Chór mieszany "Dzwon" dyrygent w latach 1963-1965 Szczegóły
  • Wyższa Szkoła Pedagogiczna 1974-1992 pedagog w Instytucie Wychowania Muzycznego Szczegóły