Osoby

Jelena Beočanin

Imię
Jelena
Nazwisko
Beočanin
Drugie imię
-
Nazwisko rodowe
-
Nazwisko panieńskie
-
Data urodzenia
-
Miejsce urodzenia
Smederevo (Serbia i Czarnogóra)
Biografia

Urodziła się w Smederevie (Serbia i Czarnogóra). W 2000 r. ukończyła Wydział Sztuki Muzycznej w Belgradzie (Zakład Pedagogiki Muzycznej Ogólnej) w klasie prof. Mirjany Živković, zajmując się analizą harmoniczną utworów jugosłowiańskich twórców Miloje Milojevića i Marko Tajčevića. Po ukończeniu studiów, pracując najpierw w szkole podstawowej, a potem w średniej - Mokranjac w Belgradzie jako nauczyciel solfeżu, a od 2002 r. jako asystent w Zakładzie Muzyki na Wydziale Filologii i Sztuk w Kragujevcu, skoncentrowała się na metodyce nauczania solfeżu, zawsze łącząc element melodyczny z harmonicznym. Jest członkiem Sekcji Solfeżu, która należy do Serbskiej Rady Nauczycieli Muzyki i Baletu. Ostatnimi laty regularnie zabiera głos na Forum Nauczycieli Wydziału Sztuki Muzycznej w Belgradzie. Przygotowała pracę magisterską Między błędem a bezwładem słuchu w percepcji i rozpoznawaniu dźwięku na Wydziale Sztuki Muzycznej w Belgradzie w klasie prof. Vesny Kršić-Sekulić.

Born in Smederevo (Serbia and Montenegro). In 2000 she graduated from the Faculty of Musical Art in Belgrade (Department of General Music Pedagogy), in professor Mirjana Živković`s class, studying the harmonic analysis of compositions of the Yugoslavian authors, Miloje Milojević and Marko Tajčević. After her graduation, through the work, first in the primary and secondary music schools - Mokranjac in Belgrade as a teacher of solfeggio, and from 2002 as assistent professor at the Music Department at the Faculty of Philology and Arts in Kragujevac, she started to focus on the methodology of (teaching) solfeggio, always connecting the melodic component with the harmonic one. She is a member of Solfeggio Section, which belongs to the Council of Music and Ballet Teachers of Serbia, and in recent years she has regularly presented expert works at the Teachers Forum at the Faculty of Musical Art in Belgrade. She defended her master's thesis Between the mistake and inertia of hearing during perception and recognizing the sound at the Faculty of Musical Art in Belgrade, in professor Vesna Kršić-Sekulić`s class.

Atrybuty
Osoby:Teoretyk muzyki
Powiązane wydarzenia
  • Międzynarodowe Sympozjum - Dzieło muzyczne, jego estetyka, struktura i recepcja Funkcja subdominanty - jej charakterystyka i percepcja Szczegóły
Powiązane instytucje
  • Uniwersytet w Kragujewacu (University of Kragujevac) Szczegóły
Powiązane publikacje
  • Dzieło muzyczne jego estetyka, struktura i recepcja (1) Funkcja subdominanty - jej charakterystyka i percepcja, s. 275-289 Szczegóły